ReadyPlanet.com
dot
>...ตั้มศรีวิชัย TumAmulet ...< Thailand Amulet Charms
dot
bulletคำแนะนำจากตำรวจเมื่อถูกโกง
bulletเงื่อนไขการรับประกัน การันตีพระเครื่อง
dot
สารบัญพระเครื่องเมืองนคร
dot
bulletทำเนียบพระกรุเมืองนคร
bulletทำเนียบพระเครื่องเมืองนคร
bulletชมรมพระเครื่อง
dot
บูชาพระเครื่อง เครื่องรางของขลัง Amulets Charms Talismans
dot
bulletตลาดพระ amulet for you
bulletเช่า-บูชา เครื่องรางของขลัง
bulletพระหลวงปู่ทวด วัดต่างๆ
dot
จตุคาม-รามเทพ หลักเมืองนคร Jatukamramtep (Jatukarm)
dot
bulletหลักเมืองนครศรีธรรมราช
bulletจตุคาม ของดีนำมาโชว์
bulletบทความ น่ารู้องค์พ่อจตุคาม
bulletJatukam Amulets
bulletบทความจตุคามรามเทพ
dot
ลิงค์น่าสนใจ
dot
bulletหนังสือพิมพ์
bulletลิ้งค์เพื่อนบ้าน
bulletเทศกาล วันสำคัญ
bulletดวง ดูดวง หน้าหลัก
bulletบทความดีๆ
bulletนิทานสอนใจ
bulletวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย
bulletบทสวดมนต์ สำหรับชาวพุทธ
dot
พระเครื่อง นานาสาระ
dot
bulletพระพุทธรูปสำคัญของไทย
bulletคาถา-อาคม พระคาถาอาคม
bulletพระพุทธรูปปางต่างๆ
bulletพุทธศาสนสุภาษิต
bulletข่าวพระเครื่อง
bulletบทความพระเครื่อง
bulletThai Buddha Amulets
bulletข่าวพระพุทธศาสนา
bulletข่าวเครื่องรางของขลัง
bulletสาระพระเครื่องไทย
bulletประวัติพระวิปัสสนาจารย์
ประวัติคาถา คาถาอาคมหมายถึงและความเป็นมาของ พระคาถาต่างๆ

คาถาอาคมหมายถึง รวมทั้งประวัติความเป็นมาของพระคาถา
คาถาอาคมหมายถึง รวมทั้งประวัติความเป็นมาของพระคาถา

ประวัติคาถา ความหมายของคาถาและพระคาถาต่างๆ
ประวัติคาถาและความเป็นมาของ พระคาถาคาถา ความหมายของคำว่า “
คาถา”และวิชาอาคมในความหมายของคนปัจจุบัน ประวัติ คาถา และความเป็นมาของ พระคาถาต่างๆ การใช้ คาถา ให้มีความศักดิ์สิทธิ์ คาถาเป็นองค์ภาวนาเพื่อสร้างกระแสจิต เมื่อครั้งสมัยพุทธกาลพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาก แต่หลังจากการสังคายนาพระพุทธศาสนาครั้งที่ 3 (ตติยสังคายนา) แล้ว พระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียเริ่มร่วงโรยลง และต่อมาได้ย้ายไปประดิษฐานในลังกา ศาสนาพุทธกับพราหมณ์ในอินเดียสมัยนั้น ได้ผสมผสาน กันมา จนเกิดมีลัทธิ พุทธตันตระ (ลัทธิพุทธศาสนาอันเกี่ยวกับการใช้คาถา-อาคมพระคาถา)เกิดขึ้น อีกลัทธิหนึ่ง

ศาสนาพราหมณ์ในขณะนั้น มีความมั่นคงเลื่อมใสในลัทธิไสยศาสตร์มาก มีการใช้เวทมนตร์"คาถา"เป่าพ่นปลุกเสกและลงเลขยันต์ ประกอบ อาถรรพณ์ต่างๆแม้ในทางพระพุทธศาสนาก็ใช่ว่าจะปฏิเสธเสียทีเดียว เพราะพระพุทธศาสนาเองก็ยังมีคุณอัศจรรย์ ที่จัดเป็น ปาฏิหาริย์ไว้ 2 อย่าง คือ 

1. อนุสาสนีปาฏิหาริย์ คำสอนที่เป็นอัศจรรย์ 

2. อิทธิปาฏิหาริย์ ฤทธิ์ที่เป็นอัศจรรย์ถึงกับ พระพุทธเจ้าได้ทรงยกย่อง พระโมคคัลลานะ เถระไว้เป็น ยอดของพระภิกษุที่ทรงอิทธิฤทธิ์ หากแต่ พระองค์ไม่ทรงยกย่อง อิทธิปาฏิหาริย์เท่ากับ อนุสาสนีปาฏิหาริย์ 

การใช้เวทมนตร์คาถานั้น ผลสำเร็จ จะเกิดขึ้นได้ก็อยู่ที่ดวงจิตสำรวมเป็นสมาธิ และสมาธินี้ท่านจัดบนฐาน แห่ง วิปัสสนาญาณถึงแม้หาก ว่าปุถุชนเราจะบรรลุได้อย่างสูงไม่เกินฌานสมาบัติก็ตามกระนั้นก็สามารถที่จะแสดง อิทธิฤทธิ์ ได้ตามภูมิของตน เช่น พระเทวทัตต์หนแรกที่เธอได้รูปฌาน เธอก็ยังสามารถบิดเบือน แปลงกายกระทำอวด ให้อชาตศัตรูกุมารหลงใหลเลื่อมใสได้ ส่วนอารมณ์ของรูปฌานนั้น ท่านใช้กสิณบ้างใช้คาถาบริกรรมบ้าง สุดแต่นิสัยของผู้บำเพ็ญปฏิบัติ โดยเฉพาะ ที่ใช้คาถาบริกรรมนั้น ผู้บริกรรม จะรู้ถึงเนื้อความของคาถาที่บริกรรมนั้น หรือไม่ก็ตามนั่นมิใช่สิ่ง ที่เป็นปัญหาที่สำคัญ เพราะความมุ่งหมายต้องการแต่จะให้สมาธิเท่านั้น 

เพื่อผลในทางอิทธิปาฏิหาริย์ที่ตนมุ่งหวังปรารถนา พระคาถาและการทำสมาธิแบบนี้ ได้เจริญ แพร่หลาย มากขึ้น ได้เกิดมีคณาจารย์มุ่งสั่งสอนเวทมนตร์กัน และได้ดัดแปลงแก้ไขวิธีการทางไสยศาสตร์ ของพราหมณ์มาใช้ โดยคัดตัดตอนเอาเนื้อมนต์ของพราหมณ์นั้นออกเสีย บรรจุพระพุทธมนต์ แทรกเข้าไปแทน เพราะมาคิดเห็นกันว่ามนต์พราหมณ์ยังเรืองอานุภาพถึงอย่างนี้ ถ้าหากว่า เป็นพุทธมนต์ คงจะยิ่งกว่าเป็นแน่ ฉะนั้นในการใช้เวทมนตร์คาถาที่พวกเราพุทธศาสนิกชนปฏิบัติกันทุกวันนี้ จึงล้วนแล้วแต่เป็นพระพุทธมนต์ที่ท่าน โบราณาจารย์ดัดแปลง แก้ไขเลียนแบบอย่างวิธีทางลัทธิไสยศาสตร์เดิมมาเท่านั้นหาใช่เป็นลัทธิไสยศาสตร์ ของพราหมณ์ดังที่บางท่านเข้าใจกันไม่ การรวบรวมคัมภีร์พระเวทพระคาถา อย่างจริงจังเกิดขึ้นในสมัย เจ้าพระคุณพระมงคลราชมุนี (สนธิ์) วัดสุทัศน์ฯ แต่เมื่อครั้ง ยังดำรงสมณศักดิ์เป็นพระศรีสัจจญาณมุนีอยู่นั้นพระคุณท่านเป็น ผู้สนใจในศาสตร์ ประเภทนี้อยู่มาก จึงได้พยายามรวบรวมขึ้นไว้จากสรรพตำราต่างๆ ส่วนมากเป็นของ สมเด็จ พระสังฆราช (แพ) ซึ่งเป็นพระอุปัชฌาจารย์ของท่าน อันได้รับสืบต่อมาจาก สมเด็จพระวันรัต (แดง) ท่านได้ตั้ง ปณิธานที่จะให้วิชาเหล่านี้ได้เผยแพร่ต่อไปเพราะเกรงว่าจะสาบสูญเสียหมด

ในการรวบรวมคัมภีร์พระเวท พระคาถาต่างๆเหล่านี้ข้อความบางแห่งพอที่จะมี ต้นฉบับสอบทาน ก็ได้จัดการ สอบทานแก้ไข ให้ถูกต้อง ตามต้นฉบับเดิม ซึ่งได้คัดลอกสืบต่อกันมา แต่ก็ยังมีอักขระพระคาถา เนื้อมนต์นั้นบางทีก็มีความคลาดเคลื่อนไปบ้าง สำหรับบทที่หาต้นฉบับ สอบทานไม่ได้ ก็คงไว้ ตามรูปเดิม ซึ่งถ้าหากได้ผ่านสายตาท่าน ผู้รู้ทั้งหลายก็ได้โปรดกรุณา แก้ไขต่อเติมเสีย ให้ครบถ้วน เพื่อจะได้เป็นตำราที่ถูกต้องบริบูรณ์ ดุจต้นฉบับ ของเดิมเพื่อเป็นการเทิดทูน วิทยาการอันประเสริฐ รวมทั้งได้ดำรงคงอยู่เป็นแนวศึกษาของชั้นหลังสืบต่อไป 

ความหมายของคาถา และ เวทมนต์คาถา
   
ความหมายของคำว่า “คาถา” พระคาถา และวิชาอาคมในความหมายของคนปัจจุบันการใช้ "คาถา" ให้มีความศักดิ์สิทธิ์  คาถาเป็นองค์ภาวนาเพื่อสร้างกระแสจิต  ในนี้จะมีบท คาถาต่างๆ ทั้ง คาถาชินบัญชร  คาถาทางเมตตามหานิยม คาถาทางคงกระพันชาตรี คาถาแคล้วคลาด คาถาแผ่ส่วนกุศล คาถาแผ่เมตตา คาถากันของไม่ดี หัวใจพระคาถาต่างๆ คาถาบูชาเทพเจ้า คาถาบูชาพระพุทธรูปต่างๆ ซึ่งคาถาต่างๆเป็นที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ สมัยก่อนคนจะใช้คาถาต่างๆได้สัมฤทธิผลกันมากเนื่องจากมีความเชื่อความศรัทธาและสัจจะเป็นสำคัญ ส่วนการท่องหรือตัวอักษรอักขระการออกเสียงต่างๆ อาจจะมีแตกต่างกันไปบ้าง ส่วนสำคัญอยู่ที่ความมั่นใจและตั้งมั่นมากกว่า ยกตัวอย่างง่ายๆแค่
บทสวดมนต์ต่างๆ การออกเสียงในส่วนของภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคอีสาน ก็ต่างกันแล้ว แต่ทำไมถึงมีความศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันละ ก็เพราะความตั้งมั่น ไม่สงสัยในครูบาอาจารย์ที่อบรมสั่งสอนมา 

เวทมนต์คาถาใดๆ ก็ตามถ้าหากว่าเราจะต้องท่องให้จำได้ ก็จะต้องทำใจให้บริสุทธิ์ อาบน้ำชำระล้างสิ่งโสโครกให้สะอาดเสียก่อน แล้วก็นำดอกไม้ธูปเทียนบูชาพระ แล้วก็ระลึกเป็นการขอพรบารมี ให้ท่องได้ง่ายจำได้แม่น แล้วก็กราบตำรานั้น 3 ครั้ง ต่อจากนั้นก็เปิดขึ้นมาท่องจำ หนังสือนั้นอย่าเหยียบอย่าข้าม อย่านั่งทับหรือนอนทับ ขณะท่องอย่านอนหลับให้หนังสือทับคาอก จะทำให้ปัญญาเสื่อม

เมื่อจะท่องหรือจะใช้พระคาถาใด ๆ ทุก ๆ พระคาถา จะต้องตั้ง นะโม 3 จบก่อน

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

ความหมายของคำว่า คาถา
แต่คาถาและวิชาอาคมในความหมายของคนปัจจุบัน ยังมีนัยอีกหลายประการนัยแรกตรงกับความหมายของพระเวท ใช้อ้อนวอนเซ่นสรวงบูชาและขอพรอำนาจแม้แต่การเชื่อว่าเป็นรหัสที่ได้รับจาก เทพเจ้าเป็นพิชอักขระมีความหมายในตัวเองต้องท่องบ่นให้ถูกต้องทุกคำ ห้ามแก้ไขการเรียนควรเรียนจากปากเพื่อรักษาสำเนียงโบราณไว้ ซึ่งทำให้คาถาเพี้ยนอยู่ทุกวันนี้นัยที่สองเป็นสิ่งลึกลับ มีอำนาจและมีตัวตน ใช้ได้เหมือนเครื่องมือสำเร็จรูปคาถาเมตตา
คาถามหาเสน่ห์ บริกรรมภาวนาแล้วเมตตา คาถาทรหดบริกรรมภาวนาแล้วอยู่คงคาถาทั้งปวงมีอาถรรพณ์ เรียนแล้วไม่เจริญ มีพลังสร้างโทษแก่ผู้ใช้ได้สามารถสูบตัวตนของอาคมได้ คล้ายกับตำนานอสูรสูบพระเวทของพระพรหมตอนหลับแผลงฤทธิ์วุ่นวายจนพระนารายณ์ ต้องอวตารไปปราบ เกิดเป็นคำว่าอาคมเข้าตัว (เข้าหัวใจเข้าสมอง) เป็นที่เกรงกลัวกันมากสำหรับคนเรียนคาถายุคใหม่ สับสนกับคำว่าของถ้าเข้าตัวแล้วจะทำให้อายุสั้น บ้าใบ้วิกลจริต ตาบอดฉิบหายตายโหง คล้ายกับผิดครู ซึ่งโบราณนั้นต้องการให้อาคมเข้าตัวอย่างที่สุดก่อนทำการใดๆ ท่านให้เรียกอาคม เรียกอักขระเข้าตัวก่อนเรียนวิชาต้องเรียนจนกว่าอาคมเข้าหนัง เนื้อ และกระดูกไม่มีใครเลยที่กลัวอาคมเข้าตัว แต่กลัวผิดครูถ้าใช้คาถาแล้วฉิบหายตายโหงทันตาแสดงว่าผู้เรียนนั้นใช้คาถา ไปในทางเลวอย่างแน่นอนเพราะกรรมไม่ใช่เพราะตัวอาคม การเรียกอาคมเข้าตัวนี้สนับสนุนว่า อาคม หมายถึงวิชาความรู้ แต่การสูบอาคมหรือคัดทิ้งแท้จริงเป็นการสูบปราณหรือลดพลังปราณคุ้มครองตัว ของฝ่ายตรงข้ามการจะทำได้ต้องมีปราณที่แข็งแกร่งทัดเทียมกันเป็นอย่างน้อย (ให้ศึกษาบทความเรื่องจิตและกายทิพย์) การให้โทษต่อสุขภาพร่างกายของปราณอย่างที่เรียกว่าอาคมเข้าตัวนั้นเกิดจาก การที่ปราณแตกกระจายหรือถูกกระแทกโดยปราณของผู้อื่นอย่างรุนแรงการกระทำ ย่ำยี การคัดของก็ใช้หลักการเดียวกันนี้

แรกเริ่มของการเรียนไสยศาสตร์ทั่วไปจะได้รับคาถาไหว้ครูบทไม่ยาวนักเพื่อ ฝึกความจำ จากนั้นจะได้รับคาถายาวขึ้น จนกระทั่งถึงโองการและแม่บทคัมภีร์ต่างๆ เมื่อเข้าใจเรื่องการใช้ภูต ปราณ และจิต อย่างคล่องแคล่วแล้วคาถาไม่ใช่สิ่งจำเป็น แต่อาจจะมีความเคยชินว่าในการใช้พลังจิตต้องมีคาถาบูรพาจารย์มักยกคาถา สั้นๆมาใช้ ดังคำว่าสูงสุดคืนสู่สามัญจากกระบวนท่าเป็นไร้กระบวนท่า คาถาที่ได้รับตอนแรกเรียนเช่น พุทโธ นะมะพะทะนะโมพุทธายะ ฯลฯจึงเป็นคาถาที่บูรพาจารย์นำกลับมาใช้แสดงฤทธิ์จนเลื่องลือถึงทุกวันนี้ เคยพบหลายท่านที่คล่องแคล่วในการวางอารมณ์และถ่ายปราณไม่ได้ใช้คาถาใดในการ แสดงวิชาเลย

เมื่อเข้าใจว่าการใช้คาถาเป็นองค์ภาวนาเพื่อสร้างกระแสจิต ในตนสร้างความเชื่อมั่น และโน้มน้าวจิตตามวัตถุประสงค์ เราจะพบเห็นการแปลงคาถา เช่นสวาหะ แปลงเป็นสวาหาย สวาหับ สวาโหม ฯลฯ การนำคำพ้องเสียงมาใช้โดยไม่สนใจความหมายเช่น อุทธังอัทโธ แปลว่า เบื้องล่างเบื้องบน นำมาใช้ในวิชามหาอุด เป็นต้นดังนั้นหลักใหญ่ของการใช้คาถาคือความสม่ำเสมอของอารมณ์ในขณะนั้น( ไม่ใช่ความนิ่งไร้อารมณ์)ความเชื่อมั่นไร้ความลังเลสงสัยในกระแสทั้งสามและ อำนาจของกระแสจิตในตนคาถาทั้งปวงจะขลังหรือไม่ขึ้นอยู่กับอุปาทานข้อนี้ และ ๑.อำนาจสัจจะ๒.อำนาจคุณพระและ ๓.อำนาจเคราะห์กรรม (พึงศึกษาบทความเรื่องคุณพระต่อไป)การใช้คาถาทั้งปวงเมื่อเข้าถึงคุณพระได้ ย่อมเกิดอานุภาพความยาวและความยากของภาษาที่ใช้มีผลต่อการเข้าถึงคุณพระพอ สมควรดังนั้นควรเลือกบทที่ชอบ จิตเกาะได้ดี อารมณ์สม่ำเสมอ หรือเกิดปีติ

อ้างอิง...xzce.saiyaithai.org
คาถา-อาคม พระคาถาอาคม

ความเชื่อเรื่องเคล็ด และ การแก้เคล็ดทางไสยศาสตร์
ข้อห้ามและกาลเทศะทางไสยศาสตร์
คาถาหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า
คาถาบูชาพระแม่โพสพ
คาถาจตุคาม คาถาจตุคามรามเทพ
พระคาถาบูชาหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง จ.ภูเก็ต เมตตา ปกป้องคุ้มภัยอันตราย
บทสวดมนต์ ไหว้พระ บูชาพระรัตนตรัย
คาถาบูชาหุ่นพยนต์ปู่มหาเวทย์ หลวงพ่อกอย วัดเขาดินใต้
คาถาอัญเชิญพระเครื่อง ก่อนอาราธนาพระเครื่อง
คาถาพระแม่ธรณี
คาถาแม่พระธรณี article
คาถานะหน้าทอง หลวงพ่อดิษฐ์ ติสสโร วัดปากสระ
คาถาพระลักษณ์หน้าทอง
คาถาบูชาหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน
โองการเทพชุมนุม
พระพิฆเนศ คาถาพระพิฆเนศ
เวทมนต์ คาถา เวทย์มนต์คาถา
คาถามนต์รัก
คาถา พญาเงินพญาทอง
คาถาโพธิบาท พระคาถาป้องกันภัย 10 ทิศ
คาถาบูชาดวงชะตาประจำวันเกิด
พระคาถาบูชาหลวงพ่อโสธร วัดโสธรวรารามวรวิหาร ฉะเชิงเทรา
คาถาหลวงปู่มั่น
คาถาพญายม คาถาพระยายม
พระคาถาบูชาพญาเต่าเรือน article
คาถาแม่แก้วหน้าม้า
คาถาเจ้านายเมตตา ปรับตัวให้เจ้านายรัก
คาถาบูชาแม่นางกวัก ค้าขายดี เมตตามหานิยมสำหรับพ่อแม่ค้า
คาถาขุนแผน พระคาถาบูชาขุนแผน
คาถาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เหยียบน้ำทะเลจืด
คาถาบูชาพ่อท่านคล้าย
คาถาความรัก เนื้อคู่คนรัก ความรักกลับคืน คนรักกลับมา article
คาถามหาเสน่ห์ เป็นที่รักใคร่ น่าหลงใหล ใช้ได้ผล หรือไม่
คาถาสมัครงาน สัมภาษณ์งาน
คาถาสาริกาลิ้นทอง สาลิกาลิ้นทอง article
คาถาลงน้ำ ป้องกันอันตรายในน้ำ
คาถาคดีความ ขึ้นโรงขึ้นศาล
คาถากันไฟและขโมย
คาถาแก้อาคม
คาถาแก้พิษ
คาถาข่มศัตรู หลายคนอาจจะมีคนคิดร้ายและต้องการไล่ศัตรู
คาถาแคล้วคลาด
คาถาหนังเหนียว
คาถาคับขัน
คาถาป้องกันตัว
คาถากันสุนัข
คาถาสวดห้ามบาปเคราะห์
คาถาปลุกเสกรอยสัก ปลุกของขึ้น เมื่อจิตเราตั้งมั่นจนเกิดอาการปีติ
คาถาไล่เปรต
คาถาบูชาพระบัวเข็ม
คาถาครอบจักรวาฬ
คาถามหาอุต
คาถาเสกป้องกันตัว
คาถาเสกข้าวของกิน
คาถาเสกควันบุหรี่
คาถามหาจินดามนต์
คาถา พาผู้หญิง
คาถาเมตตา 32 ประการ
คาถาป้องกันร้อยแปด พระคาถาป้องกันภัย 108 ประการ
คาถานะเมตตา
คาถาเสกขี้ผึ้งสีปาก ปลุกเสกสีผึ้งมหาเสน่ห์
คาถาถูกตัวลูบหลังสาว
คาถาไปหาสาว
คาถากำบังตัว หายตัวได้ชั่วอึดใจหนึ่ง
คาถาเรียกกุมารทอง - รักยม
คาถาปลุกเสกรักยม
คาถาปลุกเสกกุมารทอง
คาถา ลงนะขุนแผน
คาถาปลุกพระเครื่อง อาราธนาคุณพระ
คาถาชนะโจร
คาถาป้องกันภัย
พระคาถานวโลกุตระ 9 ประการ
คาถาอาราธนากรรมฐาน
คาถาปล่อยสัตว์
คาถาเบิกเนตร
คาถาพระเจ้าเปิดโลก
คาถาอาคม คาถารักแท้
คาถาปลุกใจ
คาถามหาละลวย(ฉบับขุนแผน)
คาถามหาละลวย คาถาเก่าแก่
คาถานะจังงังมหาเมตตา
คาถาปลุกพระ(ขุนแผน)
คาถา ถอนพิษคุณไสย์ วิธีแก้คุณไสย article
คาถา หัวใจพระยาปลาไหลเผือก
คาถา นารายณ์คลายจักร
คาถา พระมหาอุปคุต (ผูกผี)
คาถาดับไฟนรก เสกเป่าคนที่ถูกน้ำร้อนหรือไฟลวกแก้และถอนพิษ
คาถาเมตตามหานิยม
คาถาหัวใจขุนแผน
คาถามหาลาภ
คาถาทำน้ำมนต์ขายของดี
คาถามหาพิทักษ์ ปิดประตูบ้าน
คาถา หัวใจพระสังคหะ
คาถาอาราธนาพระเครื่อง บูชาพระเครื่องขึ้นคอ
คาถา หัวใจพระฉิมพะลี
คาถา นะ จัง งัง
คาถา ป้องกันถูกคุณ
พระคาถามหาอุตม์ คาถามหาอุด
คาถา แก้ผีเข้า[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (12512)
คาถานี้แรง  และใช้ได้ดีทีเดียว  ตอนนี้ผมมีแฟม10คนแล้วนะครับต้องรองดู
ผู้แสดงความคิดเห็น แนนนนนนนนนนนนนนน (nirun6654com-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-01-23 20:52:45 IP : 203.144.180.66


ความคิดเห็นที่ 2 (23016)
จะลองภาวนาดูขอบคุณคราบ
ผู้แสดงความคิดเห็น lhan วันที่ตอบ 2009-03-14 18:24:06 IP : 125.27.6.168


ความคิดเห็นที่ 3 (56919)

มีความรู้มาก

ผู้แสดงความคิดเห็น คน วันที่ตอบ 2009-05-10 21:05:53 IP : 115.67.70.85


ความคิดเห็นที่ 4 (58005)

พอจะมีหนังสือรวมคาถาให้สั่งซื้อมั้ย ถ้ามีกรุณาช่วยติดต่อผ่านทางอีเมล์หน่อยนะจ๊ะ

ขอบคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ทัชคุง วันที่ตอบ 2009-05-12 21:49:46 IP : 125.24.215.245


ความคิดเห็นที่ 5 (58008)
W__Goozaa_pangkunG__W@hotmail.com  เมล์นี้นะจ๊ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น ทัชคุง วันที่ตอบ 2009-05-12 21:51:41 IP : 125.24.215.245


ความคิดเห็นที่ 6 (62260)
 ของคุณงับ ที่มีห้ายอย่างเพิ่มฟามมั้งจัย                        ขุดๆ
ผู้แสดงความคิดเห็น เบ้นท์ วันที่ตอบ 2009-05-21 06:25:17 IP : 222.123.209.174


ความคิดเห็นที่ 7 (63576)
เป็นตำราคาถาที่ท่องจำและควรแก่การเก็บรักษา
ผู้แสดงความคิดเห็น กระป๋องเบียร์ วันที่ตอบ 2009-05-23 22:19:47 IP : 119.31.11.249


ความคิดเห็นที่ 8 (68781)

อยากได้คาถาขุนแผนหลวงปู่อั้นวัดธรรมโฆษกอุทัยธานีใครมีบ้างช่วยบอกทีครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น pisitbai ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2009-06-03 19:51:56 IP : 124.120.68.29


ความคิดเห็นที่ 9 (68831)
ขอบคุณมาก ๆๆๆ ค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น ดิวว วันที่ตอบ 2009-06-03 22:49:23 IP : 202.149.25.236


ความคิดเห็นที่ 10 (87932)
จะเอาไปลองใช้ ก่อนนะจ๊ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น MMM วันที่ตอบ 2009-08-06 11:27:41 IP : 58.9.227.221


ความคิดเห็นที่ 11 (88219)

ผมอยากรู้ว่า

ใบไม้รู้นอน เป็นยังไงอ่ะ

ผมเห็นบางคาถา ก็ต้องใช้อ่ะ

ถ้าไม่เป็นการรบกวนช่วยหารูปมาให้ดูหน่อยได้มั้ยอ่ะ

หรือช่วยอธิบายให้เข้าใจหน่อยคับ

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น อาร์ม (dekza-dot-arm-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-08-31 14:12:09 IP : 117.47.45.144


ความคิดเห็นที่ 12 (89115)

พ่อ แม่เราเสียชีวิตหมดแล้ว อยากได้คาถาบูชาพ่อแม่ ใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น กุ๊กไก่ (pat11-at-example-dot-com)วันที่ตอบ 2009-12-10 14:03:04 IP : 125.24.19.250


ความคิดเห็นที่ 13 (106460)

ขอบคุณ มากนะค่ะ

 

สุดสุดไปเลยค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ... วันที่ตอบ 2010-02-13 21:03:34 IP : 113.53.145.234


ความคิดเห็นที่ 14 (107314)
เรารู้ใบนั้นนะเป็นภาษาขอม หลวงตาเราเคยสอนให้อ่านเหมือนกัน หลวงตาเราสอนคาถาให้นะ
ผู้แสดงความคิดเห็น rinda วันที่ตอบ 2010-05-29 23:24:50 IP : 84.195.39.216


ความคิดเห็นที่ 15 (107452)
ขอบพระคุณมากครับ ที่เผยแพร่ความรู้
ผู้แสดงความคิดเห็น kapibta วันที่ตอบ 2010-06-14 00:19:50 IP : 222.123.244.74


ความคิดเห็นที่ 16 (137267)

การทำความดี ยั้งยืนยง คงอยู่ ตราบลูกหลาน

ควรละเลิกการกระทำกรรม ในทุกลมหายใจ เพื่อจะได้ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกันอีก

เรามีความแก่เป็นธรรมดา

เราไม่สามารถล่วงพ้นความแก่ไปได้

เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา

เราไม่ล่วงพ้นความเจ็บไปได้

เรามีความตายเป็นธรรมดา

เราไม่ล่วงพ้นความตายไปได้

เรามีความเป็นต่างๆ และมีความละเว้น คือ เราจะต้องพลัดพลากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น

เรามีกรรมเป็นของๆตน

เราจะต้องรับผลของกรรม

เรามีกรรมนำมาเกิด

เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ พวกพ้อง

เรามีกรรมเป็นที่พึ่งที่อาศัย

เรากระทำกรรมอันใดไว้

เป็นบุญ หรือบาป

เราจะต้องรับผลของกรรมนั้น

ผู้แสดงความคิดเห็น พงษ์พิชญ์ (cpantab-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-01-12 12:43:44 IP : 1.46.147.29


ความคิดเห็นที่ 17 (147302)

มีหนังสือคู่มือชายชาตรี   1 มกราคม 2507   สมบูณร

ืมากเลยเเต่บางคาถาไม่เหมือนกันเลยงะ

ผู้แสดงความคิดเห็น บอล (noppakun-ball-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-03-06 23:22:04 IP : 101.109.47.246


ความคิดเห็นที่ 18 (147424)

การท่องพระคาถา

ใครก็ท่องได้ใช่ปะครับ  คือต้องมีจิตใจที่ดีก่อน คิดดีทำดี  จิตเป็นกุศล

[ผมไม่ได้สัก]   ...พระคาทาที่ท่องไป   จะใช้ได้ปะครับ

...จำเป็นไหมครับที่จะต้องถือครู.....เพราะการใช้คาถาผมท่องเอาอย่างเดียว

 

ผู้แสดงความคิดเห็น 0882261450 (kiwseeyou-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-03-27 18:57:06 IP : 180.183.149.96


ความคิดเห็นที่ 19 (150193)

ผมอยากเรียนคาถาเวทมนมากๆๆเพราะอยากไปช่วยคนอื่นๆ

ศึกษาดูเเล้วน่ากลัวเหมือนกันคับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ่่ (jaejoong004-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-10-07 16:28:05 IP : 10.2.0.50


ความคิดเห็นที่ 20 (151370)

คาถา คงกระพันชาตรี 

พุทธัง คงหนัง ธัมมัง คงเนื้อ สังฆัง คงกระดูก 

พุทบังไฟ โธบังรูป ธาปิดปากกระบอก ยะมิให้ออก

                        อุทโธ อุทโธ

ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้รู้วิชา คาถาคงกระพัน (gm_hackprogame-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-10-19 17:08:02 IP : 113.53.219.151


ความคิดเห็นที่ 21 (151712)

ทุกตนมีกรรมด้วยกันทั้งนั้น  จะดีหรือชั่วก็อยู่ที่ตัวทำ  ฉะนั้นเกิดเป็นคนทั้ทีทำดีให้มากกว่าชั่วก็ยังถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะ  ไม่มีใครหรอกครับจะทำดีอยู่ตลอดเวลาและทำชั่วตลอดเวลา  แต่ขอให้มีดีมากกว่าที่ไม่ดีก็พอใจได้นะ  อย่าไปว่าใครว่าคนนั้นทำไม่ดี  คนนี้ทำไม่ดีเลย  เราต้องมองดูเราว่าดีพอแล้วหรือยังที่จะไปว่าคนนั้นไม่ดี  คนนี้ไม่ดี้

       ปล.  จะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวทำ   จะสูงจะต่ำอยู่ที่ทำตัวครับ   ให้เป็นอุธาหรณ์ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น เจริญ แซ่โค้ว (jpprinting-th-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-06-05 07:03:50 IP : 49.48.202.33


ความคิดเห็นที่ 22 (151753)

 ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆค่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างขึ้นอยู่กับ กาย วาจา ใจเรา ทำดี คาถาดี ผลกรรมที่ได้รับย่อมเกิดผลดี เชื่อว่าอย่างนั้นค่ะ และเชื่ออีกว่า คนเคยทำตัวไม่ดีมา กลับคิดได้ พยายามตั้งตน ตั้งมั่น เป็นคนดี ก็ต้องได้นับผลดีเช่นกัน 

ผู้แสดงความคิดเห็น คนเคยไม่ดี (p-dot-pongpang-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-07-03 14:07:28 IP : 1.4.248.116


ความคิดเห็นที่ 23 (154090)

 ขอบคุณค่ะที่ได้เรียนรู้  ขอบคุณมากๆค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น อินทิรา วันที่ตอบ 2014-11-24 14:09:25 IP : 125.26.250.178


ความคิดเห็นที่ 24 (154979)

 พอจะมีหนังสือขายไหมคับ พอดีสนใจอยากซื้อไว้อ่านคับ

ถ้ามีรบกวนส่งข้อความตอบกลับมาด้วยน้ะคับ

ผู้แสดงความคิดเห็น Ratchaphon Chansawek (ratchaphon2543-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-02-09 22:43:31 IP : 49.230.201.178


ความคิดเห็นที่ 25 (160761)

 


การยึดถือ คาถาอาคม ต้องพึงระลึกถึงสิ่งสำคัญ อันเป็นหัวใจหลักให้คงซึ่งความขลังและมีประสิทธิผลกับผู้เล่าเรียน อาทิ

๑.การมีสติแน่วแน่ จดจ่อ ระลึกไว้สม่ำเสมอ

๒.การถือปฎิบัติอย่างเคร่งครัดและคงไว้ซึ่งศีล สมาธิ จักก่อปัญญาก่อเกื้อหนุน

๓.หลักปฎิบัติการเรียนตามรายละเอียด พึงพิเคราะห์ถึงความสำคัญของบทเรียนจากหลักไปรายละเอียดรอง.

๔.การรักษาไว้ซึ่งความสม่ำเสมอ ครองตัวเสมอต้น ประพฤติตนเสมอตัว ทำได้ครบถ้วน จักก่อเกิดปาฎิหารย์แก่ตนและคนข้างกาย.

ผู้แสดงความคิดเห็น jarern วันที่ตอบ 2018-09-16 13:19:50 IP : 171.4.95.239[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล