dot
>...ตั้มศรีวิชัย TumAmulet ...< Thailand Amulet Charms
dot
bulletคำแนะนำจากตำรวจเมื่อถูกโกง
bulletเงื่อนไขการรับประกัน การันตีพระเครื่อง
dot
สารบัญพระเครื่องเมืองนคร
dot
bulletทำเนียบพระกรุเมืองนคร
bulletทำเนียบพระเครื่องเมืองนคร
bulletชมรมพระเครื่อง
dot
บูชาพระเครื่อง เครื่องรางของขลัง Amulets Charms Talismans
dot
bulletตลาดพระ amulet for you
bulletเช่า-บูชา เครื่องรางของขลัง
bulletพระหลวงปู่ทวด วัดต่างๆ
dot
จตุคาม-รามเทพ หลักเมืองนคร Jatukamramtep (Jatukarm)
dot
bulletหลักเมืองนครศรีธรรมราช
bulletจตุคาม ของดีนำมาโชว์
bulletบทความ น่ารู้องค์พ่อจตุคาม
bulletJatukam Amulets
bulletบทความจตุคามรามเทพ
dot
ลิงค์น่าสนใจ
dot
bulletหนังสือพิมพ์
bulletลิ้งค์เพื่อนบ้าน
bulletเทศกาล วันสำคัญ
bulletดวง ดูดวง หน้าหลัก
bulletบทความดีๆ
bulletนิทานสอนใจ
bulletวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย
bulletบทสวดมนต์ สำหรับชาวพุทธ
dot
พระเครื่อง นานาสาระ
dot
bulletพระพุทธรูปสำคัญของไทย
bulletคาถา-อาคม พระคาถาอาคม
bulletพระพุทธรูปปางต่างๆ
bulletพุทธศาสนสุภาษิต
bulletข่าวพระเครื่อง
bulletบทความพระเครื่อง
bulletThai Buddha Amulets
bulletข่าวพระพุทธศาสนา
bulletข่าวเครื่องรางของขลัง
bulletสาระพระเครื่องไทย
bulletประวัติพระวิปัสสนาจารย์
พระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุพระอรหันต์ article

พระบรมธาตุ" ของ...ชมรมรักษ์พระบรมธาตุฯ

พระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุพระอรหันต์
พระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุพระอรหันต์

ชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทยเป็นแหล่งรวบรวมความรู้เรื่องพระบรม สารีริกธาตุ และ พระธาตุพระอรหันต์ทั้งยุคพุทธกาล และ ยุคปัจจุบัน โดยชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทย

ประกอบด้วยเรื่องราวพระธาตุเสด็จและ ปรากฎการณ์ต่าง ๆ จากการบูชาพระธาตุ เรื่อง ราวของพระอรหันต์ในปัจจุบันที่อัฐิธาตุกลายเป็นพระธาตุ และ ธรรมะของพระ พุทธเจ้า และ พระอรหันต์ทั้งในยุคพุทธกาล และ ยุคปัจจุบัน พร้อมด้วย กิจกรรมเพื่องานสาธารณกุศลต่างๆที่ชาวชมรมฯจะทำร่วมกันเป็นประจำ โดยมี นายปราโมช ประสพสุขโชคมณี เป็นประธานชมรมฯ

นาย ปราโมชบอกว่า หลังจากได้พระบรมสารีริกธาตุมาจากลูกศิษย์ของหลวงพ่อฤาษีลิง ดำ (พระราชพรหมยาน) วัดท่าซุงจ.อุทัยธานี ตั้งแต่ ๑๕ ปีที่ผ่านมา จากนั้น ได้ศึกษาเกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุอย่างจริงจัง กระทั่งได้มาก่อตั้งเป็น  ชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งนี้เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๗โดยมีกิจกรรมการเผย แพร่ของชมรมรักษ์พระบรมธาตุฯได้แบ่ง ออกเป็น ๔ รูปแบบ คือ การจัดนิทรรศการ พระบรมธาตุ กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประชาสัมพันธ์ทางด้าน เว็บไซต์ คณะกรรมการชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทย คงต้องขอบคุณ ศ.ดร. นพ. เทพพนมเมืองแมนที่ได้ช่วยเหลือให้คำแนะนำที่ดีเสมอมา รวมทั้งทุกคนที่ มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานกิจกรรมของชมรม ฯ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด

แนว คิดชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทยพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ นั้นเป็นสิ่งสำคัญในศาสนาพุทธ เป็น หลักฐานยืนยันผลจากการปฏิบัติตามคำสอน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ของผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ จนกระทั่ง ละจากกิเลสทั้งปวงได้บรรลุธรรม เข้าถึงซึ่งพระนิพพาน

ผู้ที่ได้สักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ และพระ อรหันตธาตุ ถือได้ว่าได้กระทำสิ่งที่เป็นมงคลอย่างยิ่งกับตนเอง มีผลให้ได้ รับความสุข ความเจริญ ขณะเดียวกันก็จะทำให้เกิดศรัทธาที่จะปฏิบัติธรรมให้ บรรลุมรรคผล นิพพาน ในกาลต่อไป

ชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทยจึงได้รวบรวมพระ อรหันตธาตุ และความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ จากตำราครั้งโบราณกาล จวบจนกระทั่งปัจจุบัน เพื่อเผยแผ่ออกไปยัง พุทธศาสนิกชน และผู้ที่สนใจทั้งหลาย โดย ๑. ได้จัดตั้งห้องพระบรมธาตุของ ชมรม ฯ เพื่อให้สาธุชนทั้งหลายได้มีโอกาสชม และสักการะได้อย่างใกล้ชิด  เพื่อเป็นกำลังใจและก่อให้เกิดศรัทธากับพุทธศาสนิกชนผู้ใคร่ศึกษาและ ปฏิบัติธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไป

๒. ชมรมฯ ได้จัดทำเว็บไซต์ รักษ์พระธาตุ ที่http://www.rakpratat.com เพื่อ เผยแผ่ความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้ที่ต้องการศึกษาเรื่องราวของพระบรม สารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ ได้ศึกษาค้นคว้าอย่างง่ายดาย สะดวก ประหยัด ในบ้าน และที่พักอาศัยของตนเอง

๓. ชมรมฯ ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ และงานแสดง นิทรรศการ เพื่อเผยแผ่ความรู้ และประสบการณ์เรื่องพระบรมธาตุตามพุทธสถาน  และสถานศึกษาต่าง ๆ เช่น ณ ท้องสนามหลวง วัดวาอาราม เป็นต้น ๔. ชมรมฯ จะ จัดสร้างพิพิธภัณฑ์พระบรมธาตุ ที่ จ.กาญจนบุรี บนพื้นที่ประมาณ ๓๐ ไร่ ที่ เจดีย์จะสร้างด้วยอัญมณี โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณ ๒๐ ล้านบาท ซึ่งขณะนี้มี อาคารปฏิบัติธรรมอยู่แล้ว ๒ หลัง พิพิธภัณฑ์ที่จะจัดสร้างนี้จะเป็นที่เก็บ รวบรวมพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุสมัยพุทธกาลจวบจนปัจจุบัน นอกจาก นี้แล้วในพิพิธภัณฑ์ก็จะมีข้อมูล หลักฐานที่มาของพระบรม-สารีริกธาตุและพระ อรหันตธาตุ เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาค้นคว้า เมื่อผู้ศึกษาได้ทราบที่มา ที่ไป แล้วจะเกิดศรัทธาใคร่จะปฏิบัติธรรมก็มีอาคารปฏิบัติธรรมรองรับแล้ว เช่นกัน

ทั้งนี้การสร้างพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้นคงจะไม่ สามารถสำเร็จได้ด้วยบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งชมรม ฯ หวังว่าพุทธศาสนิกชนทั้ง หลาย จะได้มีส่วนร่วมในการสร้างถาวรวัตถุแห่งนี้ ซึ่งเมื่อสร้างเสร็จแล้ว  ชมรม ฯ พร้อมทั้งผู้มีส่วนร่วมสร้างทุกท่าน จะร่วมกันทูลเกล้า ฯถวายแด่พระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

ปฏิภาณของชมรมรักษ์พระบรมธาตุฯ

วัตถุ ประสงค์ในการจัดตั้งชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทย๑. เพื่อจรรโลงและสืบ ทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงาม ๒. เพื่อเผยแผ่ประวัติความเป็นมาความรู้  ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุสมัยพุทธกาล และ สมัยปัจจุบัน ๓. เก็บรวบรวมและรักษาพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุสมัย พุทธกาล และสมัยปัจจุบัน ให้พุทธศาสนิกชนได้สักการบูชาสืบไป ๔. เพื่อส่ง เสริมสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนเกิดความเลื่อมใส ศรัทธา และตระหนักในความ สำคัญของพุทธศาสนา เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติต่อไป

๕. อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ไป บรรจุยังสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย และต่างประเทศ รวมถึงแจกจ่ายให้แก่ พุทธศาสนิกชน ได้มีไว้สักการบูชาเป็นพุทธานุสติ ธรรมนุสติ สังฆานุสติ และ  ๖. เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ จัดหารายได้ในงานการกุศลต่างๆที่เกี่ยวกับพุทธ ศาสนารวมทั้งสถาบันอื่นๆ ตามความเหมาะสม

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสร้างพิพิธภัณฑ์พระ บรมธาตุหรือใครต้องการพระบรมสารีริกธาตุไปบูชาสอบถามรายละเอียดได้ที่ ชมรม รักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทย อาคาร ศูนย์รวมพลอยเอเชีย ๒๔๒-๒๕๐ถ.มเหสักข์ ซอย ๒ เขตบางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐ โทร.๐-๒๒๓๓-๘๓๕๗,๐๘-๑๙๑๔- ๕๘๙๑,๐๘-๙๑๒๒ -๓๗๓๐

เรื่อง สุทธิคุณ กองทอง
ภาพ ประเสริฐ เทพศรี ที่มาหนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ข่าวพระเครื่อง ข่าววงการพระเครื่อง มีข่าวมาบอก

งานประกวดพระเครื่อง 24 ก.ค. 65 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
ข่าวงานประกวดพระเครื่อง 6 ตุลาคม 2562 จ.กำแพงเพชร
งานประกวดพระเครื่อง 29 ก.ย.62 เมืองโคราช นครราชสีมา
ขอเชิญร่วมงานสมโภช ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562
งานประกวดพระเครื่อง 4 ก.พ.61 ห้างเดอะมอลล์ จ.นครราชสีมา
งานประกวดพระเครื่อง 11 ก.พ. 61 ท้องถิ่น จ.นครศรีธรรมราช
ห้างพระเครื่อง SC พลาซ่าสายใต้ใหม่ จัดงานประกวดพระเครื่อง
งานประกวด 3 กันยายน 2560 ชมรมพระเครื่องเทสโกโลตัส ปิ่นเกล้า
งานประกวดพระเครื่อง 27 สิงหาคม 2560 ตำรวจสามพราน
แจ้งข่าวงานประกวดพระเครื่อง 23 กรกฎาคม 2560 ศูนย์ราชการ
งานประกวดพระเครื่อง 2 เมษายน 2560 จ.ประจวบคีรีขันธ์
มหกรรมประกวดพระเครื่อง 19 มี.ค.60 ร.ร.สุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา
การประกวดพระเครื่อง 26 มี.ค.60 พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย
งานประกวดพระเครื่อง 5 มี.ค.60 ชมรมพระเครื่องจังหวัดราชบุรี
งานประกวดพระเครื่อง 26 ก.พ.60 ชมรมพระเครื่องจังหวัดน่าน
งานประกวดพระเครื่อง 12 ก.พ.2560 โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน
งานประกวดพระเครื่อง 19 ก.พ.60 กองบิน 46 จ.พิษณุโลก
งานประกวดพระเครื่องท้องถิ่น 15 ม.ค.2560 จ.สมุทรปราการ
งานประกวดพระเครื่อง เมืองพัทยา จ.ชลบุรี 4 ธ.ค.2559
รายการประกวดพระเครื่อง จ.ลำปาง วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2559
งานประกวดพระเครื่อง 21 สิงหาคม 2559 จ.เชียงใหม่ โรงแรมโลตัส
รายการประกวดพระเครื่อง 31 ก.ค.2559 จ.นครสวรรค์ (ท้องถิ่น)
งานประกวดพระเครื่อง 24 ก.ค.59 ทั่วประเทศครั้งยิ่งใหญ่ จ.ขอนแก่น
งานอนุรักษ์พระเครื่อง 16-17 กรกฏาคม 2559 พิษณุโลก Thai Amulet News
สังคมพระเครื่องเมืองใต้ คอลัมนิสต์โดย เกียรตินคร บูรณะ100ปี
งานประกวด 5 มิถุนายน 2559 สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย
งานประกวดพระเครื่อง 22 พ.ค.59 ตำรวจภูธรภาค9 ราชภัฏสงขลา
งานประกวดพระเครื่อง 8 พ.ค. 2559 Amulet contest in Thailand
บุญมหาสงกรานต์ 59 ณ วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ต.ฉลอง อ.สิชล นครศรี
งานประกวดพระเครื่อง 3กรกฎาคม2559 โรงแรมทวินโลตัส นครศรี
งานประกวดพระเครื่อง ลูกปัดทวารวดีศรีวิชัย 30 เม.ย. 1พ.ค.59
งานประกวดพระเครื่อง 20 มีนาคม 2559 จ.นครราชสีมา
ฟังบรรยายเจาะลึก สัมผัสพระเบญจภาคี สุดยอดปรารถนานักสะสม
งานประกวดพระเครื่อง 3 เมษายน 2559 ห้างเซ็นทรัลพลาซ่าพิษณุโลก
งานประกวดพระเครื่อง 13 มีนาคม 2559 วัดห้วยมงคล จ.ประจวบ
งานประกวดพระเครื่อง 12 มิถุนายน 2559 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
งานประกวดพระ 27 มีนาคม 2559 ชมรมพระเครื่องจังหวัดตรัง
นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จัดงานประกวดอนุรักษ์ 28 ก.พ.2559
งานประกวดพระเครื่อง 21 ก.พ.59 ชมรมอนุรักษ์พระเครื่องลำปาง
งานประกวดพระเครื่อง 31 มกราคม 2559 จ.อุตรดิตถ์ Uttaradit
งานประกวดพระเครื่อง 24 ม.ค.59 TOT ศูนย์ราชการ(โซนบี)
งานประกวดพระเครื่อง 20 ธันวาคม 2558 จังหวัดสุโขทัย
งานประกวดพระเครื่อง 17 มกราคม 2559 นิตยสารพระเครื่อง
ตารางงานประกวด 29 พ.ย.2558 ชมรมพระเครื่องจังหวัดระยอง
งานประกวดพระเครื่อง 22 พ.ย.58 ท้องถิ่น จ.ลำพูน Amulet Contest
งานประกวดพระเครื่อง 1พ.ย.58 ชมรมพระเครื่องจังหวัดชลบุรี
แจ้งข่าวงานประกวดพระเครื่อง 8 พ.ย.58 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ชมรมพระเครื่องจังหวัดเพชรบุรีและวัดตาลกง งานประกวดพระเครื่อง
สำหรับท่านที่ต้องการตรวจเช็คพระเครื่อง ออกใบรับรองพระแท้
รายการประกวดพระเครื่อง 18ต.ค.58 สมาคมพระเครื่องพัทยา
งานประกวดพระเครื่อง 4ต.ค.58 ชมรมนักข่าวและช่างภาพพระเครื่อง
งานประกวดพระเครื่องท้องถิ่น วิทยาลัยธาตุพนม จ.นครพนม 20ก.ย.
งานสมโภชศาลหลักเมือง นครศรีธรรมราช วันที่ 1-5 สิงหาคม ปี2558
งานประกวดพระ 30 ส.ค.58 โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน
งานประกวดพระ 23 ส.ค.58 จ.เชียงใหม่ นิตยสารพระเมืองเหนือ
งานประกวดพระเครื่องท้องถิ่น 2 ส.ค.58 ม.ราชภัฏมหาสารคาม
งานประกวดพระเครื่อง 30 ก.ค.58 โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์
งานประกวดพระเครื่อง 26 ก.ค.58 ศูนย์ราชการ โดย จปร.รุ่น25
งานประกวดพระเครื่อง 14จังหวัดภาคใต้ 25 ตุลาคม 2558 จ.พัทลุง
งานประกวดพระเครื่อง 12 ก.ค.58 จ.ขอนแก่น ตำรวจภูธรภาค4
ปฏิทินข่าวงานประกวดพระ 21 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์ราชการ
งานประกวดพระเครื่อง 3 พฤษภาคม 2558 จ.จันทบุรี
งานประกวดพระเครื่อง ไบเทคบางนาBitec 31พ.ค.2558
รายการงานประกวดพระเครื่อง 17 พ.ค.58 ศิษย์เก่าอำนวยศิลป์
งานประกวดพระเครื่อง จ.สกลนครครั้งที่2 13-14 มิถุนายน2558
ถอดรหัสธรรมจากพระเครื่อง แข่งขันประกวดการอนุรักษ์พระเครื่อง
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อเกษม เขมจิตโต รุ่นสร้างบารมี วัดชะเมา
หลวงพ่อท้วง คุณุตฺตโร สำนักสงฆ์คลองแคว ละสังขารแล้ว
พ่อท่านเสือเล็ก หิรัญโญ วัดควนซาง ละสังขารแล้วด้วยโรคชรา
งานประกวดพระ ณ ราชตฤณมัยสมาคม(สนามม้านางเลิ้ง) 1ก.พ.58
งานประกวดพระเครื่อง 18 ม.ค.58 จังหวัดสมุทรปราการ AmuletNews
งานมหกรรมการประกวดพระเครื่อง กองบิน46พิษณุโลก 25 ม.ค.58
งานประกวดพระเครื่อง จ.ลำปาง ท้องถิ่นภาคเหนือ 18ม.ค.2558
ชมรมพระเครื่องเมืองพิจิตร จัดงานประกวดพระ 25 ธันวาคม 57
สมาคมพระเครื่องเมืองพัทยา เชิญร่วมงานประกวดพระ 21ธ.ค.57
งานประกวดพระเครื่อง จังหวัดสุโขทัย 14 ธ.ค.57 รายการแต่ละโต๊ะ
ตลาดพระเครื่องเมืองหล่มสัก เปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้นิยมศึกษา
รายการพระเครื่องที่มีการประกวด 16พ.ย.57จังหวัดสุรินทร์
งานประกวดพระเครื่องจังหวัดนครสวรรค์ 2 พ.ย.2557
งานประกวดพระเครื่องสามพราน 30 พ.ย.2557 เมืองนครปฐม
งานประกวดพระเครื่อง เมืองจันทบุรี 23 พฤศจิกายน 57 amulet news
งานประกวดพระเครื่อง เมืองลพบุรี 9 พ.ย.2557 Amulet contest
งานประกวดพระเครื่อง จังหวัดชัยภูมิ 26 ตุลาคม 2557 Amulet Contest
เหรียญหลวงปู่บัว ถามโก วัดศรีบูรพาราม รุ่นแรก ปี2523 จ.ตราด
งานประกวดพระเครื่อง 28 กันยายน 2557 ทีโอที สำนักงานใหญ่
งานประกวดพระเครื่อง 10 สิงหาคม 2557 จังหวัดอุตรดิตถ์(ท้องถิ่น)
ข่าวพระเครื่องพระเจ้าตากสินมหาราช ศูนย์การทหารม้าค่ายอดิศร
พระเครื่องวัตถุมงคลหลวงพ่อโปร่ง โชติโก วัดถ้ำพรุตะเคียน รุ่นซื้อที่ดิน
งานประกวดพระเครื่อง ไบเทคบางนา 14 กันยายน 2557 งานใหญ่
พระกริ่งใหญ่ วัดแจ้ง ที่รฤกแห่งพระอาราม190ปีพระปรางค์วัดอรุณฯ
เหรียญหลวงพ่อประเทือง รุ่นแรก สิริวโร วัดสาลีโขภิตาราม อย่าพลาด
ข่าวการจัดสร้างวัตถุมงคล พระผงพรายกุมารมหาเทพ เจริญพร บารมี
งานประกวดพระเครื่อง 27กรกฎาคม 57 ม.ธรรมศาสตร์(ศูนย์รังสิต)
ตำรวจภูธรภาค7 จัดงานประกวดพระเครื่อง 17สิงหาคม2557
รูปเหมือนปั้มเศรษฐีรุ่น1 หลวงพ่อสนองชาติ วัดเย็นสนิทธรรมาราม
พญาราชสีห์หลวงปู่เขียว วัดห้วยเงาะ จ.ปัตตานี ข่าวพระใหม่วันนี้
งานประกวดพระเครื่องพระบูชาวันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม 2557
เหรียญ8รอบ 96ปี หลวงปู่เสนาะ ปัญญาวโร วัดบางคาง จ.ปราจีนบุรี
เหรียญเสมาหลวงพ่อมนัส รุ่นคชสารให้ลาภ สำนักกรรมฐานฟื้นฟูจิต