ReadyPlanet.com
dot
>...ตั้มศรีวิชัย TumAmulet ...< Thailand Amulet Charms
dot
bulletคำแนะนำจากตำรวจเมื่อถูกโกง
bulletเงื่อนไขการรับประกัน การันตีพระเครื่อง
dot
สารบัญพระเครื่องเมืองนคร
dot
bulletทำเนียบพระกรุเมืองนคร
bulletทำเนียบพระเครื่องเมืองนคร
bulletชมรมพระเครื่อง
dot
บูชาพระเครื่อง เครื่องรางของขลัง Amulets Charms Talismans
dot
bulletตลาดพระ amulet for you
bulletเช่า-บูชา เครื่องรางของขลัง
bulletพระหลวงปู่ทวด วัดต่างๆ
dot
จตุคาม-รามเทพ หลักเมืองนคร Jatukamramtep (Jatukarm)
dot
bulletหลักเมืองนครศรีธรรมราช
bulletจตุคาม ของดีนำมาโชว์
bulletบทความ น่ารู้องค์พ่อจตุคาม
bulletJatukam Amulets
bulletบทความจตุคามรามเทพ
dot
ลิงค์น่าสนใจ
dot
bulletหนังสือพิมพ์
bulletลิ้งค์เพื่อนบ้าน
bulletเทศกาล วันสำคัญ
bulletดวง ดูดวง หน้าหลัก
bulletบทความดีๆ
bulletนิทานสอนใจ
bulletวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย
bulletบทสวดมนต์ สำหรับชาวพุทธ
dot
พระเครื่อง นานาสาระ
dot
bulletพระพุทธรูปสำคัญของไทย
bulletคาถา-อาคม พระคาถาอาคม
bulletพระพุทธรูปปางต่างๆ
bulletพุทธศาสนสุภาษิต
bulletข่าวพระเครื่อง
bulletบทความพระเครื่อง
bulletThai Buddha Amulets
bulletข่าวพระพุทธศาสนา
bulletข่าวเครื่องรางของขลัง
bulletสาระพระเครื่องไทย
bulletประวัติพระวิปัสสนาจารย์
ประวัติพระวิปัสสนาจารย์

พระอาจารย์มั่นพระกรรมฐาน พระอริยสงฆ์ สายหลวงปู่มั่น 
พระอาจารย์มั่นพระกรรมฐาน พระอริยสงฆ์ สายหลวงปู่มั่น

ประวัติพระวิปัสสนาจารย์ พระกรรมฐาน พระอริยสงฆ์ สายหลวงปู่มั่น รวบรวมประวัติพระวิปัสสนาจารย์ สายต่างๆ พระวิปัสสนาจารย์ได้แก่ พระภิกษุผู้ทำการสอนการปฏิบัติกรรมฐานตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา

พระวิปัสสนาจารย์ คือพระภิกษุผู้สอนการปฏิบัติกรรมฐานตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา โดยที่พระวิปัสสนาจารย์ต้องมีคุณสมบัติ 1.ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมโดยผู้บังคับบัญชาระดับจังหวัด 2.ผ่านการอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์ จากกรมการศาสนา โดยหน้าที่หลักของ พระวิปัสสนาจารย์ คือการอธิบายให้ผู้คนรู้จักวิปัสสนากรรมฐาน คือการเข้าไปเห็น หรือรู้ ถึงธรรมชาติที่แท้จริงของชีวิต 3 ประการ ได้แก่ 1.อนิจจัง ความไม่เที่ยง เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 2.ทุกขัง ความไม่สมหวัง 3.อนัตตา ความไม่มีตัวตนของกายและจิต

วิปัสสนากรรมฐานเป็นการปฏิบัติเพื่อพัฒนาให้เกิดสติที่จดจ่อ เฉียบคม การพากเพียรกำหนดรู้สภาวะธรรมทางกายและทางจิตที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะในตัวเรา จะก่อให้เกิดปัญญาหยั่งรู้ในธรรมชาติที่แท้จริงของชีวิต ปัญญาญาณนี้เองที่ช่วยให้เราดำรงชีวิตได้อย่างเป็นอิสระ และข้องเกี่ยวกับโลกรอบตัวได้อย่างยึดมั่นถือมั่นน้อยลง กลัวและสับสนน้อยลง ทั้งยังช่วยให้เราดำเนินชีวิตไปพร้อมกับความคิดที่สุขุมถูกต้อง มีความกรุณา และมีปัญญาเป็นตัวกำกับมากยิ่งขึ้น

พระวิปัสสนาจารย์ สอนให้ผู้ปฏิบัติธรรมถึงพร้อมทั้งทางกาย วาจา ใจ ดังนี้
ทางกาย ควรสะสางหน้าที่การงานให้เรียบร้อย และไม่ติดต่อกับใครตลอดการปฏิบัติ ระหว่างการปฏิบัติเข้มนี้ ไม่ควรอ่านหรือเขียนบทความใดๆ เพราะจะรบกวนสมาธิ เป็นอุปสรรคต่อการเกิดปัญญาญาณ ยกเว้นการจดบันทึกเกี่ยวกับธรรมะที่ได้รับ หรือประสบการณ์ของสภาวะธรรมที่ได้พบ เพียงสั้นๆ

ทางวาจา เมื่อสมาทานกรรมฐานแล้ว ควรงดพูดโดยเด็ดขาด โดยจะพูดกับท่านวิปัสสนาจารย์เมื่อส่งอารมณ์เท่านั้น การพูดคุยเป็นภัยที่ร้ายแรงที่สุดของการปฏิบัติกรรมฐาน นอกจากจะรบกวนการเจริญสมาธิของผู้อื่นแล้ว ยังเป็นการตัดทอนการพัฒนาปัญญารู้แจ้งของตัวเราเองอีกด้วย

ทางใจ ควรตั้งใจไว้ทุกวันว่าจะปฏิบัติอย่างทุ่มเท ไม่ท้อถอย และจะอดทน พากเพียรปฏิบัติอย่างเต็มสติกำลังตลอดเวลา หัวใจสำคัญยิ่งที่จะช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติ คือวิปัสสนาจารย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ แตกฉานในปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ สามารถถ่ายทอดธรรมะที่ยากให้เข้าใจได้ง่าย

พระวิปัสสนาจารย์ที่เชี่ยวชาญจะมีเทคนิคในการสอบอารมณ์ มีความเฉียบคม จับสภาวะของผู้ฝึกได้แม่นยำ และช่วยแก้ไขแต่งอินทรีย์ให้เราได้อย่างถูกต้องตรงตามสภาวะที่เป็นจริงในขณะ นั้น ประหนึ่งบอกทางให้แก่ผู้ที่หลงทาง
ที่มาหนังสือพิมพ์ข่าวสดประวัติหลวงปู่อุ่น อุตฺตโม วัดอุดมรัตนาราม (พระครูบริบาลสังฆกิจ)
ประวัติหลวงปู่อุ่น อุตฺตโม วัดอุดมรัตนาราม จ.สกลนคร พระครูบริบาลสังฆกิจ (พระอาจารย์อุ่น อุตตโม) นามเดิม อุ่น วงศ์วันดี เกิดวันอาทิตย์ที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๔๕๒ ที่บ้านอากาศ ตำบลอากาศ อำเภอวานรนิวาส(อากาศอำนวย)จังหวัดสกลนคร นามบิดา อุปละ นามมารดา บุดดี วงศ์วันดี ท่านเป็นบุตรคนสุดท้องในจำนวนพี่น้อง ๗ คน เมื่ออายุครบ ๒o ปี
ประวัติหลวงปู่คำดี ปภาโส วัดถ้ำผาปู่ จ.เลย (พระครูญาณทัสสี)
ประวัติหลวงปู่คำดี ปภาโส วัดถ้ำผาปู่ จ.เลย (พระครูญาณทัสสี) ท่านอุปสมบทในฝ่ายมหานิกาย ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๗๑ ญัตติเป็นพระธรรมยุตโดยพระครูพิศาลอรัญเขต เป็นพระอุปัชฌาย์ ในเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๔๗๒ หลวงปู่สิงห์กับหลวงปู่มหาปิ่น นำคณะพระกัมมัฏฐานไปเผยแผ่ธรรมปฏิบัติในเขตจังหวัดขอบแก่น ท่านจึงไปกราบถวายตัวอยู่ปฏิบัติธรรมด้วย
ประวัติหลวงพ่อใช่ สุชีโว วัดปาลิไลยวัน จ.ชลบุรี
ประวัติหลวงพ่อใช่ สุชีโว วัดปาลิไลยวัน "พระครูวิสุทธิสังวร"หรือ หลวงพ่อใช่ สุชีโว วัดปาลิไลยวัน ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เป็นพระเถระผู้มีปฏิปทาเคร่งครัดพระธรรมวินัยยิ่ง หลวงปู่ใช่เป็นพระสายปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน
ประวัติหลวงพ่อไพบูลย์ สุมังคโล วัดอนาลโยทิพยาราม
ประวัติหลวงพ่อไพบูลย์ สุมังคโล วัดอนาลโยทิพยาราม จ.พะเยา พระอาจารย์ไพบูลย์ สุมงฺคโล หรือพระเทพวิสุทธิญาณ(ไพบูลย์ สุมังคโล) สิริอายุ 74 พรรษา 44 ประวัติหลวงพ่อไพบูลย์ มีนามเดิมว่า ไพบูลย์ สิทธิ เกิดเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2477
ประวัติหลวงปู่หลุย จันทสาโร วัดถ้ำผาบิ้ง จ.เลย
ประวัติหลวงปู่หลุย จันทสาโร วัดถ้ำผาบิ้ง พระวิปัสสนาจารย์สายอีสาน เปี่ยมล้นด้วยเมตตา ประวัติหลวงปู่หลุย จนฺทสาโร แห่งวัดถ้ำผาบิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย ถือกำเนิดในสกุล วรบุตร เมื่อวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2444
ประวัติหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญญบรรพต จ.หนองคาย
ประวัติหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญญบรรพต: พระสุธรรมคณาจารย์ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย หนึ่งในพระป่ากัมมัฏฐาน ประวัติหลวงปู่เหรียญ ท่านเกิดในสกุลใจขาน เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2455 ตรงกับวันพุธ ขึ้น 2 ค่ำ เดือนยี่ ปีชวด
ประวัติหลวงปู่ชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี
ประวัติหลวงปู่ชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง พระโพธิญาณเถร(ชา สุภทฺโท) หรือ หลวงพ่อชา พระวิปัสสนาจารย์สายอีสาน ซึ่งจากประวัติหลวงปู่ชา ท่านเกิดเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2461 ณ บ้านจิกก่อ หมู่ที่ 9 ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ตามประวัติหลวงพ่อชา ท่านมีจิตฝักใฝ่ธรรมมาแต่เด็ก
ประวัติหลวงปู่ดูลย์ อตุโล วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์
ประวัติหลวงปู่ดูลย์ อตุโล วัดบูรพาราม "พระราชวุฒาจารย์" หรือ"พระอาจารย์ดูลย์ อตุโล" วัดบูรพาราม อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท่านเป็นพระวิปัสสนาจารย์สายอีสาน ที่ได้รับความเลื่อมใสศรัทธาจากสาธุชนเป็นอย่างมาก
ประวัติหลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล จ.หนองบัวลำภู
ประวัติหลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล พระอาจารย์สายพระป่ากัมมัฏฐานชื่อดัง "พระอาจารย์ขาว อนาลโย" วัดถ้ำกลองเพล อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู หลวงปู่ขาวท่านมีนามเดิมว่า ขาว โคระถา เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม 2431 ที่บ้านชะเนง ต.หนองแก้ว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
ประวัติหลวงปู่กงมา จิรปุญโญ วัดดอยธรรมเจดีย์ จ.สกลนคร
ประวัติหลวงปู่กงมา จิรปุญโญ วัดดอยธรรมเจดีย์ พระป่าสายกัมมัฏฐานชื่อดัง แห่งวัดดอยธรรมเจดีย์ ต.ตองโขบ อ.ศรีสุพรรณ จ.สกลนคร อัตโนประวัติ พระอาจารย์กงมา มีนามเดิมว่า กงมา วงศ์เครือสอน เกิดเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2443
ประวัติหลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม วัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา

ประวัติหลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม วัดป่าสาลวัน"พระอาจารย์สิงห์ ขันตยาคโม" แห่งวัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา พระวิปัสสนาจารย์สายอีสาน ที่ได้รับความเลื่อมใสศรัทธาจากสาธุชนเป็นอย่างมาก

ประวัติหลวงปู่อวน ปคุโณ วัดจันทิยาวาส จ.นครพนม article
ประวัติหลวงปู่อวน ปคุโณ วัดจันทิยาวาส ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม:พระอาจารย์อวน วัดป่าจันทิยาวาส เป็นพระวิปัสสนาจารย์ที่มีจริยวัตรอันน่าเลื่อมใส เป็นศิษย์กับหลวงปู่กินรี จันทิโย หลวงปู่อวนได้มรณภาพลงอย่างสงบ เวลา 09.55 น.วันที่ 15 พฤษภาคม 2547
ประวัติหลวงปู่จูม พนฺธุโล วัดโพธิสมภรณ์ จ.อุดรธานี
ประวัติหลวงปู่จูม พนฺธุโล วัดโพธิสมภรณ์ จ.อุดรธานี : พระวิปัสสนาจารย์สายอีสาน "หลวงปู่จูม พันธุโล"หรือท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์ วัดโพธิสมภรณ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี  มีนามเดิมว่า จูม จันทรวงศ์ เกิดเมื่อวันพฤหัสบดี 24 เมษายน 2431 ชาติภูมิอยู่บ้านท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
หน้า 1/1
1
[Go to top]