ReadyPlanet.com
dot
>...ตั้มศรีวิชัย TumAmulet ...< Thailand Amulet Charms
dot
bulletคำแนะนำจากตำรวจเมื่อถูกโกง
bulletเงื่อนไขการรับประกัน การันตีพระเครื่อง
dot
สารบัญพระเครื่องเมืองนคร
dot
bulletทำเนียบพระกรุเมืองนคร
bulletทำเนียบพระเครื่องเมืองนคร
bulletชมรมพระเครื่อง
dot
บูชาพระเครื่อง เครื่องรางของขลัง Amulets Charms Talismans
dot
bulletตลาดพระ amulet for you
bulletเช่า-บูชา เครื่องรางของขลัง
bulletพระหลวงปู่ทวด วัดต่างๆ
dot
จตุคาม-รามเทพ หลักเมืองนคร Jatukamramtep (Jatukarm)
dot
bulletหลักเมืองนครศรีธรรมราช
bulletจตุคาม ของดีนำมาโชว์
bulletบทความ น่ารู้องค์พ่อจตุคาม
bulletJatukam Amulets
bulletบทความจตุคามรามเทพ
dot
ลิงค์น่าสนใจ
dot
bulletหนังสือพิมพ์
bulletลิ้งค์เพื่อนบ้าน
bulletเทศกาล วันสำคัญ
bulletดวง ดูดวง หน้าหลัก
bulletบทความดีๆ
bulletนิทานสอนใจ
bulletวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย
bulletบทสวดมนต์ สำหรับชาวพุทธ
dot
พระเครื่อง นานาสาระ
dot
bulletพระพุทธรูปสำคัญของไทย
bulletคาถา-อาคม พระคาถาอาคม
bulletพระพุทธรูปปางต่างๆ
bulletพุทธศาสนสุภาษิต
bulletข่าวพระเครื่อง
bulletบทความพระเครื่อง
bulletThai Buddha Amulets
bulletข่าวพระพุทธศาสนา
bulletข่าวเครื่องรางของขลัง
bulletสาระพระเครื่องไทย
bulletประวัติพระวิปัสสนาจารย์
วันวิสาขบูชา มีความสําคัญอย่างไร ปี2560 ตรงกับวันที่ 10 พ.ค.

รูปภาพวันวิสาขบูชา Vesak Day

วันวิสาขบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า 3 ประการ คือ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าและปรินิพพาน เป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา
วันวิสาขบูชา ปี 2560 ตรงกับวันที่ 10 พฤษภาคม 2560

วันวิสาขบูชา หรือ วิศาขบูชา (บาลี: วิสาขปูชา; อังกฤษ: Vesak) เป็น "วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสากล" ของชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก, วันหยุดราชการ ในหลายประเทศ และ วันสำคัญของโลก ตามมติเอกฉันท์ของที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ เพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ เป็นวันคล้ายวันประสูติ, ตรัสรู้ และปรินิพพาน แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยทั้งสามเหตุการณ์นั้นได้เกิดตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือในวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขมาส (ต่างปีกัน) ชาวพุทธจึงถือว่าเป็นวันที่รวมเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ยิ่ง จึงเรียกการบูชาในวันนี้ว่า "วิสาขบูชา" ย่อมาจาก"วิสาขปูรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ" อันเป็นเดือนที่สองตามปฏิทินของอินเดีย ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ซึ่งมักจะตรงกับเดือนพฤษภาคม หรือมิถุนายน โดยในประเทศไทย ถ้าในปีใดมีเดือน 8 สองหน ก็เลื่อนไปทำในวันเพ็ญเดือน 7 หลัง ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ซึ่งประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาเถรวาทอื่นที่ไม่ได้ถือคติตามปฏิทิน จันทรคติของไทย จะจัดพิธีวิสาขบูชาในวันเพ็ญเดือน 6 แม้ในปีนั้นจะมีเดือน 8 สองหนตามปฏิทินจันทรคติไทยก็ตาม[2] และในกลุ่มชาวพุทธมหายานบางนิกาย ที่นับถือว่าเหตุการณ์ทั้ง 3 นั้น เกิดในวันต่างกันไป จะมีการจัดพิธีวิสาขบูชาต่างวันกันตามความเชื่อในนิกายของตน ๆ ซึ่งจะไม่ตรงกับวันวิสาขบูชาตามปฏิทินของชาวพุทธเถรวาท

วันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
วันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก

วันวิสาขบูชา นั้นได้รับการยกย่องจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลกให้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสากล เนื่องจากเป็นวันที่บังเกิดเหตุการณ์สำคัญ 3 เหตุการณ์ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าและจุดเริ่มต้นของศาสนาพุทธ ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดได้เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน ณ ดินแดนที่เรียกว่าชมพูทวีปในสมัยพุทธกาล โดยเหตุการณ์แรก เมื่อ 80 ปี ก่อนพุทธศักราช เป็น "วันประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ" ณ ใต้ร่มสาละพฤกษ์ ในพระราชอุทยานลุมพินีวัน (อยู่ในเขตประเทศเนปาลในปัจจุบัน) และเหตุการณ์ต่อมา เมื่อ 45 ปี ก่อนพุทธศักราช เป็น "วันที่เจ้าชายสิทธัตถะได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ ตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า" ณ ใต้ร่มโพธิ์พฤกษ์ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม (อยู่ในเขตประเทศอินเดียในปัจจุบัน) และเหตุการณ์สุดท้าย เมื่อ 1 ปี ก่อนพุทธศักราช เป็น "วันเสด็จดับขันธปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า" ณ ใต้ร่มสาละพฤกษ์ ในสาลวโนทยาน พระราชอุทยานของเจ้ามัลละ เมืองกุสินารา (อยู่ในเขตประเทศอินเดียในปัจจุบัน) โดยเหตุการณ์ทั้งหมดล้วนเกิดตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 หรือเดือนวิสาขะนี้ทั้งสิ้น ชาวพุทธจึงนับถือว่าวันเพ็ญเดือน 6 นี้ เป็นวันที่รวมวันคล้ายวันเกิดเหตุการณ์สำคัญ ๆ ของพระพุทธเจ้าไว้มากที่สุด และได้นิยมประกอบพิธีบำเพ็ญบุญกุศลและประกอบพิธีพุทธบูชาต่าง ๆ เพื่อเป็นการถวายสักการะรำลึกถึงแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบมาจนปัจจุบัน

วิสาขบูชา มีการนับถือปฏิบัติกันในหลายประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาทั้งมหายานและ เถรวาททุกนิกายมาช้านานแล้ว ในบางประเทศเรียกพิธีนี้ว่า "พุทธชยันตี" (Buddha Jayanti) เช่นใน อินเดีย และศรีลังกา ในปัจจุบันมีหลายประเทศที่ยกย่องให้วันวิสาขบูชาเป็นวันหยุดราชการ เช่น ประเทศอินเดีย, ประเทศไทย, ประเทศพม่า, ประเทศศรีลังกา, สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย เป็นต้น (ส่วนใหญ่เป็นประเทศที่มีสัดส่วนประชากรที่นับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท มากที่สุด) ในฝ่ายของประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาเถรวาทในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ได้รับคติการปฏิบัติบูชาในวันวิสาขบูชามาจากลังกา (ประเทศศรีลังกา) ในประเทศไทยปรากฏหลักฐานว่ามีการจัดพิธีวิสาขบูชามาตั้งแต่สมัยสุโขทัย

วันวิสาขบูชามีความสําคัญอย่างไร ถือได้ว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสากล เพราะชาวพุทธทุกนิกายจะพร้อมใจกันจัดพิธีพุทธบูชาในวันนี้พร้อมกันทั่วทั้งโลก (ซึ่งไม่เหมือนวันมาฆบูชา และวันอาสาฬหบูชา ที่เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่นิยมนับถือกันเฉพาะในประเทศไทย, ลาว, และกัมพูชา) และด้วยเหตุนี้ ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติจึงยกย่องให้วันวิสาขบูชาเป็น "วันสำคัญสากลนานาชาติ (International  Day)" หรือ "วันสำคัญของโลก" ตามคำประกาศของที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ ครั้งที่ 54 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2542

      ปัจจุบันประเทศไทยได้ประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันหยุดราชการ โดยพุทธศาสนิกชนทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ พระสงฆ์ และประชาชน จะมีการประกอบพิธีต่าง ๆ เช่น การตักบาตร การฟังพระธรรมเทศนา การเวียนเทียน เป็นต้น เพื่อเป็นการบูชารำลึกถึงพระรัตนตรัยและเหตุการณ์สำคัญ 3 เหตุการณ์ดังกล่าว ที่ถือได้ว่าเป็นวันคล้ายวันที่ "ประสูติ" ของเจ้าชายสิทธัตถะ ผู้ซึ่งต่อมาได้ "ตรัสรู้" เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงกอปรไปด้วย "พระบริสุทธิคุณ", "พระปัญญาคุณ" ผู้ซึ่งได้ทรงสั่งสอนประกาศพระสัจธรรม คือความจริงของโลกแก่พหูชนทั้งปวงโดย "พระมหากรุณาธิคุณ" จวบจนทรง "เสด็จดับขันธปรินิพพาน" ในวาระสุดท้าย ซึ่งทั้งสามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสืบเนื่องในวันเพ็ญเดือน 6 ทั้งสิ้นนี้ ทำให้พระพุทธศาสนาได้บังเกิดและสืบต่อมาอย่างมั่นคงจนถึงปัจจุบัน วันสำคัญ เทศกาล วันสำคัญต่างๆ

วันวิสาขบูชาในปฏิทินสุริยคติไทย การกำหนดวันวิสาขบูชาในแต่ละประเทศนั้น บางประเทศที่นับถือ พระพุทธศาสนาอาจกำหนดวันไม่ตรงกับของไทยในบางปี เนื่องจากประเทศเหล่านั้นอยู่ในตำแหน่งบนโลกที่ต่างไปจากประเทศไทย ทำให้วันเวลาคลาดเคลื่อนไป

ปี                    วันที่                                         วันที่                                       วันที่

ปีชวด      31 พฤษภาคม พ.ศ. 2539     19 พฤษภาคม พ.ศ. 2551      6 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ปีฉลู        20 พฤษภาคม พ.ศ. 2540       8 พฤษภาคม พ.ศ. 2552    26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ปีขาล       10 พฤษภาคม พ.ศ. 2541     28 พฤษภาคม พ.ศ. 2553   15 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ปีเถาะ      29 พฤษภาคม พ.ศ. 2542     17 พฤษภาคม พ.ศ. 2554      3 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ปีมะโรง  17 พฤษภาคม พ.ศ. 2543       4 มิถุนายน พ.ศ. 2555       22 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
ปีมะเส็ง    7 พฤษภาคม พ.ศ. 2544     
24 พฤษภาคม พ.ศ. 2556    11 พฤษภาคม พ.ศ. 2568
ปีมะเมีย   26 พฤษภาคม พ.ศ. 2545     13 พฤษภาคม พ.ศ. 2557     1 พฤษภาคม พ.ศ. 2569
ปีมะแม   15 พฤษภาคม พ.ศ. 2546       1 มิถุนายน พ.ศ. 2558     20 พฤษภาคม พ.ศ. 2570
ปีวอก         2 มิถุนายน พ.ศ. 2547        20 พฤษภาคม พ.ศ. 2559    8 พฤษภาคม พ.ศ. 2571
ปีระกา     22 พฤษภาคม พ.ศ. 2548     10 พฤษภาคม พ.ศ. 2560   12 พฤษภาคม พ.ศ. 2572
ปีจอ        12 พฤษภาคม พ.ศ. 2549     29 พฤษภาคม พ.ศ. 2561    16 พฤษภาคม พ.ศ. 2573
ปีกุน        31 พฤษภาคม พ.ศ. 2550     18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562     6 พฤษภาคม พ.ศ. 2574

ประวัติวันวิสาขบูชา ปรากฎหลักฐานว่า วันวิสาขบูชา เริ่มต้นครั้งแรกในประเทศไทยตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี สันนิษฐานว่าได้รับแบบแผนมาจากลังกา นั่นคือ เมื่อประมาณ พ.ศ.420 พระเจ้าภาติกุราช กษัตริย์แห่งกรุงลังกา ได้ประกอบพิธีวิสาขบูชาขึ้น เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาจากนั้นกษัตริย์ลังกา พระองค์อื่นๆ ก็ปฏิบัติประเพณีวิสาขบูชานี้สืบทอดต่อกันมา วันพระพุทธเจ้า วันวิสาขบูชา วันของเรา

ประวัติวันวิสาขบูชาในประเทศไทย ประวัติในส่วนการเผยแผ่เข้ามาในประเทศไทยนั้น น่าจะเป็นเพราะว่าประเทศไทยในสมัยกรุงสุโขทัยนั้นมีความสัมพันธ์ด้านพระพุทธศาสนา กับประเทศลังกาอย่างใกล้ชิด เห็นได้จากมีพระสงฆ์จากลังกาหลายรูปเดินทางเข้ามาเผยแพร่พระพุทธศาสนา และนำการประกอบพิธีวิสาขบูชาเข้ามาปฏิบัติในประเทศไทยด้วย ข้อมูลดีๆ

วันวิสาขบูชา มีความสําคัญอย่างไร วันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
วันวิสาขบูชา มีความสำคัญอย่างไร วันวิสาขบูชา มีความสำคัญต่อชาวพุทธและชาวโลกอย่างไร โดย พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต) วันวิสาขบูชาสำคัญต่อชาวพุทธ เพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประดิษฐานพระพุทธศาสนา เป็นผู้ทำให้พระพุทธศาสนาเกิดขึ้น เราจึงเรียกพระองค์ว่า “พระบรมศาสดา” เมื่อพระพุทธศาสนาสำคัญต่อเรา พระพุทธเจ้าก็สำคัญต่อเราชาวพุทธทั้งหลาย นี้เป็นการพูดในแง่หลักทั่วไป ถ้าจะพูดในความหมายที่ลึกลงไความสําคัญวันวิสาขบูชา ก็มีความสำคัญในแง่ที่ว่าเป็นเครื่องเตือนใจให้เรานำเอาหลักพระพุทธศาสนาขึ้นมาประพฤติปฏิบัติ อย่างน้อยเริ่มต้นด้วยเตือนใจให้เราไม่ลืมที่จะมองความหมายว่าพระพุทธศาสนา คืออะไร แล้วก็เป็นโอกาสสำหรับการทำความดีงามต่างๆ เริ่มตั้งแต่การมาระลึก ทบทวนความหมาย ตรวจสอบความเข้าใจและขวนขวายศึกษาพระพุทธศาสนา ถ้าเราใช้โอกาสนี้มาเตือนใจกัน แล้วส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา ด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจ และชวนกันประพฤติปฏิบัติ ก็จะเป็นผลดีต่อตนเอง ต่อผู้อื่นและต่อสังคมส่วนรวม

แต่ละปีเราอาจจะมาตกลงกันว่า ปีนี้จะเน้นอะไรสำหรับชาวพุทธ เช่น เน้นเรื่องที่สัมพันธ์กับสภาพสังคม โดยพิจารณาว่าสังคมไทยเวลานี้มีสภาพเป็นอย่างไร มีจุดอ่อนจุดแข็งในแง่ไหน มีปัญหาทางด้านสังคม เช่น อบายมุข ยาบ้า ยาเสพติด การพนัน ที่หนักมาก ประชาชนลุ่มหลงในเรื่องอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์และการอ้อนวอนหวังผลจากการดลบันดาล การบ้านการเมือง ก็มีปัญหาจากความไม่สามัคคี เป็นต้น ตลอดจนเรื่องของความไม่สะอาด ไม่เรียบร้อย ไม่สุจริตต่างๆ ดังที่มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมาย เป็นเหตุการณ์ความเป็นไปของสังคม ซึ่งชาวพุทธก็คือคนไทย ทั่วๆไปนี่แหละ ต้องมีความรับผิดชอบ

โดยเฉพาะความรับผิดชอบในฐานะชาวพุทธนี่ต้องสูง เพราะพฤติกรรมเสื่อม ทรามเสียหายเหล่านี้ จะเป็นอบายมุขก็ดี ความไม่สุจริตในการบริหารดำเนินกิจการต่างๆก็ดี เป็นเรื่องที่ผิดหลักพระพุทธศาสนามาก ถ้าเราจะให้พระพุทธศาสนามีความหมาย และแสดงว่าคนไทยนับถือ พระพุทธศาสนาจริง ก็ต้องให้คนไทยแสดงตัวออกมาด้วยพฤติกรรมหรือการกระทำ และการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตาม หลักพระพุทธศาสนา เมื่อชีวิตและสังคมของเรามีสภาพอย่างนี้ ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักพระพุทธศาสนา ก็เป็นเครื่องฟ้องตัวเอง ที่เราจะต้องมาทบทวนพิจารณากัน แล้วก็วิเคราะห์ปัญหาและหาทางแก้ไข

วันวิสาขบูชา ก็เป็นโอกาสสำคัญที่จะได้มาเอาจริงเอาจังโดยมารวมใจกัน ประชุมกัน หรือร่วมมือกัน ในการวาง แนวทางนโยบาย เริ่มตั้งแต่หยิบยกปัญหา ขึ้นมาถกเถียงแล้วตั้งประเด็นเป็นจุดกำหนด และวางเป้าหมายใหญ่ๆ ที่เราจะเอาจริงเอาจังเพื่อปรับปรุงกิจการ พระศาสนา พัฒนาชีวิตและสังคม เมื่อได้จุดหมายชัดเจนแล้ว ก็วางวิธีการในการแก้ปัญหาให้เป็นเรื่องที่จะทำกันให้จริงจังต่อไป

พระพุทธศาสนาสำคัญต่อโลก ก็คือในแง่ที่ “เป็นบ่อเกิดสำคัญของอารยธรรมมนุษย์” ซึ่งจะพูดตามภาวะ ที่เป็นอยู่ในบางแถบของโลกก็ได้ หรือจะพูดในแง่ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของโลกทั้งหมดก็ได้ อารยธรรมมนุษย์นั้นเป็นผลงานสร้างสรรค์ของมนุษย์ในถิ่นต่างๆเมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมา ก็ทำให้เกิดความก้าวหน้าในการสร้างสรรค์ในส่วนต่างๆของโลก ตามที่ปรากฏในประวัติ ศาสตร์แห่งวัฒนธรรมและอารยธรรมของมนุษย์ในท้องถิ่นต่างๆแต่ละภูมิภาค หรือแต่ละประเทศก็ดี หรือในส่วนรวมของโลกก็ดี ถ้าเราศึกษาดูให้ดี ก็จะเห็นส่วนร่วมและบทบาทสำคัญของบุคคลในพระพุทธศาสนาและของตัวสถาบันพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก เมื่อมีบุคคลมานับถือหรือนำหลักธรรมในพุทธศาสนาไปใช้ ความเปลี่ยนแปลงในทางพฤติกรรม จิตใจ และความรู้ความคิดก็เกิดขึ้น เมื่อความเชื่อถือ การประพฤติปฏิบัติ และความคิด ความ เข้าใจแพร่ขยายกว้างออกไป และอยู่ตัว ก็กลายเป็นวิถีชีวิต วิถีสังคม วัฒนธรรม ตลอดจนการสร้างสรรค์ ต่างๆตามแนวทางนั้น เรียกว่าอารยธรรม เกิดขึ้น

เหมือนอย่างประเทศไทยเราก็เป็นตัวอย่างของท้องถิ่นหนึ่งหรือประเทศหนึ่งที่ วัฒนธรรม มีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนา ความเจริญก้าวหน้าและความเป็นมาของสังคมย่อมสืบเนื่องมาจากหลักการต่างๆที่นำมาใช้ ไม่ว่าหลักการคือหลักธรรมในพระพุทธศาสนานั้นเราจะเอามาใช้ได้แค่ไหน และใช้ได้ถูกต้องเพียงใดก็ตาม แต่แน่นอนว่าเราเอามาจากพระพุทธศาสนามากมาย

ถ้าจะวิเคราะห์ในแง่ของตัววัฒนธรรมกว้างๆ ก็แยกออกไปได้หลายเรื่อง เช่น ศิลปวัตถุสถาน ทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม ภาษา วรรณคดี นิติธรรม แม้แต่ในด้านรัฐ เรื่องของการบ้านการเมือง การปกครอง ก็ได้รับอิทธิพลจากคำสอนของพระพุทธศาสนา แล้วก็เรื่องของวิถีชีวิต เรื่องของภาวะจิตใจอะไรต่างๆ เช่น ความโอบอ้อม อารีมีน้ำใจ ก็เห็นกันได้อย่างชัดเจน แม้จะเป็นเรื่องที่ยังต้องวิเคราะห์กันว่าเรา นำมาใช้ได้สำเร็จผลดีมากน้อยแค่ไหน แต่พูดรวมๆว่าในการนำมาใช้นั้นเราก็ได้ ประโยชน์จากข่าวพระพุทธศาสนา อย่างไรก็ตามก่อนจะรับนับถือพระพุทธศาสนา และแม้แต่เมื่อพูดว่าเรานับถือพระพุทธศาสนาแล้ว คนไทยเราก็มีพื้นเพจิตใจของตัวเอง ที่มีฐานภูมิหลังมาเก่า เมื่อนำหลักพุทธศาสนามาใช้ เราก็อาจจะเลือกเอาส่วนที่สนองความต้อง การของเราตามกาลเทศะ

เรื่องนี้มองได้หลายอย่าง เช่น อาจมองว่าการนำพระพุทธศาสนามาใช้นั้น เป็นการที่เราพยายามก้าวเข้าไปสู่หลักการ ของพุทธศาสนา สังคมนั้นมีการพัฒนา และพระพุทธศาสนาก็เป็นเรื่องที่ต้องศึกษา ถ้าเราไม่ประมาท เราก็จะคอย ตรวจสอบวัดผลว่าเรานำหลักพระพุทธศาสนามาใช้ได้เท่านี้และเราคืบหน้าไปได้เท่านี้ แต่หลักพระพุทธศาสนาไม่ใช่มีเท่านี้ เราจึงต้องก้าวต่อไป เราอย่ามองในแง่เหมือนกับว่า พระพุทธศาสนาเข้ามาอยู่ในสังคมไทยของเราแล้ว สังคมไทยของเราเป็นไปตาม หลักพระพุทธศาสนาแล้ว หลักมีอยู่เท่านี้ เป็นอย่างนี้ ไม่ใช่แน่นอน แม้แต่ส่วนที่นำมาใช้แล้ว นานๆไปเมื่อเป็นของส่วนรวม สังคมใหญ่ๆก็มีการคลาดเคลื่อนผิดเพี้ยนไปได้ จึงต้องมีการตรวจสอบ ปรับตัวแก้ไข โดยนำเอาหลักแท้ๆมาเป็นมาตรฐาน คือปรับตัวเข้ากับหลักการที่ ถูกต้องจริงแท้ให้ได้

ยิ่งโดยเหตุผลสำคัญ คือพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญา ก็ยิ่งทำให้การที่จะต้องทบทวนตรวจสอบตัวเองกับ หลักการเป็นเรื่องสำคัญ พูดง่ายๆก็คือ จะต้องมีการศึกษานั่นเอง เพราะว่าศาสนาแห่งปัญญานั้น คนจะต้องศึกษาจึงจะนำหลักมาใช้ได้ถูกต้อง ถ้าเป็นศาสนาแห่งศรัทธา ก็จะวางหลักความเชื่อและข้อปฏิบัติมาตายตัว ไม่ต้องสงสัย ไม่ต้องถาม ต้องเชื่อตามและทำตามแน่นอน เช่น บอกว่า นี่นะ คุณเป็นศาสนิกคุณจะต้องเชื่ออย่างนี้ๆ คุณจะต้องปฏิบัติอย่างนี้ วางมาให้เลย ๑-๒-๓-๔-๕ ตายตัว ไม่ต้องรู้เหตุผล ไม่ต้องเข้าใจอะไรก็ได้ แต่ในพุทธศาสนา เพราะเหตุว่าการจะประพฤติปฏิบัติถูกต้อง ไม่ผิดพลาด อยู่ที่ต้องรู้เข้าใจโดยใช้ปัญญา ต้องเรียนรู้ว่าหลักเป็นอย่างไร จะต้องก้าวต่อไปอย่างไร การที่จะนำมาใช้ได้แค่ไหน อยู่ที่เรามีปัญญา รู้ เข้าใจ และมีความสามารถ ที่จะนำมาประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้อง ต่อตัวบุคคลผู้ปฏิบัตินั้นเองและต่อกาลเทศะ เพื่อให้บรรลุจุดหมายของพระศาสนา

เพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่ว่าในแง่หนึ่งก็เสี่ยง คือเสี่ยงต่อการคลาดเคลื่อนผิดเพี้ยน ซึ่งก็แน่นอนว่าได้เกิดการคลาด เคลื่อนผิดเพี้ยนขึ้นมากมายแล้ว แต่ในเวลาเดียวกัน เราก็ถือว่าถ้ามนุษย์จะมีการพัฒนาได้จริง ก็จะต้องให้คนพัฒนาตัวเอง โดยเฉพาะการใช้ปัญญา อันนี้เป็นเรื่องที่ทำให้พุทธศาสนามีลักษณะพิเศษ ที่ว่าให้เสรีภาพในทางความคิด และส่งเสริมการศึกษาที่เน้นปัญญา วันอาสาฬหบูชามีความสําคัญอย่างไร 

(หมายเหตุ : จากหนังสือ‘มองวัน วิสาขบูชาหยั่งถึงอารยธรรมโลก’)
คัดลอกจาก http://www.manager.co.th/dhamma/DhammaLeeLarView.asp?NewsID=4651433236002
ธรรมลีลา ปีที่ 3 ฉบับที่ 30 พฤษภาคม 2003
วันสำคัญเทศกาลต่างๆของไทย

วันตรุษจีน 2567 วัน 1 ค่ำ เดือน 1 ปีมะโรง Year of the Dragon
ตรุษจีน 2566 ตรงกับวันอะไร เชื่อว่าหลายคนอยากรู้ วันจ่ายไหว้เที่ยว
วันรับเจ้าลงจากสวรรค์ 2567 (ซิ้งเลาะที 神下天) ไหว้รับเทพเจ้า
วันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ ปี2567 (ซิ้งเจียที 神上天) 2024 ก่อนตรุษจีน
วันตรุษจีน 2567 หรือ ปีใหม่จีน 2024 ประวัติและความสำคัญ
วันปีใหม่ มีประวัติความสําคัญ 1 มกราคม ความหมายของวันขึ้นปีใหม่
วันอาสาฬหบูชา มีความสําคัญอย่างไร ปี2564 ตรงกับวันที่ 24 ก.ค.
วันมาฆบูชา 2558"วันจาตุรงคสันนิบาต" วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันลอยกระทง 2558 ประวัติและตำนานของประเพณี ที่สืบทอดกันมา[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (107271)
วันวิสาขบูชา 2553 ปีนี้ตรงกับวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เพื่อนๆอย่าลืมไปทำบุญกันนะคะ
ผู้แสดงความคิดเห็น ชาวพุทธ วันที่ตอบ 2010-05-25 10:14:51


ความคิดเห็นที่ 2 (107287)

ก้อเข้ามานำความรู้ไปบอกคนอื่นงัย    วันนี้ตอนเย็นไปเวียนเทียนกันนะจร้ามีแฟนก้อพาแฟนไปด้วยดิ หรือไปกับเพื่อน ไปกับครอบครัวก้อด้าย

ผู้แสดงความคิดเห็น คนเข้ามาดู วันที่ตอบ 2010-05-27 11:50:44


ความคิดเห็นที่ 3 (107289)

ขอให้มีความสุข  กับวันวิสาขบูชา

อย่าลือไปทำบุญกันนะทุกคน

ผู้แสดงความคิดเห็น ทิพเนตร (bookza-at-jgfdg us-dot-com)วันที่ตอบ 2010-05-27 13:54:08


ความคิดเห็นที่ 4 (107292)

ขอให้พ่อแม่พี่น้องมาร่วมกันทำบุญในวันวิสาขบูชากันนะค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น นงนภัส วันที่ตอบ 2010-05-27 18:08:43


ความคิดเห็นที่ 5 (107299)
อนุโมทนาบุญกับท่านที่มั่นให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ในวันสำคัญๆทางพุทธศาสนา
ผู้แสดงความคิดเห็น ดงเย็น วันที่ตอบ 2010-05-28 19:11:56


ความคิดเห็นที่ 6 (107317)
อยากให้ทุกคนเป็นคนดี
ผู้แสดงความคิดเห็น ดี วันที่ตอบ 2010-05-30 11:43:05


ความคิดเห็นที่ 7 (137068)

ทำบุญ กัน เยอะๆๆ  งดเหล้า  นะครับ

 

                       จากเด็กสมุย :)

ผู้แสดงความคิดเห็น เด็ก วันที่ตอบ 2010-12-02 09:52:40


ความคิดเห็นที่ 8 (147688)
วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพระพุทธศาสนา อยากให้ทุกคนไปวัดนำบุญกลับบ้านกันเยอะ ๆ นะค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น เด็กข้างวัด ชัยนาท วันที่ตอบ 2011-05-14 09:18:39


ความคิดเห็นที่ 9 (147691)

ไปทำบุญครับและไปเวียนเทียน

ผู้แสดงความคิดเห็น เด็กกางเกง วันที่ตอบ 2011-05-14 20:32:43


ความคิดเห็นที่ 10 (147751)
 ไปทำบุญกันเยอะๆนะคับ
ผู้แสดงความคิดเห็น เด็กดี วันที่ตอบ 2011-05-24 18:03:07


ความคิดเห็นที่ 11 (147799)
เดกดี
ผู้แสดงความคิดเห็น เดกดี วันที่ตอบ 2011-06-03 19:53:46


ความคิดเห็นที่ 12 (147964)

วันวิสาเป็นวันอะรายกานแน่อะ

ผู้แสดงความคิดเห็น คนมีธรรมมะ วันที่ตอบ 2011-07-09 10:37:28


ความคิดเห็นที่ 13 (147995)
มีกิจกรรมรัยบ้างเนี่ย ค่ะ หนูอยากรู้
ผู้แสดงความคิดเห็น เดกดี ๆๆๆๆๆค่ะ 555 วันที่ตอบ 2011-07-16 14:11:44


ความคิดเห็นที่ 14 (147997)
วันวิสาฆบูชาทำบุญกันมากๆน่ะคะ
ผู้แสดงความคิดเห็น เด็กระนอง (june-at-jean_love-dot-com)วันที่ตอบ 2011-07-16 21:15:40


ความคิดเห็นที่ 15 (147998)

ไปทำบุญกันมากมากนะ

ผู้แสดงความคิดเห็น เด็กระนอง วันที่ตอบ 2011-07-16 21:19:05


ความคิดเห็นที่ 16 (150352)
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนามาก


ผู้แสดงความคิดเห็น กนกวรรณ (susatip-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-11-15 20:03:35


ความคิดเห็นที่ 17 (150966)
หลังจากทำบุญกันด้วยสิ่งของแล้วอย่าลึมทำบุญกันด้วยการให้อภัยกันนะครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น เด็กเมืองขอน วันที่ตอบ 2012-05-12 22:32:13


ความคิดเห็นที่ 18 (151011)
แล้วมันมีความสำคัญอย่างไร
ผู้แสดงความคิดเห็น พลอย วันที่ตอบ 2012-05-28 19:25:51


ความคิดเห็นที่ 19 (151012)
วันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่เกิด 3 เหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เวียนมาบรรจบกันในวันเพ็ญเดือน 6 แม้จะมีช่วงระยะเวลาห่างกันนับเวลาหลายสิบปี ซึ่งเหตุการณ์อัศจรรย์ 3 ประการ ได้แก่1. วันวิสาขบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ 2. วันวิสาขบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมโพธิญาณ 3. วันวิสาขบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพพาน หลักธรรมที่สำคัญใน วันวิสาขบูชา ที่ควรนำมาปฏิบัติ 1. ความกตัญญู คือ การรู้คุณคน เป็นคุณธรรมที่คู่กับความกตเวที ซึ่งหมายถึงการตอบแทนบุญคุณของผู้มีพระคุณ 2. อริยสัจ 4 ทุกข์ คือ ปัญหาของชีวิต สมุทัย คือ ต้นเหตุของปัญหา นิโรธ คือ ความดับทุกข์ มรรค คือ หนทางที่นำไปสู่การดับทุกข์ 3. ความไม่ประมาท คือการมีสติตลอดเวลา ไม่ว่าจะทำอะไรล้วนต้องใช้สติ วันวิสาขบูชา นับว่าเป็นวันที่มีความสำคัญสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกคน เป็นวันที่มีการทำพิธีพุทธบูชา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระวิสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อมวลมนุษย์และสรรพสัตว์ อีกทั้งเพื่อเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ทั้ง 3 ประการ ที่มาบังเกิดในวันเดียวกัน และนำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติในการ ดำรงชีวิต
ผู้แสดงความคิดเห็น ดอเด็ก วันที่ตอบ 2012-05-28 20:39:47


ความคิดเห็นที่ 20 (151026)

ทามบุญกานมากมากเน้อจ้าว

ผู้แสดงความคิดเห็น เด็ก....ดี๊ดี วันที่ตอบ 2012-06-01 14:53:12


ความคิดเห็นที่ 21 (151690)

หนูอยากให้ทุกคนมาวัด

ผู้แสดงความคิดเห็น เจนจิรา ปะระตะโก (HD cover brtween butned_-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-05-26 15:22:08


ความคิดเห็นที่ 22 (155846)

วันวิสาขบูชาอย่าลืมไปทำบุญนะคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น จากเด็กหนองบัวลำภู (qweasd4567-at-outlook-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2015-05-29 11:11:20


ความคิดเห็นที่ 23 (158851)

มีความสุขนะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ไรมง วันที่ตอบ 2016-05-17 20:13:49


ความคิดเห็นที่ 24 (158860)

 

 ในวันวิสาขบูชานี้ขอให้  มีความสุขกันมากๆนะ 

ผู้แสดงความคิดเห็น เด็กลำปาง วันที่ตอบ 2016-05-18 15:05:14[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล