dot
>...ตั้มศรีวิชัย TumAmulet ...< Thailand Amulet Charms
dot
bulletคำแนะนำจากตำรวจเมื่อถูกโกง
bulletเงื่อนไขการรับประกัน การันตีพระเครื่อง
dot
สารบัญพระเครื่องเมืองนคร
dot
bulletทำเนียบพระกรุเมืองนคร
bulletทำเนียบพระเครื่องเมืองนคร
bulletชมรมพระเครื่อง
dot
บูชาพระเครื่อง เครื่องรางของขลัง Amulets Charms Talismans
dot
bulletตลาดพระ amulet for you
bulletเช่า-บูชา เครื่องรางของขลัง
bulletพระหลวงปู่ทวด วัดต่างๆ
dot
จตุคาม-รามเทพ หลักเมืองนคร Jatukamramtep (Jatukarm)
dot
bulletหลักเมืองนครศรีธรรมราช
bulletจตุคาม ของดีนำมาโชว์
bulletบทความ น่ารู้องค์พ่อจตุคาม
bulletJatukam Amulets
bulletบทความจตุคามรามเทพ
dot
ลิงค์น่าสนใจ
dot
bulletหนังสือพิมพ์
bulletลิ้งค์เพื่อนบ้าน
bulletเทศกาล วันสำคัญ
bulletดวง ดูดวง หน้าหลัก
bulletบทความดีๆ
bulletนิทานสอนใจ
bulletวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย
bulletบทสวดมนต์ สำหรับชาวพุทธ
dot
พระเครื่อง นานาสาระ
dot
bulletพระพุทธรูปสำคัญของไทย
bulletคาถา-อาคม พระคาถาอาคม
bulletพระพุทธรูปปางต่างๆ
bulletพุทธศาสนสุภาษิต
bulletข่าวพระเครื่อง
bulletบทความพระเครื่อง
bulletThai Buddha Amulets
bulletข่าวพระพุทธศาสนา
bulletข่าวเครื่องรางของขลัง
bulletสาระพระเครื่องไทย
bulletประวัติพระวิปัสสนาจารย์
มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก article

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ณ ห้องประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม "มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก" โดย ศ.เกียรติคุณ น.พ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะประธานมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก เป็นประธานถวายหนังสือให้แก่ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งทางมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก ได้พิจารณาเห็นว่าโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ส่วนใหญ่ยังขาดแคลนสื่อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย ในขณะที่ทางวัดมีข้อจำกัดในหลายๆ ด้าน อาทิ งบประมาณ บุคลากร อาคารสถานที่ และอุปกรณ์การเรียนการสอน วัดส่วนใหญ่จึงยังคงอยู่ในสภาพที่ขาดแคลน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องหนังสือ

มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก จึงได้จัดโครงการจัดหาหนังสือ สำหรับสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการระยะยาว 5 ปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2550-2554 โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่จะทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ วันที่ 5 ธันวาคม 2554 เริ่มโครงการตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2550 ถวายหนังสือ 80 โรงเรียน พุทธศักราช 2551 ถวายหนังสือ 81 โรงเรียน พุทธศักราช 2552 ถวายหนังสือ 82 โรงเรียน พุทธศักราช 2553 ถวายหนังสือ 83 โรงเรียน และพุทธศักราช 2554 ถวายหนังสือ 84 โรงเรียน สำหรับในวันนี้ มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ กว่า 40 องค์กร ร่วมกันจัดหาหนังสือที่เหมาะสม จำนวน 18,408 เล่ม ถวายโรงเรียนพระปริยัติธรรมทั่วประเทศ จำนวน 81โรง เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 81 พรรษา 5 ธันวาคม 2551 ในโอกาสเดียวกัน ศ.เกียรติคุณ น.พ.เกษม ในฐานะประธานมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก กล่าวในปาฐกถาพิเศษ ว่า "ขณะนี้ต้องช่วยกันตอบคำถาม จะทำอย่างไรให้พระพุทธศาสนาในไทยยั่งยืนอยู่ได้ ตนมองว่าประเด็นที่จะทำให้พระพุทธศาสนามั่นคงได้ ประเด็นแรกคือ การศึกษาพระไตรปิฎกให้มีความเข้าใจ และปฏิบัติตามความหมายที่แท้จริงของพระไตรปิฎก ประเด็นที่สอง คือ การสร้างศาสนทายาทเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา ในส่วนของการศึกษาพระไตรปิฎก ต้องหาทางที่ไม่ให้มีการตีความแปลกแยกไปจากพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้า

ซึ่งปัจจุบันมีหลายองค์กรที่จะช่วย ในการศึกษาพระไตรปิฎก และที่สำคัญมีมหาเถรสมาคม (มส.) รวมทั้งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) คอยดูแล โดยเฉพาะระบบการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบันที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ ในเรื่องของมาตรฐาน ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก็เปิดสอนสาขาวิชาที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ซึ่งจะสามารถช่วยเป็นหลักในการทำความเข้าใจ และตีความหมายพระไตรปิฎกที่ถูกต้องได้เป็นอย่างดี "ส่วนการสร้างศาสนทายาทนั้น ควรประสานไปยังโรงเรียนการกุศลในวัด ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการดูแลอยู่ มีประมาณ 80 แห่งทั่วประเทศ โดยส่วนใหญ่เด็ก ที่มาเรียนจะเป็นเด็กยากจน ที่เมื่อเรียนจบแล้วได้มีโอกาสเข้ามาบวชเรียนต่อในโรงเรียนพระปริยัติธรรม กับอีกส่วนคือในกลุ่มของเด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ก็ควรที่จะหาทางนำเด็กกลุ่มดังกล่าว เข้ามาบวชเรียน รวมไปถึงแนวทางในการให้เด็กผู้หญิงที่ขาดโอกาสทางการศึกษา" องคมนตรี กล่าว

นางจุฬารัตน์ บุณยากร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสให้ความร่วมมือกับมูลนิธิหนังสือเพื่อ เด็กในกิจกรรมครั้งนี้ เพราะเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การนำหนังสือสู่เด็ก นำเด็กสู่หนังสือ ด้วยการกระตุ้นสังคมให้เห็นความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและ ผู้ใหญ่ ครูและศิษย์ ให้มีความสุขร่วมกันในโลกหนังสือ อันถือเป็นการสร้างพื้นฐานการอ่าน การเรียนรู้ ตลอดชีวิตของคน อีกทั้งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีหน้าที่สนองงาน คณะสงฆ์โดยเฉพาะด้านการศึกษาสงฆ์ ซึ่งเป็นระบบการศึกษาที่เปิดโอกาสให้เยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา "การที่มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กมีโครงการจัดหาหนังสือ สำหรับสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ โดยทำเป็นโครงการระยะยาว 5 ปี ถือเป็นเรื่องที่น่าให้การส่งเสริมสนับสนุนอย่างยิ่ง" ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าว ด้วยหนังสือ คือ รากฐานที่สำคัญยิ่งในการเสริมสร้างทรัพยากรบุคคลให้มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน สามารถนำประสบการณ์จากการอ่านมาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนาตนเองให้มี คุณภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2544 เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรของกลุ่มคนในประเทศไทย ซึ่งปวารณาตน เพื่อนำหนังสือสู่เด็ก นำเด็กสู่หนังสือ เป็นหนึ่งในสมาชิกของ The International Board on Books for Young People (IBBY) โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมผู้จัดพิมพ์ และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นและรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนรักการอ่าน โดยการนำหนังสือสู่เด็ก นำเด็กสู่หนังสือ รณรงค์ให้สังคมโดยรวม โดยเฉพาะพ่อแม่และครูตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน และการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรักการอ่าน ให้ความรู้แก่พ่อแม่ผู้ปกครอง ครูบรรณารักษ์ ตลอดจนครูที่เกี่ยวข้อง ถึงเทคนิควิธีการในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรักการอ่าน เพื่อสร้างคุณภาพเยาวชนไทยในอนาคต ส่งเสริมให้มีการผลิตหนังสือเด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพด้วยการพัฒนานักเขียน นักแปล และนักวาดภาพประกอบของไทย สนับสนุนการก่อตั้งห้องสมุดเด็กและกิจกรรมในห้องสมุด ทั้งนี้ มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก ดำเนินกิจกรรมโครงการที่สร้างสรรค์อีกมากมาย อาทิ โครงการ "อาหารเพลหนึ่งมือ...หนังสือหนึ่งเล่ม" อาหารเพล 1 มื้อ คือการแสดงความตั้งใจในการร่วมถวายอาหารเพลสำหรับสามเณรที่บวชเรียนในวัดที่ ขาดแคลนให้ได้รับอาหารที่มีคุณภาพและเพียงพอ หนังสือ 1 เล่ม คือการแสดงความตั้งใจในการร่วมถวายโอกาสเพื่อให้สามเณร ได้ศึกษาหาความรู้จากการอ่านหนังสือที่ดีและเหมาะสมกับการเป็นสมณเพศ หรือโครงการทอฝันปันหนังสือให้น้อง ให้เด็กด้อยโอกาส ได้มีโอกาสคัดเลือกหนังสือที่ตนชอบด้วยตนเองและเลือกหนังสือดีมอบให้เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่ด้อยโอกาสในกลุ่มอื่นด้วย

ผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือร่วมบริจาคได้ที่ มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก (BOOKS FOR CHILDREN FOUNDATION) 23/26 หมู่ 10 ถ.เพชรเกษม 60/2 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทร.0-2805-0202 โทรสาร 0-2805-1308 หรือ www.thaibby.in.th
ที่มา..วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ปีที่ 18 ฉบับที่ 6597 ข่าวสดรายวัน
คอลัมนสดจากหน้าพระ 
http://www.matichon.co.th/khaosod/
ข่าวพระเครื่อง ข่าววงการพระเครื่อง มีข่าวมาบอก

งานประกวดพระเครื่อง 24 ก.ค. 65 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
ข่าวงานประกวดพระเครื่อง 6 ตุลาคม 2562 จ.กำแพงเพชร
งานประกวดพระเครื่อง 29 ก.ย.62 เมืองโคราช นครราชสีมา
ขอเชิญร่วมงานสมโภช ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562
งานประกวดพระเครื่อง 4 ก.พ.61 ห้างเดอะมอลล์ จ.นครราชสีมา
งานประกวดพระเครื่อง 11 ก.พ. 61 ท้องถิ่น จ.นครศรีธรรมราช
ห้างพระเครื่อง SC พลาซ่าสายใต้ใหม่ จัดงานประกวดพระเครื่อง
งานประกวด 3 กันยายน 2560 ชมรมพระเครื่องเทสโกโลตัส ปิ่นเกล้า
งานประกวดพระเครื่อง 27 สิงหาคม 2560 ตำรวจสามพราน
แจ้งข่าวงานประกวดพระเครื่อง 23 กรกฎาคม 2560 ศูนย์ราชการ
งานประกวดพระเครื่อง 2 เมษายน 2560 จ.ประจวบคีรีขันธ์
มหกรรมประกวดพระเครื่อง 19 มี.ค.60 ร.ร.สุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา
การประกวดพระเครื่อง 26 มี.ค.60 พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย
งานประกวดพระเครื่อง 5 มี.ค.60 ชมรมพระเครื่องจังหวัดราชบุรี
งานประกวดพระเครื่อง 26 ก.พ.60 ชมรมพระเครื่องจังหวัดน่าน
งานประกวดพระเครื่อง 12 ก.พ.2560 โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน
งานประกวดพระเครื่อง 19 ก.พ.60 กองบิน 46 จ.พิษณุโลก
งานประกวดพระเครื่องท้องถิ่น 15 ม.ค.2560 จ.สมุทรปราการ
งานประกวดพระเครื่อง เมืองพัทยา จ.ชลบุรี 4 ธ.ค.2559
รายการประกวดพระเครื่อง จ.ลำปาง วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2559
งานประกวดพระเครื่อง 21 สิงหาคม 2559 จ.เชียงใหม่ โรงแรมโลตัส
รายการประกวดพระเครื่อง 31 ก.ค.2559 จ.นครสวรรค์ (ท้องถิ่น)
งานประกวดพระเครื่อง 24 ก.ค.59 ทั่วประเทศครั้งยิ่งใหญ่ จ.ขอนแก่น
งานอนุรักษ์พระเครื่อง 16-17 กรกฏาคม 2559 พิษณุโลก Thai Amulet News
สังคมพระเครื่องเมืองใต้ คอลัมนิสต์โดย เกียรตินคร บูรณะ100ปี
งานประกวด 5 มิถุนายน 2559 สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย
งานประกวดพระเครื่อง 22 พ.ค.59 ตำรวจภูธรภาค9 ราชภัฏสงขลา
งานประกวดพระเครื่อง 8 พ.ค. 2559 Amulet contest in Thailand
บุญมหาสงกรานต์ 59 ณ วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ต.ฉลอง อ.สิชล นครศรี
งานประกวดพระเครื่อง 3กรกฎาคม2559 โรงแรมทวินโลตัส นครศรี
งานประกวดพระเครื่อง ลูกปัดทวารวดีศรีวิชัย 30 เม.ย. 1พ.ค.59
งานประกวดพระเครื่อง 20 มีนาคม 2559 จ.นครราชสีมา
ฟังบรรยายเจาะลึก สัมผัสพระเบญจภาคี สุดยอดปรารถนานักสะสม
งานประกวดพระเครื่อง 3 เมษายน 2559 ห้างเซ็นทรัลพลาซ่าพิษณุโลก
งานประกวดพระเครื่อง 13 มีนาคม 2559 วัดห้วยมงคล จ.ประจวบ
งานประกวดพระเครื่อง 12 มิถุนายน 2559 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
งานประกวดพระ 27 มีนาคม 2559 ชมรมพระเครื่องจังหวัดตรัง
นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จัดงานประกวดอนุรักษ์ 28 ก.พ.2559
งานประกวดพระเครื่อง 21 ก.พ.59 ชมรมอนุรักษ์พระเครื่องลำปาง
งานประกวดพระเครื่อง 31 มกราคม 2559 จ.อุตรดิตถ์ Uttaradit
งานประกวดพระเครื่อง 24 ม.ค.59 TOT ศูนย์ราชการ(โซนบี)
งานประกวดพระเครื่อง 20 ธันวาคม 2558 จังหวัดสุโขทัย
งานประกวดพระเครื่อง 17 มกราคม 2559 นิตยสารพระเครื่อง
ตารางงานประกวด 29 พ.ย.2558 ชมรมพระเครื่องจังหวัดระยอง
งานประกวดพระเครื่อง 22 พ.ย.58 ท้องถิ่น จ.ลำพูน Amulet Contest
งานประกวดพระเครื่อง 1พ.ย.58 ชมรมพระเครื่องจังหวัดชลบุรี
แจ้งข่าวงานประกวดพระเครื่อง 8 พ.ย.58 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ชมรมพระเครื่องจังหวัดเพชรบุรีและวัดตาลกง งานประกวดพระเครื่อง
สำหรับท่านที่ต้องการตรวจเช็คพระเครื่อง ออกใบรับรองพระแท้
รายการประกวดพระเครื่อง 18ต.ค.58 สมาคมพระเครื่องพัทยา
งานประกวดพระเครื่อง 4ต.ค.58 ชมรมนักข่าวและช่างภาพพระเครื่อง
งานประกวดพระเครื่องท้องถิ่น วิทยาลัยธาตุพนม จ.นครพนม 20ก.ย.
งานสมโภชศาลหลักเมือง นครศรีธรรมราช วันที่ 1-5 สิงหาคม ปี2558
งานประกวดพระ 30 ส.ค.58 โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน
งานประกวดพระ 23 ส.ค.58 จ.เชียงใหม่ นิตยสารพระเมืองเหนือ
งานประกวดพระเครื่องท้องถิ่น 2 ส.ค.58 ม.ราชภัฏมหาสารคาม
งานประกวดพระเครื่อง 30 ก.ค.58 โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์
งานประกวดพระเครื่อง 26 ก.ค.58 ศูนย์ราชการ โดย จปร.รุ่น25
งานประกวดพระเครื่อง 14จังหวัดภาคใต้ 25 ตุลาคม 2558 จ.พัทลุง
งานประกวดพระเครื่อง 12 ก.ค.58 จ.ขอนแก่น ตำรวจภูธรภาค4
ปฏิทินข่าวงานประกวดพระ 21 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์ราชการ
งานประกวดพระเครื่อง 3 พฤษภาคม 2558 จ.จันทบุรี
งานประกวดพระเครื่อง ไบเทคบางนาBitec 31พ.ค.2558
รายการงานประกวดพระเครื่อง 17 พ.ค.58 ศิษย์เก่าอำนวยศิลป์
งานประกวดพระเครื่อง จ.สกลนครครั้งที่2 13-14 มิถุนายน2558
ถอดรหัสธรรมจากพระเครื่อง แข่งขันประกวดการอนุรักษ์พระเครื่อง
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อเกษม เขมจิตโต รุ่นสร้างบารมี วัดชะเมา
หลวงพ่อท้วง คุณุตฺตโร สำนักสงฆ์คลองแคว ละสังขารแล้ว
พ่อท่านเสือเล็ก หิรัญโญ วัดควนซาง ละสังขารแล้วด้วยโรคชรา
งานประกวดพระ ณ ราชตฤณมัยสมาคม(สนามม้านางเลิ้ง) 1ก.พ.58
งานประกวดพระเครื่อง 18 ม.ค.58 จังหวัดสมุทรปราการ AmuletNews
งานมหกรรมการประกวดพระเครื่อง กองบิน46พิษณุโลก 25 ม.ค.58
งานประกวดพระเครื่อง จ.ลำปาง ท้องถิ่นภาคเหนือ 18ม.ค.2558
ชมรมพระเครื่องเมืองพิจิตร จัดงานประกวดพระ 25 ธันวาคม 57
สมาคมพระเครื่องเมืองพัทยา เชิญร่วมงานประกวดพระ 21ธ.ค.57
งานประกวดพระเครื่อง จังหวัดสุโขทัย 14 ธ.ค.57 รายการแต่ละโต๊ะ
ตลาดพระเครื่องเมืองหล่มสัก เปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้นิยมศึกษา
รายการพระเครื่องที่มีการประกวด 16พ.ย.57จังหวัดสุรินทร์
งานประกวดพระเครื่องจังหวัดนครสวรรค์ 2 พ.ย.2557
งานประกวดพระเครื่องสามพราน 30 พ.ย.2557 เมืองนครปฐม
งานประกวดพระเครื่อง เมืองจันทบุรี 23 พฤศจิกายน 57 amulet news
งานประกวดพระเครื่อง เมืองลพบุรี 9 พ.ย.2557 Amulet contest
งานประกวดพระเครื่อง จังหวัดชัยภูมิ 26 ตุลาคม 2557 Amulet Contest
เหรียญหลวงปู่บัว ถามโก วัดศรีบูรพาราม รุ่นแรก ปี2523 จ.ตราด
งานประกวดพระเครื่อง 28 กันยายน 2557 ทีโอที สำนักงานใหญ่
งานประกวดพระเครื่อง 10 สิงหาคม 2557 จังหวัดอุตรดิตถ์(ท้องถิ่น)
ข่าวพระเครื่องพระเจ้าตากสินมหาราช ศูนย์การทหารม้าค่ายอดิศร
พระเครื่องวัตถุมงคลหลวงพ่อโปร่ง โชติโก วัดถ้ำพรุตะเคียน รุ่นซื้อที่ดิน
งานประกวดพระเครื่อง ไบเทคบางนา 14 กันยายน 2557 งานใหญ่
พระกริ่งใหญ่ วัดแจ้ง ที่รฤกแห่งพระอาราม190ปีพระปรางค์วัดอรุณฯ
เหรียญหลวงพ่อประเทือง รุ่นแรก สิริวโร วัดสาลีโขภิตาราม อย่าพลาด
ข่าวการจัดสร้างวัตถุมงคล พระผงพรายกุมารมหาเทพ เจริญพร บารมี
งานประกวดพระเครื่อง 27กรกฎาคม 57 ม.ธรรมศาสตร์(ศูนย์รังสิต)
ตำรวจภูธรภาค7 จัดงานประกวดพระเครื่อง 17สิงหาคม2557
รูปเหมือนปั้มเศรษฐีรุ่น1 หลวงพ่อสนองชาติ วัดเย็นสนิทธรรมาราม
พญาราชสีห์หลวงปู่เขียว วัดห้วยเงาะ จ.ปัตตานี ข่าวพระใหม่วันนี้
งานประกวดพระเครื่องพระบูชาวันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม 2557
เหรียญ8รอบ 96ปี หลวงปู่เสนาะ ปัญญาวโร วัดบางคาง จ.ปราจีนบุรี
เหรียญเสมาหลวงพ่อมนัส รุ่นคชสารให้ลาภ สำนักกรรมฐานฟื้นฟูจิตแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล