dot
>...ตั้มศรีวิชัย TumAmulet ...< Thailand Amulet Charms
dot
bulletคำแนะนำจากตำรวจเมื่อถูกโกง
bulletเงื่อนไขการรับประกัน การันตีพระเครื่อง
dot
สารบัญพระเครื่องเมืองนคร
dot
bulletทำเนียบพระกรุเมืองนคร
bulletทำเนียบพระเครื่องเมืองนคร
bulletชมรมพระเครื่อง
dot
บูชาพระเครื่อง เครื่องรางของขลัง Amulets Charms Talismans
dot
bulletตลาดพระ amulet for you
bulletเช่า-บูชา เครื่องรางของขลัง
bulletพระหลวงปู่ทวด วัดต่างๆ
dot
จตุคาม-รามเทพ หลักเมืองนคร Jatukamramtep (Jatukarm)
dot
bulletหลักเมืองนครศรีธรรมราช
bulletจตุคาม ของดีนำมาโชว์
bulletบทความ น่ารู้องค์พ่อจตุคาม
bulletJatukam Amulets
bulletบทความจตุคามรามเทพ
dot
ลิงค์น่าสนใจ
dot
bulletหนังสือพิมพ์
bulletลิ้งค์เพื่อนบ้าน
bulletเทศกาล วันสำคัญ
bulletดวง ดูดวง หน้าหลัก
bulletบทความดีๆ
bulletนิทานสอนใจ
bulletวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย
bulletบทสวดมนต์ สำหรับชาวพุทธ
dot
พระเครื่อง นานาสาระ
dot
bulletพระพุทธรูปสำคัญของไทย
bulletคาถา-อาคม พระคาถาอาคม
bulletพระพุทธรูปปางต่างๆ
bulletพุทธศาสนสุภาษิต
bulletข่าวพระเครื่อง
bulletบทความพระเครื่อง
bulletThai Buddha Amulets
bulletข่าวพระพุทธศาสนา
bulletข่าวเครื่องรางของขลัง
bulletสาระพระเครื่องไทย
bulletประวัติพระวิปัสสนาจารย์
หลวงพ่อทองล่ำ ยโสธโร วัดเจ้าอาม บางกอกน้อย กรุงเทพ

หลวงพ่อทองล่ำ ยโสธโร วัดเจ้าอาม
หลวงพ่อทองล่ำ ยโสธโร วัดเจ้าอาม บางกอกน้อย กรุงเทพ

พระครูนิวิฐสาธุวัตร หรือ หลวงพ่อทองหล่ำ ยโสธโร อายุ 72 ปี 51 พรรษา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าคณะแขวงบางขุนนนท์ และเจ้าอาวาสวัดเจ้าอาม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ตลอดเวลาที่ผ่านมา ท่านมีคุณูปการอันทรงคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสาธารณประโยชน์อย่างอเนก อนันต์ วัตถุมงคลที่ท่านสร้างไว้ก็ได้รับความนิยมจากนักสะสมอย่างมาก

ประวัติหลวงพ่อทองล่ำ วัดเจ้าอาม อัตโนประวัติ มีนามเดิมว่า ทองล่ำ เงินลี เกิดเมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2479 ณ ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี เป็นบุตรชายคนที่ 2 ในจำนวนพี่น้อง 3 คน ของนายกิมตั๊กและนางขลิบ เงินลี ครอบครัวประกอบอาชีพรับซื้อข้าวและโรงสีข้าว เมื่ออายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ หลังพ้นเกณฑ์ทหาร ได้เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2500 ณ พัทธสีมาวัดคลองขวาง ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี โดยมี พระครูนนทปรีชา วัดละหาร ต.สโนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์โดด เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอธิการชอบ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ หลังอุปสมบทได้มุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย และพระปริยัติธรรม สามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรีและโท ตามลำดับ ปี 2503 ได้ย้ายมาประจำพรรษาอยู่ที่วัดเจ้าอาม บางกอกน้อย เพื่อศึกษานักธรรมเอก และภาษาบาลี ปี 2504 สอบได้นักธรรมชั้นเอก ที่สำนักเรียนวัดสุวรรณาราม กรุงเทพฯ หลังจากนั้นสอบได้ชั้นเปรียญธรรม 5 ประโยค ที่สำนักเรียนวัดมหาธาตุฯ กรุงเทพฯ และในปี 2509 เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม ที่สำนักเรียนวัดสุวรรณาราม

ปี 2512 ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดเจ้าอาม สืบต่อมาถึงปัจจุบัน ตลอดเวลาที่ผ่านได้สร้างผลงานอันทรงคุณูปการหลายด้าน ทั้งงานด้านการพัฒนา การปกครองคณะสงฆ์ การศึกษาและปริยัติธรรม การสาธารณประโยชน์ และอื่นๆ มากมาย ได้บริหารจัดการและพัฒนาวัดเจ้าอามเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ มีความมั่นคง ปลอดภัย เป็นระเบียบและมีความสวยงาม อาทิ พระอุโบสถ, ศาลาการเปรียญ, ศาลาบำเพ็ญกุศล, กุฏิสงฆ์, ฌาปนสถาน, ซุ้มประตูและกำแพงวัด และศาลาอเนกประสงค์ เป็นต้น 

ล่าสุดกำลังดำเนินโครงการจัดซื้อที่ดินติดกับวัดจำนวน 813 ตารางวา รวมเป็นเงิน 24 ล้านบาท เพื่อขยายพื้นที่สำหรับรองรับให้บริการด้านกิจกรรมพระพุทธศาสนา และสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชนได้อย่างเพียงพอและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เนื่องจากปัจจุบันวัดมีพื้นที่คับแคบไม่เพียงพอกับความต้องการใช้งาน แต่ยังขาดทุนทรัพย์จำนวนมาก จึงเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันทำบุญมหากุศลซื้อที่ดินถวายเป็นธรณีสงฆ์ให้สำเร็จ ลุล่วงไปด้วยดี เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป 

งานด้านสังคมสงเคราะห์ได้จัดตั้งกองทุนการศึกษาสงเคราะห์และแจกทุนแก่เด็ก นักเรียน, จัดตั้งกองทุนนิธิสงเคราะห์ บริจาคโลงศพแก่คนยากจน และบริจาคสิ่งของแก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2551 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะแขวง เทียบเจ้าคณะเขตชั้นพิเศษ หลวงพ่อทองล่ำ เป็นผู้ที่ชอบใฝ่รู้ใฝ่เรียนในการศึกษาอย่างมาก ปี 2549 สำเร็จการศึกษาพุทธศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาวิชาพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

สำเร็จการศึกษารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี จ.ปทุมธานี ด้านเกียรติคุณ ปี 2545 รับรางวัลเสมาธรรมจักรทองคำ สาขาบริหารการศึกษา จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรับประกาศนียบัตร ในการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พระสมเด็จไม้ช่อฟ้าวัดระฆัง
พระสมเด็จไม้ช่อฟ้าวัดระฆัง 

สำหรับวัตถุมงคลที่ท่านสร้างล้วนไม่ธรรมดา ได้รับกล่าวขวัญว่าเป็นพระเครื่องที่มีพุทธานุภาพศักดิ์สิทธิ์ทั้งด้านเมตตา มหานิยม คงกระพันชาตรี และอภินิหารแคล้วคลาดอันตราย อาทิ พระสมเด็จวัดเจ้าอาม พระผงสมเด็จเนื้อเกสร ปี2512 และ ปี2516 สร้างแจกทหารที่รบเวียดนาม, พระผงสมเด็จทิพย์มงคล ปี2535 ผสมไม้ช่อฟ้าเก่าวัดระฆัง และพระสมเด็จแกะจากไม้ช่อฟ้าเก่าวัดระฆัง ปี 2535 นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การสร้างพระสมเด็จที่นำไม้ช่อฟ้าเก่าวัดระฆังฯ มาเป็นมวลสารศักดิ์สิทธิ์ในการจัดสร้าง เนื่องในโอกาสหลวงพ่อทองล่ำจะมีอายุครบ 72 ปี ในวันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2551 คณะศิษยานุศิษย์และญาติโยม ได้ร่วมกันจัดงานฉลองอายุวัฒนมงคล 72 ปี จึงขอเชิญศิษย์ญาติโยม ร่วมแสดงมุทิตาจิตในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ที่มาหนังสือพิมพ์ข่าวสด
ข่าวพระเครื่อง ข่าววงการพระเครื่อง มีข่าวมาบอก

งานประกวดพระเครื่อง 24 ก.ค. 65 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
ข่าวงานประกวดพระเครื่อง 6 ตุลาคม 2562 จ.กำแพงเพชร
งานประกวดพระเครื่อง 29 ก.ย.62 เมืองโคราช นครราชสีมา
ขอเชิญร่วมงานสมโภช ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562
งานประกวดพระเครื่อง 4 ก.พ.61 ห้างเดอะมอลล์ จ.นครราชสีมา
งานประกวดพระเครื่อง 11 ก.พ. 61 ท้องถิ่น จ.นครศรีธรรมราช
ห้างพระเครื่อง SC พลาซ่าสายใต้ใหม่ จัดงานประกวดพระเครื่อง
งานประกวด 3 กันยายน 2560 ชมรมพระเครื่องเทสโกโลตัส ปิ่นเกล้า
งานประกวดพระเครื่อง 27 สิงหาคม 2560 ตำรวจสามพราน
แจ้งข่าวงานประกวดพระเครื่อง 23 กรกฎาคม 2560 ศูนย์ราชการ
งานประกวดพระเครื่อง 2 เมษายน 2560 จ.ประจวบคีรีขันธ์
มหกรรมประกวดพระเครื่อง 19 มี.ค.60 ร.ร.สุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา
การประกวดพระเครื่อง 26 มี.ค.60 พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย
งานประกวดพระเครื่อง 5 มี.ค.60 ชมรมพระเครื่องจังหวัดราชบุรี
งานประกวดพระเครื่อง 26 ก.พ.60 ชมรมพระเครื่องจังหวัดน่าน
งานประกวดพระเครื่อง 12 ก.พ.2560 โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน
งานประกวดพระเครื่อง 19 ก.พ.60 กองบิน 46 จ.พิษณุโลก
งานประกวดพระเครื่องท้องถิ่น 15 ม.ค.2560 จ.สมุทรปราการ
งานประกวดพระเครื่อง เมืองพัทยา จ.ชลบุรี 4 ธ.ค.2559
รายการประกวดพระเครื่อง จ.ลำปาง วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2559
งานประกวดพระเครื่อง 21 สิงหาคม 2559 จ.เชียงใหม่ โรงแรมโลตัส
รายการประกวดพระเครื่อง 31 ก.ค.2559 จ.นครสวรรค์ (ท้องถิ่น)
งานประกวดพระเครื่อง 24 ก.ค.59 ทั่วประเทศครั้งยิ่งใหญ่ จ.ขอนแก่น
งานอนุรักษ์พระเครื่อง 16-17 กรกฏาคม 2559 พิษณุโลก Thai Amulet News
สังคมพระเครื่องเมืองใต้ คอลัมนิสต์โดย เกียรตินคร บูรณะ100ปี
งานประกวด 5 มิถุนายน 2559 สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย
งานประกวดพระเครื่อง 22 พ.ค.59 ตำรวจภูธรภาค9 ราชภัฏสงขลา
งานประกวดพระเครื่อง 8 พ.ค. 2559 Amulet contest in Thailand
บุญมหาสงกรานต์ 59 ณ วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ต.ฉลอง อ.สิชล นครศรี
งานประกวดพระเครื่อง 3กรกฎาคม2559 โรงแรมทวินโลตัส นครศรี
งานประกวดพระเครื่อง ลูกปัดทวารวดีศรีวิชัย 30 เม.ย. 1พ.ค.59
งานประกวดพระเครื่อง 20 มีนาคม 2559 จ.นครราชสีมา
ฟังบรรยายเจาะลึก สัมผัสพระเบญจภาคี สุดยอดปรารถนานักสะสม
งานประกวดพระเครื่อง 3 เมษายน 2559 ห้างเซ็นทรัลพลาซ่าพิษณุโลก
งานประกวดพระเครื่อง 13 มีนาคม 2559 วัดห้วยมงคล จ.ประจวบ
งานประกวดพระเครื่อง 12 มิถุนายน 2559 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
งานประกวดพระ 27 มีนาคม 2559 ชมรมพระเครื่องจังหวัดตรัง
นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จัดงานประกวดอนุรักษ์ 28 ก.พ.2559
งานประกวดพระเครื่อง 21 ก.พ.59 ชมรมอนุรักษ์พระเครื่องลำปาง
งานประกวดพระเครื่อง 31 มกราคม 2559 จ.อุตรดิตถ์ Uttaradit
งานประกวดพระเครื่อง 24 ม.ค.59 TOT ศูนย์ราชการ(โซนบี)
งานประกวดพระเครื่อง 20 ธันวาคม 2558 จังหวัดสุโขทัย
งานประกวดพระเครื่อง 17 มกราคม 2559 นิตยสารพระเครื่อง
ตารางงานประกวด 29 พ.ย.2558 ชมรมพระเครื่องจังหวัดระยอง
งานประกวดพระเครื่อง 22 พ.ย.58 ท้องถิ่น จ.ลำพูน Amulet Contest
งานประกวดพระเครื่อง 1พ.ย.58 ชมรมพระเครื่องจังหวัดชลบุรี
แจ้งข่าวงานประกวดพระเครื่อง 8 พ.ย.58 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ชมรมพระเครื่องจังหวัดเพชรบุรีและวัดตาลกง งานประกวดพระเครื่อง
สำหรับท่านที่ต้องการตรวจเช็คพระเครื่อง ออกใบรับรองพระแท้
รายการประกวดพระเครื่อง 18ต.ค.58 สมาคมพระเครื่องพัทยา
งานประกวดพระเครื่อง 4ต.ค.58 ชมรมนักข่าวและช่างภาพพระเครื่อง
งานประกวดพระเครื่องท้องถิ่น วิทยาลัยธาตุพนม จ.นครพนม 20ก.ย.
งานสมโภชศาลหลักเมือง นครศรีธรรมราช วันที่ 1-5 สิงหาคม ปี2558
งานประกวดพระ 30 ส.ค.58 โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน
งานประกวดพระ 23 ส.ค.58 จ.เชียงใหม่ นิตยสารพระเมืองเหนือ
งานประกวดพระเครื่องท้องถิ่น 2 ส.ค.58 ม.ราชภัฏมหาสารคาม
งานประกวดพระเครื่อง 30 ก.ค.58 โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์
งานประกวดพระเครื่อง 26 ก.ค.58 ศูนย์ราชการ โดย จปร.รุ่น25
งานประกวดพระเครื่อง 14จังหวัดภาคใต้ 25 ตุลาคม 2558 จ.พัทลุง
งานประกวดพระเครื่อง 12 ก.ค.58 จ.ขอนแก่น ตำรวจภูธรภาค4
ปฏิทินข่าวงานประกวดพระ 21 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์ราชการ
งานประกวดพระเครื่อง 3 พฤษภาคม 2558 จ.จันทบุรี
งานประกวดพระเครื่อง ไบเทคบางนาBitec 31พ.ค.2558
รายการงานประกวดพระเครื่อง 17 พ.ค.58 ศิษย์เก่าอำนวยศิลป์
งานประกวดพระเครื่อง จ.สกลนครครั้งที่2 13-14 มิถุนายน2558
ถอดรหัสธรรมจากพระเครื่อง แข่งขันประกวดการอนุรักษ์พระเครื่อง
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อเกษม เขมจิตโต รุ่นสร้างบารมี วัดชะเมา
หลวงพ่อท้วง คุณุตฺตโร สำนักสงฆ์คลองแคว ละสังขารแล้ว
พ่อท่านเสือเล็ก หิรัญโญ วัดควนซาง ละสังขารแล้วด้วยโรคชรา
งานประกวดพระ ณ ราชตฤณมัยสมาคม(สนามม้านางเลิ้ง) 1ก.พ.58
งานประกวดพระเครื่อง 18 ม.ค.58 จังหวัดสมุทรปราการ AmuletNews
งานมหกรรมการประกวดพระเครื่อง กองบิน46พิษณุโลก 25 ม.ค.58
งานประกวดพระเครื่อง จ.ลำปาง ท้องถิ่นภาคเหนือ 18ม.ค.2558
ชมรมพระเครื่องเมืองพิจิตร จัดงานประกวดพระ 25 ธันวาคม 57
สมาคมพระเครื่องเมืองพัทยา เชิญร่วมงานประกวดพระ 21ธ.ค.57
งานประกวดพระเครื่อง จังหวัดสุโขทัย 14 ธ.ค.57 รายการแต่ละโต๊ะ
ตลาดพระเครื่องเมืองหล่มสัก เปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้นิยมศึกษา
รายการพระเครื่องที่มีการประกวด 16พ.ย.57จังหวัดสุรินทร์
งานประกวดพระเครื่องจังหวัดนครสวรรค์ 2 พ.ย.2557
งานประกวดพระเครื่องสามพราน 30 พ.ย.2557 เมืองนครปฐม
งานประกวดพระเครื่อง เมืองจันทบุรี 23 พฤศจิกายน 57 amulet news
งานประกวดพระเครื่อง เมืองลพบุรี 9 พ.ย.2557 Amulet contest
งานประกวดพระเครื่อง จังหวัดชัยภูมิ 26 ตุลาคม 2557 Amulet Contest
เหรียญหลวงปู่บัว ถามโก วัดศรีบูรพาราม รุ่นแรก ปี2523 จ.ตราด
งานประกวดพระเครื่อง 28 กันยายน 2557 ทีโอที สำนักงานใหญ่
งานประกวดพระเครื่อง 10 สิงหาคม 2557 จังหวัดอุตรดิตถ์(ท้องถิ่น)
ข่าวพระเครื่องพระเจ้าตากสินมหาราช ศูนย์การทหารม้าค่ายอดิศร
พระเครื่องวัตถุมงคลหลวงพ่อโปร่ง โชติโก วัดถ้ำพรุตะเคียน รุ่นซื้อที่ดิน
งานประกวดพระเครื่อง ไบเทคบางนา 14 กันยายน 2557 งานใหญ่
พระกริ่งใหญ่ วัดแจ้ง ที่รฤกแห่งพระอาราม190ปีพระปรางค์วัดอรุณฯ
เหรียญหลวงพ่อประเทือง รุ่นแรก สิริวโร วัดสาลีโขภิตาราม อย่าพลาด
ข่าวการจัดสร้างวัตถุมงคล พระผงพรายกุมารมหาเทพ เจริญพร บารมี
งานประกวดพระเครื่อง 27กรกฎาคม 57 ม.ธรรมศาสตร์(ศูนย์รังสิต)
ตำรวจภูธรภาค7 จัดงานประกวดพระเครื่อง 17สิงหาคม2557
รูปเหมือนปั้มเศรษฐีรุ่น1 หลวงพ่อสนองชาติ วัดเย็นสนิทธรรมาราม
พญาราชสีห์หลวงปู่เขียว วัดห้วยเงาะ จ.ปัตตานี ข่าวพระใหม่วันนี้
งานประกวดพระเครื่องพระบูชาวันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม 2557
เหรียญ8รอบ 96ปี หลวงปู่เสนาะ ปัญญาวโร วัดบางคาง จ.ปราจีนบุรี
เหรียญเสมาหลวงพ่อมนัส รุ่นคชสารให้ลาภ สำนักกรรมฐานฟื้นฟูจิตแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล