ReadyPlanet.com
dot
>...ตั้มศรีวิชัย TumAmulet ...< Thailand Amulet Charms
dot
bulletคำแนะนำจากตำรวจเมื่อถูกโกง
bulletเงื่อนไขการรับประกัน การันตีพระเครื่อง
dot
สารบัญพระเครื่องเมืองนคร
dot
bulletทำเนียบพระกรุเมืองนคร
bulletทำเนียบพระเครื่องเมืองนคร
bulletชมรมพระเครื่อง
dot
บูชาพระเครื่อง เครื่องรางของขลัง Amulets Charms Talismans
dot
bulletตลาดพระ amulet for you
bulletเช่า-บูชา เครื่องรางของขลัง
bulletพระหลวงปู่ทวด วัดต่างๆ
dot
จตุคาม-รามเทพ หลักเมืองนคร Jatukamramtep (Jatukarm)
dot
bulletหลักเมืองนครศรีธรรมราช
bulletจตุคาม ของดีนำมาโชว์
bulletบทความ น่ารู้องค์พ่อจตุคาม
bulletJatukam Amulets
bulletบทความจตุคามรามเทพ
dot
ลิงค์น่าสนใจ
dot
bulletหนังสือพิมพ์
bulletลิ้งค์เพื่อนบ้าน
bulletเทศกาล วันสำคัญ
bulletดวง ดูดวง หน้าหลัก
bulletบทความดีๆ
bulletนิทานสอนใจ
bulletวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย
bulletบทสวดมนต์ สำหรับชาวพุทธ
dot
พระเครื่อง นานาสาระ
dot
bulletพระพุทธรูปสำคัญของไทย
bulletคาถา-อาคม พระคาถาอาคม
bulletพระพุทธรูปปางต่างๆ
bulletพุทธศาสนสุภาษิต
bulletข่าวพระเครื่อง
bulletบทความพระเครื่อง
bulletThai Buddha Amulets
bulletข่าวพระพุทธศาสนา
bulletข่าวเครื่องรางของขลัง
bulletสาระพระเครื่องไทย
bulletประวัติพระวิปัสสนาจารย์
พุทธมณฑลประจำจังหวัดทั้ง 9 แห่ง article

พุทธมณฑลประจำจังหวัดทั้ง 9 แห่ง
โครงการสร้างพุทธมณฑลเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ ๖๐ ปี ๙ แห่งตามจังหวัดต่างๆ เป็นโครงการที่รับผิดชอบและดำเนินการโดย มหาเถรสมาคม (มส.)
ที่จัดขึ้นในปีมหามงคล พ.ศ.๒๕๔๙ ซึ่งเป็นปีที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี และปี ๒๕๕๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ประกอบด้วย

๑.พุทธมณฑล จ.พิษณุโลก พื้นที่ ๖๐ ไร่ อยู่ที่ ต.อรัญญิก อ.เมือง ๒.พุทธมณฑล จ.นครสวรรค์ พื้นที่ ๖๐ ไร่ อยู่ที่ ต.นครสวรรค์ อ.เมือง ๓.พุทธมณฑล จ.สมุทรสาคร พื้นที่ ๑๔๓ ไร่ อยู่ที่ ต.อำแพง อ.บ้านแพ้ว ๔.พุทธมณฑล จ.ลำปาง พื้นที่ ๘๐ ไร่ อยู่ที่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร ๕.พุทธมณฑล จ.พะเยา พื้นที่ ๑๐๘ ไร่ อยู่ที่ ต.เวียง อ.เมือง ๖.พุทธมณฑล จ.นครพนม พื้นที่ ๓,๐๐๐ ไร่ อยู่ที่ ต.นาแก อ.นาแก ๗.พุทธมณฑล จ.ขอนแก่น พื้นที่ ๑,๑๗๔ ไร่ อยู่ที่ ต.ศิลา และ ต.สำราญ อ.เมือง ๘.พุทธมณฑล จ.เพชรบุรี พื้นที่ ๑๕๐ ไร่ อยู่ที่ ต.หนองกะปุ อ.บ้านลาด และ ๙.พุทธมณฑล จ.นราธิวาส พื้นที่ ๖๐ ไร่ อยู่ที่ ต.ลำภู อ.เมือง

การจัดสร้างพุทธมณฑลเฉลิมพระเกียรติ  มีวัตถุประสงค์หลักๆ เช่นเดียวกับการจัดสร้างพุทธมณฑล จ.นครปฐม คือ ๑.เพื่อเป็นศูนย์กลาง การศึกษาค้นคว้า ด้านพระพุทธศาสนา ๒.เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวพุทธ ๓.เพื่อเป็นที่สงบร่มรื่น สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ ของประชาชนทั่วไป ๔.เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษา และวิปัสสนากรรมฐาน ๕.เพื่อเป็นสำนักงานกลาง การบริหารงานของคณะสงฆ์แห่งประเทศไทย และเป็นศูนย์กลาง การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๖. เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านธรรมของพุทธศาสนิกชน 

สำหรับความคืบหน้าของโครงการสร้างพุทธมณฑลเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ ๖๐ ปี ทั้ง ๙ แห่งนั้น พระธรรมกิตติเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะธรรมยุต กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) และโฆษกมหาเถรสมาคม บอกว่า ในการประชุมมหาเถรสมาคม ที่ประชุมรับทราบเรื่องกิจกรรมการจัดสร้างพุทธมณฑลจังหวัด ตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเสนอ แต่ไม่ได้ระบุว่า จะแล้วเสร็จในวันที่เท่าใด ในจำนวนพุทธมณฑลประจำจังหวัดทั้ง ๙ แห่งนั้น มี พุทธมณฑลประจำ จ.นครพนม เพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และนิมนต์ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สมเด็จเกี่ยว) วัดสระเกศ  ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช ไปเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ส่วนพุทธมณฑล อีก ๘ แห่งนั้น ไม่มีการรายงานความคืบหน้าของการก่อสร้างอย่างเป็นทางการ แต่เท่าที่ทราบ ส่วนใหญ่ได้ดำเนินการระหว่าง ๕๐-๗๐% ยังไม่แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม

ส่วนการบริหารจัดการพุทธมณฑลประจำจังหวัดในระยะยาว พระธรรมกิตติเมธี บอกว่า ต้องมีการตั้งเสนอของบประมาณจากรัฐบาลเข้าไปดูแลจัดการ เช่น เดียวกับพุทธมณฑล ที่ จ.นครปฐม แต่ระหว่างนี้บางจังหวัดมีงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) คณะศรัทธาในจังหวัด สนับสนุนบ้างเป็นบางส่วน

การจัดสร้างพุทธมณฑลจังหวัดทั้ง ๙ แห่งนี้ จะมีลักษณะคล้ายกับพุทธมณฑลใหญ่ที่ จ.นครปฐม สำหรับวัตถุประสงค์ของการสร้างพุทธมณฑลจังหวัด ก็เพื่อเป็นศูนย์กลางของประชาชนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และเพื่อประกอบพิธีกรรมของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งที่ประชุมกำหนดสถานที่ก่อสร้างอนุพุทธมณฑลว่า จะต้องมีความเหมาะสมในเรื่องขนาดของพื้นที่

"การใช้ประโยชน์พุทธมณฑลประจำจังหวัด จะเป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะเดียวกับพุทธมณฑล จ.นครปฐม คือ ใช้เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญของชาติ  คือ งานวันขึ้นปีใหม่ งานวันเด็กแห่งชาติ การปฏิบัติธรรมเจริญสมถะและวิปัสสนากรรมฐาน สำหรับพระภิกษุ การจัดงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ งานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ การจัดงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ การแสดงพระธรรมเทศนา ประจำทุกวันอาทิตย์ ตลอดปี การเจริญพระพุทธมนต์ ประจำทุกวันอาทิตย์ตลอดปี ปฏิบัติธรรมประจำเดือนสำหรับประชาชน ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ต้นเดือน ฝึกอบรมค่ายศีลธรรม จริยธรรม แก่นักเรียน นักศึกษา ตลอดปี" พระธรรมกิตติเมธี กล่าว

พลังศรัทธาสารทิศ

พระครูอุดมธรรมมานุกูล เจ้าอาวาสวัดภูพานอุดมธรรม  บอกว่า เหตุที่ทำให้พุทธมณฑลประจำ จ.นครพนม ก่อสร้างแล้วเสร็จในระยะเวลาอันรวดเร็วนั้น ได้พลังศรัทธาหลักจาก ดร.สร้อยเพชร เรศานนท์  ในฐานะประธานโครงการพัฒนาวัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๗๒ พรรษา เป็นประธานอำนวยการจัดสร้างและพัฒนาวัด สำนักงาน จ.นครพนม กองบัญชาการทหารสูงสุด ผ่านหน่วยกองบัญชาการทหารพัฒนา โครงการยกวัดมาไว้ที่ซีพี บริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันอาชีวศึกษา พร้อมญาติโยมผู้มีจิตศรัทธา หาปัจจัยมาสนับสนุนการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ วัดจัดสร้างอาคารพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและอาชีพ เพื่อความมั่นคงของครอบครัวและสังคมเฉลิมพระเกียรติขึ้น โดยได้เริ่มก่อสร้างอาคารตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ เป็นอาคารคอนกรีตสูง ๕ ชั้น กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๔๒ เมตร โดยใช้งบประมาณกว่า ๕๐ ล้านบาท

ชั้นแรกเป็นโรงครัวและโรงอาหาร ชั้น  ๒, ๓ เป็นที่พัก ชั้น ๔ ไว้อบรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน ส่วนชั้นที่ ๕ เป็นวิหารปฏิบัติธรรม และประดิษฐานพระพุทธรูปหยกขาวศักดิ์สิทธิ โดยสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๕๑ โดยมี พระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพฯ และกรรมการมหาเถรสมาคม จะเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายบุญสนอง บุญมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีเจิมป้าย และเปิดอาคารดังกล่าว พระครูอุดมฯ ยังบอกด้วยว่า หลังจากนี้เป็นต้นไป พุทธมณฑลประจำ จ.นครพนม จะเปิดดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ มส.ตั้งไว้ โดยในแต่ละปีจะมีข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ญาติโยม จ.นครพนม และจังหวัดใกล้เคียง ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑๔ จังหวัด ผลัดเวียนมาปฏิบัติธรรมกันอย่างต่อเนื่อง เดินทางมาเข้าค่ายปฏิบัติธรรมอบรมจริยธรรมและคุณธรรม ตลอดจนฝึกอาชีพให้ประชาชนทั่วไปเป็นจำนวนมาก รวมแล้วไม่ต่ำกว่า ๘,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ คน/รูป คมชัดลึก
ข่าวพระเครื่อง ข่าววงการพระเครื่อง มีข่าวมาบอก

งานประกวดพระเครื่อง 24 ก.ค. 65 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
ข่าวงานประกวดพระเครื่อง 6 ตุลาคม 2562 จ.กำแพงเพชร
งานประกวดพระเครื่อง 29 ก.ย.62 เมืองโคราช นครราชสีมา
ขอเชิญร่วมงานสมโภช ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562
งานประกวดพระเครื่อง 4 ก.พ.61 ห้างเดอะมอลล์ จ.นครราชสีมา
งานประกวดพระเครื่อง 11 ก.พ. 61 ท้องถิ่น จ.นครศรีธรรมราช
ห้างพระเครื่อง SC พลาซ่าสายใต้ใหม่ จัดงานประกวดพระเครื่อง
งานประกวด 3 กันยายน 2560 ชมรมพระเครื่องเทสโกโลตัส ปิ่นเกล้า
งานประกวดพระเครื่อง 27 สิงหาคม 2560 ตำรวจสามพราน
แจ้งข่าวงานประกวดพระเครื่อง 23 กรกฎาคม 2560 ศูนย์ราชการ
งานประกวดพระเครื่อง 2 เมษายน 2560 จ.ประจวบคีรีขันธ์
มหกรรมประกวดพระเครื่อง 19 มี.ค.60 ร.ร.สุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา
การประกวดพระเครื่อง 26 มี.ค.60 พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย
งานประกวดพระเครื่อง 5 มี.ค.60 ชมรมพระเครื่องจังหวัดราชบุรี
งานประกวดพระเครื่อง 26 ก.พ.60 ชมรมพระเครื่องจังหวัดน่าน
งานประกวดพระเครื่อง 12 ก.พ.2560 โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน
งานประกวดพระเครื่อง 19 ก.พ.60 กองบิน 46 จ.พิษณุโลก
งานประกวดพระเครื่องท้องถิ่น 15 ม.ค.2560 จ.สมุทรปราการ
งานประกวดพระเครื่อง เมืองพัทยา จ.ชลบุรี 4 ธ.ค.2559
รายการประกวดพระเครื่อง จ.ลำปาง วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2559
งานประกวดพระเครื่อง 21 สิงหาคม 2559 จ.เชียงใหม่ โรงแรมโลตัส
รายการประกวดพระเครื่อง 31 ก.ค.2559 จ.นครสวรรค์ (ท้องถิ่น)
งานประกวดพระเครื่อง 24 ก.ค.59 ทั่วประเทศครั้งยิ่งใหญ่ จ.ขอนแก่น
งานอนุรักษ์พระเครื่อง 16-17 กรกฏาคม 2559 พิษณุโลก Thai Amulet News
สังคมพระเครื่องเมืองใต้ คอลัมนิสต์โดย เกียรตินคร บูรณะ100ปี
งานประกวด 5 มิถุนายน 2559 สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย
งานประกวดพระเครื่อง 22 พ.ค.59 ตำรวจภูธรภาค9 ราชภัฏสงขลา
งานประกวดพระเครื่อง 8 พ.ค. 2559 Amulet contest in Thailand
บุญมหาสงกรานต์ 59 ณ วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ต.ฉลอง อ.สิชล นครศรี
งานประกวดพระเครื่อง 3กรกฎาคม2559 โรงแรมทวินโลตัส นครศรี
งานประกวดพระเครื่อง ลูกปัดทวารวดีศรีวิชัย 30 เม.ย. 1พ.ค.59
งานประกวดพระเครื่อง 20 มีนาคม 2559 จ.นครราชสีมา
ฟังบรรยายเจาะลึก สัมผัสพระเบญจภาคี สุดยอดปรารถนานักสะสม
งานประกวดพระเครื่อง 3 เมษายน 2559 ห้างเซ็นทรัลพลาซ่าพิษณุโลก
งานประกวดพระเครื่อง 13 มีนาคม 2559 วัดห้วยมงคล จ.ประจวบ
งานประกวดพระเครื่อง 12 มิถุนายน 2559 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
งานประกวดพระ 27 มีนาคม 2559 ชมรมพระเครื่องจังหวัดตรัง
นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จัดงานประกวดอนุรักษ์ 28 ก.พ.2559
งานประกวดพระเครื่อง 21 ก.พ.59 ชมรมอนุรักษ์พระเครื่องลำปาง
งานประกวดพระเครื่อง 31 มกราคม 2559 จ.อุตรดิตถ์ Uttaradit
งานประกวดพระเครื่อง 24 ม.ค.59 TOT ศูนย์ราชการ(โซนบี)
งานประกวดพระเครื่อง 20 ธันวาคม 2558 จังหวัดสุโขทัย
งานประกวดพระเครื่อง 17 มกราคม 2559 นิตยสารพระเครื่อง
ตารางงานประกวด 29 พ.ย.2558 ชมรมพระเครื่องจังหวัดระยอง
งานประกวดพระเครื่อง 22 พ.ย.58 ท้องถิ่น จ.ลำพูน Amulet Contest
งานประกวดพระเครื่อง 1พ.ย.58 ชมรมพระเครื่องจังหวัดชลบุรี
แจ้งข่าวงานประกวดพระเครื่อง 8 พ.ย.58 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ชมรมพระเครื่องจังหวัดเพชรบุรีและวัดตาลกง งานประกวดพระเครื่อง
สำหรับท่านที่ต้องการตรวจเช็คพระเครื่อง ออกใบรับรองพระแท้
รายการประกวดพระเครื่อง 18ต.ค.58 สมาคมพระเครื่องพัทยา
งานประกวดพระเครื่อง 4ต.ค.58 ชมรมนักข่าวและช่างภาพพระเครื่อง
งานประกวดพระเครื่องท้องถิ่น วิทยาลัยธาตุพนม จ.นครพนม 20ก.ย.
งานสมโภชศาลหลักเมือง นครศรีธรรมราช วันที่ 1-5 สิงหาคม ปี2558
งานประกวดพระ 30 ส.ค.58 โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน
งานประกวดพระ 23 ส.ค.58 จ.เชียงใหม่ นิตยสารพระเมืองเหนือ
งานประกวดพระเครื่องท้องถิ่น 2 ส.ค.58 ม.ราชภัฏมหาสารคาม
งานประกวดพระเครื่อง 30 ก.ค.58 โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์
งานประกวดพระเครื่อง 26 ก.ค.58 ศูนย์ราชการ โดย จปร.รุ่น25
งานประกวดพระเครื่อง 14จังหวัดภาคใต้ 25 ตุลาคม 2558 จ.พัทลุง
งานประกวดพระเครื่อง 12 ก.ค.58 จ.ขอนแก่น ตำรวจภูธรภาค4
ปฏิทินข่าวงานประกวดพระ 21 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์ราชการ
งานประกวดพระเครื่อง 3 พฤษภาคม 2558 จ.จันทบุรี
งานประกวดพระเครื่อง ไบเทคบางนาBitec 31พ.ค.2558
รายการงานประกวดพระเครื่อง 17 พ.ค.58 ศิษย์เก่าอำนวยศิลป์
งานประกวดพระเครื่อง จ.สกลนครครั้งที่2 13-14 มิถุนายน2558
ถอดรหัสธรรมจากพระเครื่อง แข่งขันประกวดการอนุรักษ์พระเครื่อง
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อเกษม เขมจิตโต รุ่นสร้างบารมี วัดชะเมา
หลวงพ่อท้วง คุณุตฺตโร สำนักสงฆ์คลองแคว ละสังขารแล้ว
พ่อท่านเสือเล็ก หิรัญโญ วัดควนซาง ละสังขารแล้วด้วยโรคชรา
งานประกวดพระ ณ ราชตฤณมัยสมาคม(สนามม้านางเลิ้ง) 1ก.พ.58
งานประกวดพระเครื่อง 18 ม.ค.58 จังหวัดสมุทรปราการ AmuletNews
งานมหกรรมการประกวดพระเครื่อง กองบิน46พิษณุโลก 25 ม.ค.58
งานประกวดพระเครื่อง จ.ลำปาง ท้องถิ่นภาคเหนือ 18ม.ค.2558
ชมรมพระเครื่องเมืองพิจิตร จัดงานประกวดพระ 25 ธันวาคม 57
สมาคมพระเครื่องเมืองพัทยา เชิญร่วมงานประกวดพระ 21ธ.ค.57
งานประกวดพระเครื่อง จังหวัดสุโขทัย 14 ธ.ค.57 รายการแต่ละโต๊ะ
ตลาดพระเครื่องเมืองหล่มสัก เปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้นิยมศึกษา
รายการพระเครื่องที่มีการประกวด 16พ.ย.57จังหวัดสุรินทร์
งานประกวดพระเครื่องจังหวัดนครสวรรค์ 2 พ.ย.2557
งานประกวดพระเครื่องสามพราน 30 พ.ย.2557 เมืองนครปฐม
งานประกวดพระเครื่อง เมืองจันทบุรี 23 พฤศจิกายน 57 amulet news
งานประกวดพระเครื่อง เมืองลพบุรี 9 พ.ย.2557 Amulet contest
งานประกวดพระเครื่อง จังหวัดชัยภูมิ 26 ตุลาคม 2557 Amulet Contest
เหรียญหลวงปู่บัว ถามโก วัดศรีบูรพาราม รุ่นแรก ปี2523 จ.ตราด
งานประกวดพระเครื่อง 28 กันยายน 2557 ทีโอที สำนักงานใหญ่
งานประกวดพระเครื่อง 10 สิงหาคม 2557 จังหวัดอุตรดิตถ์(ท้องถิ่น)
ข่าวพระเครื่องพระเจ้าตากสินมหาราช ศูนย์การทหารม้าค่ายอดิศร
พระเครื่องวัตถุมงคลหลวงพ่อโปร่ง โชติโก วัดถ้ำพรุตะเคียน รุ่นซื้อที่ดิน
งานประกวดพระเครื่อง ไบเทคบางนา 14 กันยายน 2557 งานใหญ่
พระกริ่งใหญ่ วัดแจ้ง ที่รฤกแห่งพระอาราม190ปีพระปรางค์วัดอรุณฯ
เหรียญหลวงพ่อประเทือง รุ่นแรก สิริวโร วัดสาลีโขภิตาราม อย่าพลาด
ข่าวการจัดสร้างวัตถุมงคล พระผงพรายกุมารมหาเทพ เจริญพร บารมี
งานประกวดพระเครื่อง 27กรกฎาคม 57 ม.ธรรมศาสตร์(ศูนย์รังสิต)
ตำรวจภูธรภาค7 จัดงานประกวดพระเครื่อง 17สิงหาคม2557
รูปเหมือนปั้มเศรษฐีรุ่น1 หลวงพ่อสนองชาติ วัดเย็นสนิทธรรมาราม
พญาราชสีห์หลวงปู่เขียว วัดห้วยเงาะ จ.ปัตตานี ข่าวพระใหม่วันนี้
งานประกวดพระเครื่องพระบูชาวันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม 2557
เหรียญ8รอบ 96ปี หลวงปู่เสนาะ ปัญญาวโร วัดบางคาง จ.ปราจีนบุรี
เหรียญเสมาหลวงพ่อมนัส รุ่นคชสารให้ลาภ สำนักกรรมฐานฟื้นฟูจิตแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล