dot
>...ตั้มศรีวิชัย TumAmulet ...< Thailand Amulet Charms
dot
bulletคำแนะนำจากตำรวจเมื่อถูกโกง
bulletเงื่อนไขการรับประกัน การันตีพระเครื่อง
dot
สารบัญพระเครื่องเมืองนคร
dot
bulletทำเนียบพระกรุเมืองนคร
bulletทำเนียบพระเครื่องเมืองนคร
bulletชมรมพระเครื่อง
dot
บูชาพระเครื่อง เครื่องรางของขลัง Amulets Charms Talismans
dot
bulletตลาดพระ amulet for you
bulletเช่า-บูชา เครื่องรางของขลัง
bulletพระหลวงปู่ทวด วัดต่างๆ
dot
จตุคาม-รามเทพ หลักเมืองนคร Jatukamramtep (Jatukarm)
dot
bulletหลักเมืองนครศรีธรรมราช
bulletจตุคาม ของดีนำมาโชว์
bulletบทความ น่ารู้องค์พ่อจตุคาม
bulletJatukam Amulets
bulletบทความจตุคามรามเทพ
dot
ลิงค์น่าสนใจ
dot
bulletหนังสือพิมพ์
bulletลิ้งค์เพื่อนบ้าน
bulletเทศกาล วันสำคัญ
bulletดวง ดูดวง หน้าหลัก
bulletบทความดีๆ
bulletนิทานสอนใจ
bulletวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย
bulletบทสวดมนต์ สำหรับชาวพุทธ
dot
พระเครื่อง นานาสาระ
dot
bulletพระพุทธรูปสำคัญของไทย
bulletคาถา-อาคม พระคาถาอาคม
bulletพระพุทธรูปปางต่างๆ
bulletพุทธศาสนสุภาษิต
bulletข่าวพระเครื่อง
bulletบทความพระเครื่อง
bulletThai Buddha Amulets
bulletข่าวพระพุทธศาสนา
bulletข่าวเครื่องรางของขลัง
bulletสาระพระเครื่องไทย
bulletประวัติพระวิปัสสนาจารย์
"มูรธาภิเษก"น้ำ...เพื่อทูลเกล้าฯถวายพ่อหลวง article

"มูรธาภิเษก"น้ำ...เพื่อทูลเกล้าฯถวายพ่อหลวง
"มูรธาภิเษก"น้ำ...เพื่อทูลเกล้าฯถวายพ่อหลวง

พระยาอนุมานราชธนนักปราชญ์สำคัญของบ้านเรา ได้กล่าวถึงการ อาบน้ำว่าหากจะแปลกันตรงๆ ก็คือ "การชำระมลทินของร่างกายด้วยน้ำ" เป็นที่สังเกตว่านับแต่โบราณกาลมาแหล่งอารยธรรม

ที่เจริญรุ่งเรืองล้วนอยู่มีบ่อเกิดอยู่บริเวณที่มี แหล่งน้ำทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้ น้ำ จึงเป็นสิ่งที่ใช้ในพิธีต่างๆทั้งพิธี มงคลและอวมงคล

โดยเฉพาะการอาบน้ำในพิธีก็มีกันในหลายชาติหลายภาษา พิธีกรรมสำคัญๆ ที่ต้องมีน้ำเป็นส่วนประกอบก็มีหลายพิธี เช่น พระราชพิธีบรม ราชาภิเษก ต้องมีการอัญเชิญน้ำมูรธาภิเษก (น้ำที่จะใช้รดพระเศียรพระเจ้า แผ่นดิน) ที่จะสรงจากสถานที่ต่างๆ อันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในราชอาณาจักรมาทำ พิธี ซึ่งเมื่อทรงสรงด้วยน้ำนี้แล้วก็ถือว่าได้แปรสภาพองค์เข้าสู่ความเป็น กษัตริย์เป็นขั้นแรก ก่อนจะมีพิธีอื่นๆ ต่อไป

อย่างไรก็ตามในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา๖ รอบ กระทรวงมหาดไทย ได้ให้จังหวัดทุกจังหวัดเตรียมการประกอบพิธี พลีกรรมตักน้ำและเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยใช้แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชน เคารพเลื่อมใส แหล่งน้ำสำคัญของจังหวัด หรือแหล่งน้ำที่เคยใช้ทำน้ำพระพุทธ มนต์ศักดิ์สิทธิ์ทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา ๖ รอบ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๒ อย่างน้อยจังหวัดละ ๑ แห่ง ทั้งนี้ สำนักพระราชวังได้กำหนดวันเวลา ที่จะประกอบพิธีและกำหนดพิธีเสกน้ำพระพุทธ มนต์ศักดิ์สิทธิ์ โดยเมื่อวันศุกร์ที่๒ พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ให้ทุกจังหวัด ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำระหว่างเวลา๑๕.๔๙ -๑๖.๑๙ น. และกำหนดให้วันจันทร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ระหว่างเวลา ๑๗.๓๙ -๑๘.๐๙ น. ประกอบพิธีเสกน้ำพระ พุทธมนต์ศักดิ์ ณ พระอุโบสถ หรือพระวิหารสำคัญของจังหวัด พร้อมกันทั่ว ประเทศ

นายเกษมสิทธิ์ มาพบ ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม บอกว่า โอกาสที่จะเข้าร่วม หรือได้เห็นพิธีพลีกรรมตักน้ำและเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ไม่ค่อยมีให้ เห็นบ่อยครั้งนัก ในรัชกาลปัจจุบัน ครั้งแรกของพิธีการสรงน้ำมูรธาภิเษกคือ พระราชพิธีรัชดาภิเษก พ.ศ. ๒๕๑๔ มงคลสมัยที่ได้มีเวลาอยู่ในราชสมบัติ ครบ๒๕ ปีบริบูรณ์ครั้งที่ ๒ เมื่อครั้งประกอบพระราชพิธีรัชมังคลา ภิเษก เมื่อวันที ๒ กรกฎาคมพ.ศ. ๒๕๓๑

 ครั้งที่ ๓ ในพระราชพิธีกาญจนาภิเษก พ.ศ. ๒๕๓๙ มงคล สมัยที่ได้มีเวลาอยู่ในราชสมบัติครบ๕๐ ปีบริบูรณ์และในโอกาสพระราชพิธีมหา มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ นี้ สำหรับผู้ที่พลาดในการ ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำเมื่อครั้งที่ผ่านมาจึงอยากเชิญชวนชาวไทยทุกคนจากทุก จังหวัดร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ณ พระอุโบสถ หรือพระวิหาร สำคัญของจังหวัด ระหว่างเวลา ๑๗.๓๙ -๑๘.๐๙ น.

๑๘บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

น้ำอภิเษกและน้ำสรงมูรธาภิเษก สำหรับน้ำอภิเษก นั้น ต้นตำราให้ใช้น้ำจากสถานที่สำคัญต่างๆ ๑๘ แห่งและทำพิธีเสกน้ำพระพุทธ มนต์ ณ พุทธเจดีย์ที่สำคัญตามจังหวัดต่างๆ ทั่วราชอาณาจักร แล้วส่งเข้ามา เจือปนเป็นน้ำมูรธาภิเษกให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสรง ประกอบด้วย๑.จ. สระบุรีที่ตั้งพระพุทธบาท ๒.จ.พิษณุโลกที่ตั้งวัดพระศรีมหาธาตุ ๓.จังหวัด สุโขทัยที่ตั้งวัดพระมหาธาตุ ๔.จ.นครปฐมที่ตั้งพระปฐมเจดีย์ ๕.จ.นครศรี ธรรมราชที่ตั้งวัดพระมหาธาตุ ๖.จ.ลำพูน ที่ตั้งวัดพระธาตุหริภุญชัย ๗.จ. นครพนมที่ตั้งวัดพระธาตุพนม ๘.จ.น่าน ที่ตั้งวัดพระธาตุแช่แห้ง

๙.จ.ร้อยเอ็ดที่ตั้งวัดบึงพระลานชัย ๑๐.จ. เพชรบุรี ที่ตั้งวัดมหาธาตุ ๑๑.จ.ชัยนาท ที่ตั้งวัดพระบรมธาตุ ๑๒.จ. ฉะเชิงเทรา ที่ตั้งวัดโสธร ๑๓.จ.นครราชสีมา ที่ตั้งวัดพระนารายณ์มหาราช ๑๔. จ.อุบลราชธานี ที่ตั้งวัดศรีทอง ๑๕.จ.จันทบุรี ที่ตั้งวัดพลับ ๑๖.จ. สุราษฎร์ธานี ที่ตั้งวัดมหาธาตุ อำเภอไชยา ๑๗.จ.ปัตตานีที่ตั้งวัดตานี นสโมสร และ ๑๘.จ.ภูเก็ต ที่ตั้งวัดทอง

ส่วนน้ำที่มาจากแม่นำสำคัญๆในอินเดีย คือ แม่น้ำ คงคา ยมนา อิรวดี สรภู มหิ และจากปัญจสุทธคงคา รวมจากแม่น้ำสำคัญทั้ง ๕ สาย ของไทย คือ ๑.แม่น้ำเจ้าพระยา ตักที่ ต.บางแก้ว จ.อ่างทอง  ๒.แม่น้ำเพชรบุรี ตักที่ ต.ท่าชัย จ.เพชรบุรี ๓.แม่น้ำราชบุรี ตักที่ ต.ดาวดึงส์ จ.สมุทรสงคราม ๔.แม่น้ำป่าสัก ตักที่ ต.ท่าราบ จ.สระบุรี และ ๕.แม่น้ำบางปะกง ตักที่ ต.บึงพระอาจารย์ จ.นครนายก

นอกจากนี้ยังมีสระน้ำอีก๔ สระคือ สระเกษสระแก้ว สระคงคา สระยมนา ใน จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเคยใช้เป็นน้ำสรงมาแต่โบราณ ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เคยเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรสระน้ำ ศักดิ์สิทธิ์ทั้ง ๔แห่งนี้และทรงมีพระราชหัตถเลขาไว้ จึงเป็นเหตุให้เปลี่ยน ชื่อหมู่บ้านเป็น บ้านท่าเสด็จ จากนั้นก็นำไปประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ ศักดิ์สิทธิ์ณวิหารหลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์
ที่มาหนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ข่าวพระเครื่อง ข่าววงการพระเครื่อง มีข่าวมาบอก

งานประกวดพระเครื่อง 24 ก.ค. 65 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
ข่าวงานประกวดพระเครื่อง 6 ตุลาคม 2562 จ.กำแพงเพชร
งานประกวดพระเครื่อง 29 ก.ย.62 เมืองโคราช นครราชสีมา
ขอเชิญร่วมงานสมโภช ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562
งานประกวดพระเครื่อง 4 ก.พ.61 ห้างเดอะมอลล์ จ.นครราชสีมา
งานประกวดพระเครื่อง 11 ก.พ. 61 ท้องถิ่น จ.นครศรีธรรมราช
ห้างพระเครื่อง SC พลาซ่าสายใต้ใหม่ จัดงานประกวดพระเครื่อง
งานประกวด 3 กันยายน 2560 ชมรมพระเครื่องเทสโกโลตัส ปิ่นเกล้า
งานประกวดพระเครื่อง 27 สิงหาคม 2560 ตำรวจสามพราน
แจ้งข่าวงานประกวดพระเครื่อง 23 กรกฎาคม 2560 ศูนย์ราชการ
งานประกวดพระเครื่อง 2 เมษายน 2560 จ.ประจวบคีรีขันธ์
มหกรรมประกวดพระเครื่อง 19 มี.ค.60 ร.ร.สุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา
การประกวดพระเครื่อง 26 มี.ค.60 พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย
งานประกวดพระเครื่อง 5 มี.ค.60 ชมรมพระเครื่องจังหวัดราชบุรี
งานประกวดพระเครื่อง 26 ก.พ.60 ชมรมพระเครื่องจังหวัดน่าน
งานประกวดพระเครื่อง 12 ก.พ.2560 โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน
งานประกวดพระเครื่อง 19 ก.พ.60 กองบิน 46 จ.พิษณุโลก
งานประกวดพระเครื่องท้องถิ่น 15 ม.ค.2560 จ.สมุทรปราการ
งานประกวดพระเครื่อง เมืองพัทยา จ.ชลบุรี 4 ธ.ค.2559
รายการประกวดพระเครื่อง จ.ลำปาง วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2559
งานประกวดพระเครื่อง 21 สิงหาคม 2559 จ.เชียงใหม่ โรงแรมโลตัส
รายการประกวดพระเครื่อง 31 ก.ค.2559 จ.นครสวรรค์ (ท้องถิ่น)
งานประกวดพระเครื่อง 24 ก.ค.59 ทั่วประเทศครั้งยิ่งใหญ่ จ.ขอนแก่น
งานอนุรักษ์พระเครื่อง 16-17 กรกฏาคม 2559 พิษณุโลก Thai Amulet News
สังคมพระเครื่องเมืองใต้ คอลัมนิสต์โดย เกียรตินคร บูรณะ100ปี
งานประกวด 5 มิถุนายน 2559 สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย
งานประกวดพระเครื่อง 22 พ.ค.59 ตำรวจภูธรภาค9 ราชภัฏสงขลา
งานประกวดพระเครื่อง 8 พ.ค. 2559 Amulet contest in Thailand
บุญมหาสงกรานต์ 59 ณ วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ต.ฉลอง อ.สิชล นครศรี
งานประกวดพระเครื่อง 3กรกฎาคม2559 โรงแรมทวินโลตัส นครศรี
งานประกวดพระเครื่อง ลูกปัดทวารวดีศรีวิชัย 30 เม.ย. 1พ.ค.59
งานประกวดพระเครื่อง 20 มีนาคม 2559 จ.นครราชสีมา
ฟังบรรยายเจาะลึก สัมผัสพระเบญจภาคี สุดยอดปรารถนานักสะสม
งานประกวดพระเครื่อง 3 เมษายน 2559 ห้างเซ็นทรัลพลาซ่าพิษณุโลก
งานประกวดพระเครื่อง 13 มีนาคม 2559 วัดห้วยมงคล จ.ประจวบ
งานประกวดพระเครื่อง 12 มิถุนายน 2559 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
งานประกวดพระ 27 มีนาคม 2559 ชมรมพระเครื่องจังหวัดตรัง
นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จัดงานประกวดอนุรักษ์ 28 ก.พ.2559
งานประกวดพระเครื่อง 21 ก.พ.59 ชมรมอนุรักษ์พระเครื่องลำปาง
งานประกวดพระเครื่อง 31 มกราคม 2559 จ.อุตรดิตถ์ Uttaradit
งานประกวดพระเครื่อง 24 ม.ค.59 TOT ศูนย์ราชการ(โซนบี)
งานประกวดพระเครื่อง 20 ธันวาคม 2558 จังหวัดสุโขทัย
งานประกวดพระเครื่อง 17 มกราคม 2559 นิตยสารพระเครื่อง
ตารางงานประกวด 29 พ.ย.2558 ชมรมพระเครื่องจังหวัดระยอง
งานประกวดพระเครื่อง 22 พ.ย.58 ท้องถิ่น จ.ลำพูน Amulet Contest
งานประกวดพระเครื่อง 1พ.ย.58 ชมรมพระเครื่องจังหวัดชลบุรี
แจ้งข่าวงานประกวดพระเครื่อง 8 พ.ย.58 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ชมรมพระเครื่องจังหวัดเพชรบุรีและวัดตาลกง งานประกวดพระเครื่อง
สำหรับท่านที่ต้องการตรวจเช็คพระเครื่อง ออกใบรับรองพระแท้
รายการประกวดพระเครื่อง 18ต.ค.58 สมาคมพระเครื่องพัทยา
งานประกวดพระเครื่อง 4ต.ค.58 ชมรมนักข่าวและช่างภาพพระเครื่อง
งานประกวดพระเครื่องท้องถิ่น วิทยาลัยธาตุพนม จ.นครพนม 20ก.ย.
งานสมโภชศาลหลักเมือง นครศรีธรรมราช วันที่ 1-5 สิงหาคม ปี2558
งานประกวดพระ 30 ส.ค.58 โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน
งานประกวดพระ 23 ส.ค.58 จ.เชียงใหม่ นิตยสารพระเมืองเหนือ
งานประกวดพระเครื่องท้องถิ่น 2 ส.ค.58 ม.ราชภัฏมหาสารคาม
งานประกวดพระเครื่อง 30 ก.ค.58 โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์
งานประกวดพระเครื่อง 26 ก.ค.58 ศูนย์ราชการ โดย จปร.รุ่น25
งานประกวดพระเครื่อง 14จังหวัดภาคใต้ 25 ตุลาคม 2558 จ.พัทลุง
งานประกวดพระเครื่อง 12 ก.ค.58 จ.ขอนแก่น ตำรวจภูธรภาค4
ปฏิทินข่าวงานประกวดพระ 21 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์ราชการ
งานประกวดพระเครื่อง 3 พฤษภาคม 2558 จ.จันทบุรี
งานประกวดพระเครื่อง ไบเทคบางนาBitec 31พ.ค.2558
รายการงานประกวดพระเครื่อง 17 พ.ค.58 ศิษย์เก่าอำนวยศิลป์
งานประกวดพระเครื่อง จ.สกลนครครั้งที่2 13-14 มิถุนายน2558
ถอดรหัสธรรมจากพระเครื่อง แข่งขันประกวดการอนุรักษ์พระเครื่อง
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อเกษม เขมจิตโต รุ่นสร้างบารมี วัดชะเมา
หลวงพ่อท้วง คุณุตฺตโร สำนักสงฆ์คลองแคว ละสังขารแล้ว
พ่อท่านเสือเล็ก หิรัญโญ วัดควนซาง ละสังขารแล้วด้วยโรคชรา
งานประกวดพระ ณ ราชตฤณมัยสมาคม(สนามม้านางเลิ้ง) 1ก.พ.58
งานประกวดพระเครื่อง 18 ม.ค.58 จังหวัดสมุทรปราการ AmuletNews
งานมหกรรมการประกวดพระเครื่อง กองบิน46พิษณุโลก 25 ม.ค.58
งานประกวดพระเครื่อง จ.ลำปาง ท้องถิ่นภาคเหนือ 18ม.ค.2558
ชมรมพระเครื่องเมืองพิจิตร จัดงานประกวดพระ 25 ธันวาคม 57
สมาคมพระเครื่องเมืองพัทยา เชิญร่วมงานประกวดพระ 21ธ.ค.57
งานประกวดพระเครื่อง จังหวัดสุโขทัย 14 ธ.ค.57 รายการแต่ละโต๊ะ
ตลาดพระเครื่องเมืองหล่มสัก เปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้นิยมศึกษา
รายการพระเครื่องที่มีการประกวด 16พ.ย.57จังหวัดสุรินทร์
งานประกวดพระเครื่องจังหวัดนครสวรรค์ 2 พ.ย.2557
งานประกวดพระเครื่องสามพราน 30 พ.ย.2557 เมืองนครปฐม
งานประกวดพระเครื่อง เมืองจันทบุรี 23 พฤศจิกายน 57 amulet news
งานประกวดพระเครื่อง เมืองลพบุรี 9 พ.ย.2557 Amulet contest
งานประกวดพระเครื่อง จังหวัดชัยภูมิ 26 ตุลาคม 2557 Amulet Contest
เหรียญหลวงปู่บัว ถามโก วัดศรีบูรพาราม รุ่นแรก ปี2523 จ.ตราด
งานประกวดพระเครื่อง 28 กันยายน 2557 ทีโอที สำนักงานใหญ่
งานประกวดพระเครื่อง 10 สิงหาคม 2557 จังหวัดอุตรดิตถ์(ท้องถิ่น)
ข่าวพระเครื่องพระเจ้าตากสินมหาราช ศูนย์การทหารม้าค่ายอดิศร
พระเครื่องวัตถุมงคลหลวงพ่อโปร่ง โชติโก วัดถ้ำพรุตะเคียน รุ่นซื้อที่ดิน
งานประกวดพระเครื่อง ไบเทคบางนา 14 กันยายน 2557 งานใหญ่
พระกริ่งใหญ่ วัดแจ้ง ที่รฤกแห่งพระอาราม190ปีพระปรางค์วัดอรุณฯ
เหรียญหลวงพ่อประเทือง รุ่นแรก สิริวโร วัดสาลีโขภิตาราม อย่าพลาด
ข่าวการจัดสร้างวัตถุมงคล พระผงพรายกุมารมหาเทพ เจริญพร บารมี
งานประกวดพระเครื่อง 27กรกฎาคม 57 ม.ธรรมศาสตร์(ศูนย์รังสิต)
ตำรวจภูธรภาค7 จัดงานประกวดพระเครื่อง 17สิงหาคม2557
รูปเหมือนปั้มเศรษฐีรุ่น1 หลวงพ่อสนองชาติ วัดเย็นสนิทธรรมาราม
พญาราชสีห์หลวงปู่เขียว วัดห้วยเงาะ จ.ปัตตานี ข่าวพระใหม่วันนี้
งานประกวดพระเครื่องพระบูชาวันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม 2557
เหรียญ8รอบ 96ปี หลวงปู่เสนาะ ปัญญาวโร วัดบางคาง จ.ปราจีนบุรี
เหรียญเสมาหลวงพ่อมนัส รุ่นคชสารให้ลาภ สำนักกรรมฐานฟื้นฟูจิต