dot
>...ตั้มศรีวิชัย TumAmulet ...< Thailand Amulet Charms
dot
bulletคำแนะนำจากตำรวจเมื่อถูกโกง
bulletเงื่อนไขการรับประกัน การันตีพระเครื่อง
dot
สารบัญพระเครื่องเมืองนคร
dot
bulletทำเนียบพระกรุเมืองนคร
bulletทำเนียบพระเครื่องเมืองนคร
bulletชมรมพระเครื่อง
dot
บูชาพระเครื่อง เครื่องรางของขลัง Amulets Charms Talismans
dot
bulletตลาดพระ amulet for you
bulletเช่า-บูชา เครื่องรางของขลัง
bulletพระหลวงปู่ทวด วัดต่างๆ
dot
จตุคาม-รามเทพ หลักเมืองนคร Jatukamramtep (Jatukarm)
dot
bulletหลักเมืองนครศรีธรรมราช
bulletจตุคาม ของดีนำมาโชว์
bulletบทความ น่ารู้องค์พ่อจตุคาม
bulletJatukam Amulets
bulletบทความจตุคามรามเทพ
dot
ลิงค์น่าสนใจ
dot
bulletหนังสือพิมพ์
bulletลิ้งค์เพื่อนบ้าน
bulletเทศกาล วันสำคัญ
bulletดวง ดูดวง หน้าหลัก
bulletบทความดีๆ
bulletนิทานสอนใจ
bulletวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย
bulletบทสวดมนต์ สำหรับชาวพุทธ
dot
พระเครื่อง นานาสาระ
dot
bulletพระพุทธรูปสำคัญของไทย
bulletคาถา-อาคม พระคาถาอาคม
bulletพระพุทธรูปปางต่างๆ
bulletพุทธศาสนสุภาษิต
bulletข่าวพระเครื่อง
bulletบทความพระเครื่อง
bulletThai Buddha Amulets
bulletข่าวพระพุทธศาสนา
bulletข่าวเครื่องรางของขลัง
bulletสาระพระเครื่องไทย
bulletประวัติพระวิปัสสนาจารย์
ยอดพระกัณฑ์พระไตรปิฎก

      ก่อนสวดยอดพระกัณฑ์พระไตรปิฏก พึงคุกเข่าพนมมือตั้งใจบูชาพระรัตนตรัย
นมัสการพระรัตนตรัย นมัสการพระพุทธเจ้า นมัสการพระพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ
ขอให้ตั้งจิตมั่นในบทสวดมนต์จะมีเทพยดาอารักษ์ทั้งหลายร่วมอนุโมทนาสาธุการ
อย่าได้ทำเล่นจะเกิดโทษแก่ตัว

คาถายอดพระกัณฑ์พระไตรปิฎก ฉบับนี้ ได้มาจากต้นฉบับเดิมที่จารไว้บนใบลานเป็นอักษรขอมซึ่ง เปิดกรุครั้งแรกที่เมืองสวรรคโลก มีบันทึกเอาไว้ว่าผู้ใดสวดมนต์ยอดพระกัณฑ์พระไตรปิฎก เป็นประจำทุกเช้าเย็น จะป้องกันภัยอันตรายต่างๆได้รอบด้าน ภาวนาพระคาถาอื่นสัก ๑๐๐ ปีก็ไม่เท่ากับอานิสงส์ของการสวดยอดพระกัณฑ์พระไตรปิฎก นี้เพียงครั้งเดียว ผู้ใดที่สวดครบ ๗ วัน หรือครบอายุปัจจุบันของตัวเอง จะมีโชคลาภ ทำมาค้าขายรุ่งเรือง ปราศจากภัยพิบัติทั้งปวง

คำบูชาพระรัตนตรัย
โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ อิเมหิ สักกาเรหิ ตัง ภะคะวันตัง อะภิปูชะยามิ
โย โส สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม อิเมหิ สักกาเรหิ ตัง ภะคะวันตัง อะภิปูชะยามิ
โย โส สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อิเมหิ สักกาเรหิ ตัง ภะคะวันตัง อะภิปูชะยามิ

นมัสการพระพุทธเจ้า
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

๑. พุทธคุณ
อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะ สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู
อนุตตะโร ปุริสะธัมมะสาระถิ สัตถาเทวมนุสสานัง พุทโธภะคะวาติ

๒. ธรรมคุณ
สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตังเวทิตัพโพ วิญญูหิติ

๓. สังฆคุณ
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ยะทิทังจัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

ยอดพระกัณฑ์พระไตรปิฎก
๑.
อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง วัจจะโส ภะคะวา
อิติปิ โส ภะคะวา สัมมาสัมพุทโธ วัจจะโส ภะคะวา
อิติปิ โส ภะคะวา วิชชาจะระณะสัมปันโน วัจจะโส ภะคะวา
อิติปิ โส ภะคะวา สุคะโต วัจจะโส ภะคะวา
อิติปิ โส ภะคะวา โลกะวิทู วัจจะโส ภะคะวา

๒.
อะระหัง ตัง สะระณัง คัจฉามิ
อะระหัง ตัง สิระสา นะมามิ
สัมมาสัมพุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
สัมมาสัมพุทธัง สิระสา นะมามิ
วิชชาจะระณะสัมปันนัง สิระสา นะมามิ
สุคะตัง สะระณัง คัจฉามิ
สุคะตัง สิระสา นะมามิ
โลกะวิทัง สะระณัง คัจฉามิ
โลกะวิทัง สิระสา นะมามิ

 
๓.
อิติปิ โส ภะคะวา อะนุตตะโร วัจจะโส ภะคะวา
อิติปิ โส ภะคะวา ปุริสะธัมมะสาระถิ วัจจะโส ภะคะวา
อิติปิ โส ภะคะวา สัตถา เทวะมะนุสสานัง วัจจะโส ภะคะวา
อิติปิ โส ภะคะวา พุทโธ วัจจะโส ภะคะวา

๔.
อะนุตตะรัง สะระณัง คัจฉามิ
อะนุตตะรัง สิระสา นะมามิ
ปุริสะทัมมะสาระถิ สะระณัง คัจฉามิ
ปุริสะทัมมะสาระถิ สิระสา นะมามิ
สัตถา เทวะมะนุสสานัง สะระณัง คัจฉามิ
สัตถา เทวะมะนุสสานัง สิระสา นะมามิ
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
พุทธัง สิระสา นะมามิ

๕.
อิติปิ โส ภะคะวา รูปะขันโธ อะนิจจะลักขะณะปาระมี จะ สัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา เวทะนาขันโธ อะนิจจะลักขะณะปาระมี จะ สัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา สัญญาขันโธ อะนิจจะลักขะณะปาระมี จะ สัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา สังขาระขันโธ อะนิจจะลักขะณะปาระมี จะ สัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา วิญญาณะขันโธ อะนิจจะลักขะณะปาระมี จะ สัมปันโน

๖.
อิติปิ โส ภะคะวา ปะถะวีจักกะวาฬะ จาตุมะหาราชิกา ตาวะติงสา
ธาตุสัมมาทิยานะ สัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา เตโชจักกะวาฬะ จาตุมะหาราชิกา ตาวะติงสา
ธาตุสัมมาทิยานะ สัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา วาโยจักกะวาฬะ จาตุมะหาราชิกา ตาวะติงสา
ธาตุสัมมาทิยานะ สัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา อาโปจักกะวาฬะ จาตุมะหาราชิกา ตาวะติงสา
ธาตุสัมมาทิยานะ สัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา อากาสะจักกะวาฬะ จาตุมะหาราชิกา ตาวะติงสา
ธาตุสัมมาทิยานะ สัมปันโน

๗.
อิติปิ โส ภะคะวา ยามาธาตุสัมมาทิยานะ สัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ตุสิตาธาตุสัมมาทิยานะ สัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา นิมมานะระติธาตุ สัมมาทิยานะ สัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา กามาวะจะระธาตุ สัมมาทิยานะ สัมปันโน

๘.
อิติปิ โส ภะคะวา รูปาวะจะระธาตุ สัมมาทิยานะ สัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ปะฐะมะฌานะธาตุ สัมมาทิยานะ สัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ทุติยะฌานะธาตุ สัมมาทิยานะ สัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ตะติยะฌานะธาตุ สัมมาทิยานะ สัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา จะตุตถะฌานะธาตุ สัมมาทิยานะ สัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา ปัญจะมาฌานะธาตุ สัมมาทิยานะ สัมปันโน

๙.
อิติปิ โส ภะคะวา อากาสานัญจายะตะนะเนวะสัญญานา
สัญญายะตะนะอะรูปาวะจะระธาตุ สัมมาทิยานะ สัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา วิญญาณัญจายะตะนะ เนวะสัญญานา
สัญญายะตะนะอะรูปาวะ จะระธาตุ สัมมาทิยานะ สัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา อากิญจัญญายะตะนะ เนวะสัญญานา
สัญญายะตะนะ อะรูปาวะ จะระธาตุสัมมาทิยานะ สัมปันโน

๑๐.
อิติปิ โส ภะคะวา โสตาปะฏิมัคคะธาตุ สัมมาทิยานะ สัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา สะกิทาคาปะฏิมัคคะ ธาตุสัมมาทิยานะ สัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา อะนาคาปะฏิมัคคะ ธาตุสัมมาทิยานะ สัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัตตะปะฏิมัคคะ ธาตุสัมมาทิยานะ สัมปันโน

๑๑.
อิติปิ โส ภะคะวา โสตาอะระหัตตะ ปะฏิผะละธาตุ สัมมาทิยานะ สัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา สะกิทาคาอะระหัตตะ ปะฏิผะละธาตุ สัมมาทิยานะ สัมปันโน
อิติปิ โส ภะคะวา อะนาคาอะระหัตตะ ปะฏิผะละธาตุ สัมมาทิยานะ สัมปันโน

๑๒.
กุสะลา ธัมมา
อิติปิ โส ภะคะวา
อะ อา ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ชมภูทีปัญจะอิสสะโร
กุสะลา ธัมมา
นะโม พุทธายะ
นะโม ธัมมายะ
นะโม สังฆายะ
ปัญจะ พุทธา นะมามิหัง
อา ปา มะ จุ ปะ
ที มะ สัง อัง ขุ
สัง วิ ธา ปุ กะ ยะ ปะ
อุ ปะ สะ ชะ สุ เห ปา สา ยะ
โส โส สะ สะ อะ อะ อะ อะ นิ
เต ชะ สุ เน มะ ภู จะ นา วิ เว
อะ สัง วิ สุ โล ปุ สะ ภุ พะ
อิ สวา สุ สุ สวา อิ
กุสะลา ธัมมา
จิตติวิอัตถิ

๑๓.
อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง
อะ อา ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
สา โพธิ ปัญจะ อิสาะโร ธัมมา

๑๔.
กุสะลา ธัมมา
นันทะวิวังโก
อิติ สัมมาพุทโธ
สุ คะ ลา โน ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
จาตุมะหาราชิกา อิสสะโร
กุสะลา ธัมมา
อิติ วิชชาจะระณะสัมปันโน
อุ อุ ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตาวะติงสา อิสสะโร
กุสะลา ธัมมา
นันทะ ปัญจะ สุคะโต โลกะวิทู
มะหาเอโอ ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ยามา อิสสะโร
กุสะลา ธัมมา
พรหมมาสัททะ
ปัญจะ สัตตะ
สัตตาปาระมี
อะนุตตะโร
ยะมะกะขะ
ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

๑๕.
ตุสิตา อิสสะโร
กุสะลา ธัมมา
ปุ ยะ ปะ กะ
ปุริสะทัมมะสาระถิ
ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

๑๖.
นิมมานะระติ อิสสะโร
กุสะลา ธัมมา
เหตุโปวะ
สัตถา เทวะมะนุสสานัง
ตะถา ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

๑๗.
ปะระนิมมิตะ อิสสะโร
กุสะลา ธัมมา
สังขาระขันโธ
ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา
รูปะขันโธ พุทธะปะผะ
ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

๑๘.
พรหมมา อิสสะโร
กุสะลา ธัมมา
นัจจิปัจจะยา วินะปัญจะ ภะคะวะตา ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ
นะโม พุทธัสสะ
นะโม ธัมมัสสะ
นะโม สังฆัสสะ
พุทธิลา โลกะลา กะระกะนา
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหนตุ
หุลู หุลู หุลู สะวาหายะ ฯ

๑๙.
นะโม พุทธัสสะ นะโม ธัมมัสสะ นะโม สังฆัสสะ
วิตติ วิตติ วิตติ มิตติ มิตติ จิตติ จิตติ
อัตติ อัตติ มะยะสุ สุวัตถิ โหนตุ
หุลู หุลู หุลู สะวาหายะ

๒๐.
อินทะสาวัง มะหาอินทะสาวัง
พรหมะสาวัง มะหาพรหมะสาวัง
จักกะวัตติสาวัง มะหาจักกะวัตติสาวัง
เทวาสาวัง มะหาเทวาสาวัง
อิสิสาวัง มะหาอิสิสาวัง
มุนีสาวัง มะหามุนีสาวัง
สัปปุริสาวัง มะหาสัปปุริสาวัง
พุทธะสาวัง ปัจเจกะพุทธะสาวัง
อะระหัตตะสาวัง สัพพะสิทธิวิชชาธะรานังสาวัง สัพพะโลกา
อิริยานังสาวัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ

๒๑.
สาวัง คุณัง วะชะพะลัง เตชัง วิริยัง สิทธิกัมมัง นิพพานัง
โมกขัง คุยหะกัง
ถานัง สีลัง ปัญญานิกขัง ปุญญัง ภาคะยัง ตัปปัง สุขัง
สิริรูปัง จะตุวีสะติเสนัง
เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหนตุ
หุลู หุลู หุลู สะวาหายะ

๒๒.
นะโม พุทธัสสะ นะโม ธัมมัสสะ นะโม สังฆัสสะ
ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา รูปะขันโธ เวทะนาขันโธ
สัญญาขันโธ สังขาระขันโธ วิญญาณะขันโธ
นะโม อิติปิโส ภะคะวา

๒๓.
นะโม พุทธัสสะ
ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา รูปะขันโธ เวทะนาขันโธ
สัญญาขันโธ สังขาระขันโธ วิญญาณะขันโธ
นะโม สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม

๒๔.
นะโม ธัมมัสสะ
ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา รูปะขันโธ เวทะนาขันโธ
สัญญาขันโธ สังขาระขันโธ วิญญาณะขันโธ
นะโม สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม

๒๕.
นะโม ธัมมัสสะ
ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา รูปะขันโธ เวทะนาขันโธ
สัญญาขันโธ สังขาระขันโธ วิญญาณะขันโธ
นะโม สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

๒๖.
นะโม สังฆัสสะ
ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา รูปะขันโธ เวทะนาขันโธ สัญญาขันโธ
สังขาระขันโธ วิญญาณะขันโธ
นะโม สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ วาหะปะริตตัง

๒๗.
นะโม พุทธายะ
มะอะอุ
ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา
ยาวะ ตัสสะ หาโย
นะโม อุอะมะ
ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา
อุ อะมะ อาวันทา
นะโม พุทธายะ
นะ อะ กะ ติ นิ สะ ระ นะ
อา ระ ปะ ขุ ธัง มะ อะ อุ
ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา
คาถา-อาคม พระคาถาอาคม

ประวัติคาถา คาถาอาคมหมายถึงและความเป็นมาของ พระคาถาต่างๆ
ความเชื่อเรื่องเคล็ด และ การแก้เคล็ดทางไสยศาสตร์
ข้อห้ามและกาลเทศะทางไสยศาสตร์
คาถาหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า
คาถาบูชาพระแม่โพสพ
คาถาจตุคาม คาถาจตุคามรามเทพ
พระคาถาบูชาหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง จ.ภูเก็ต เมตตา ปกป้องคุ้มภัยอันตราย
บทสวดมนต์ ไหว้พระ บูชาพระรัตนตรัย
คาถาบูชาหุ่นพยนต์ปู่มหาเวทย์ หลวงพ่อกอย วัดเขาดินใต้
คาถาอัญเชิญพระเครื่อง ก่อนอาราธนาพระเครื่อง
คาถาพระแม่ธรณี
คาถาแม่พระธรณี article
คาถานะหน้าทอง หลวงพ่อดิษฐ์ ติสสโร วัดปากสระ
คาถาพระลักษณ์หน้าทอง
คาถาบูชาหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน
โองการเทพชุมนุม
พระพิฆเนศ คาถาพระพิฆเนศ
เวทมนต์ คาถา เวทย์มนต์คาถา
คาถามนต์รัก
คาถา พญาเงินพญาทอง
คาถาโพธิบาท พระคาถาป้องกันภัย 10 ทิศ
คาถาบูชาดวงชะตาประจำวันเกิด
พระคาถาบูชาหลวงพ่อโสธร วัดโสธรวรารามวรวิหาร ฉะเชิงเทรา
คาถาหลวงปู่มั่น
คาถาพญายม คาถาพระยายม
พระคาถาบูชาพญาเต่าเรือน article
คาถาแม่แก้วหน้าม้า
คาถาเจ้านายเมตตา ปรับตัวให้เจ้านายรัก
คาถาบูชาแม่นางกวัก ค้าขายดี เมตตามหานิยมสำหรับพ่อแม่ค้า
คาถาขุนแผน พระคาถาบูชาขุนแผน
คาถาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ เหยียบน้ำทะเลจืด
คาถาบูชาพ่อท่านคล้าย
คาถาความรัก เนื้อคู่คนรัก ความรักกลับคืน คนรักกลับมา article
คาถามหาเสน่ห์ เป็นที่รักใคร่ น่าหลงใหล ใช้ได้ผล หรือไม่
คาถาสมัครงาน สัมภาษณ์งาน
คาถาสาริกาลิ้นทอง สาลิกาลิ้นทอง article
คาถาลงน้ำ ป้องกันอันตรายในน้ำ
คาถาคดีความ ขึ้นโรงขึ้นศาล
คาถากันไฟและขโมย
คาถาแก้อาคม
คาถาแก้พิษ
คาถาข่มศัตรู หลายคนอาจจะมีคนคิดร้ายและต้องการไล่ศัตรู
คาถาแคล้วคลาด
คาถาหนังเหนียว
คาถาคับขัน
คาถาป้องกันตัว
คาถากันสุนัข
คาถาสวดห้ามบาปเคราะห์
คาถาปลุกเสกรอยสัก ปลุกของขึ้น เมื่อจิตเราตั้งมั่นจนเกิดอาการปีติ
คาถาไล่เปรต
คาถาบูชาพระบัวเข็ม
คาถาครอบจักรวาฬ
คาถามหาอุต
คาถาเสกป้องกันตัว
คาถาเสกข้าวของกิน
คาถาเสกควันบุหรี่
คาถามหาจินดามนต์
คาถา พาผู้หญิง
คาถาเมตตา 32 ประการ
คาถาป้องกันร้อยแปด พระคาถาป้องกันภัย 108 ประการ
คาถานะเมตตา
คาถาเสกขี้ผึ้งสีปาก ปลุกเสกสีผึ้งมหาเสน่ห์
คาถาถูกตัวลูบหลังสาว
คาถาไปหาสาว
คาถากำบังตัว หายตัวได้ชั่วอึดใจหนึ่ง
คาถาเรียกกุมารทอง - รักยม
คาถาปลุกเสกรักยม
คาถาปลุกเสกกุมารทอง
คาถา ลงนะขุนแผน
คาถาปลุกพระเครื่อง อาราธนาคุณพระ
คาถาชนะโจร
คาถาป้องกันภัย
พระคาถานวโลกุตระ 9 ประการ
คาถาอาราธนากรรมฐาน
คาถาปล่อยสัตว์
คาถาเบิกเนตร
คาถาพระเจ้าเปิดโลก
คาถาอาคม คาถารักแท้
คาถาปลุกใจ
คาถามหาละลวย(ฉบับขุนแผน)
คาถามหาละลวย คาถาเก่าแก่
คาถานะจังงังมหาเมตตา
คาถาปลุกพระ(ขุนแผน)
คาถา ถอนพิษคุณไสย์ วิธีแก้คุณไสย article
คาถา หัวใจพระยาปลาไหลเผือก
คาถา นารายณ์คลายจักร
คาถา พระมหาอุปคุต (ผูกผี)
คาถาดับไฟนรก เสกเป่าคนที่ถูกน้ำร้อนหรือไฟลวกแก้และถอนพิษ
คาถาเมตตามหานิยม
คาถาหัวใจขุนแผน
คาถามหาลาภ
คาถาทำน้ำมนต์ขายของดี
คาถามหาพิทักษ์ ปิดประตูบ้าน
คาถา หัวใจพระสังคหะ
คาถาอาราธนาพระเครื่อง บูชาพระเครื่องขึ้นคอ
คาถา หัวใจพระฉิมพะลี
คาถา นะ จัง งัง
คาถา ป้องกันถูกคุณ
พระคาถามหาอุตม์ คาถามหาอุด
คาถา แก้ผีเข้า
คาถา ผูกมัดปีศาจ
คาถา หัวใจสุนัข
คาถาห้ามเลือด คัดเลือด
คาถาประสานบาตร
คาถาหัวใจหนุมาน
คาถาหัวใจกาสลัก
คาถาหัวใจอิติปิโส
คาถาบูชาพระสยามเทวาธิราช
คาถาบูชาพระพิฆเณศ
คาถาบูชาพ่อแก่
พระคาถาบูชา พ่อหมอชีวกโกมารภัจจ์
คาถาบูชาพระสังกัจจายน์
คาถาบูชาพระพุทธชินราช
คาถาบูชาพระพรหม
คาถาท้าวเวสสุวรรณ
คาถาพระเจ้า ๕ พระองค์
คาถาป้องกันภัย
คาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร
คาถาบูชาดวงประจำวันเกิด
คาถาพระสีวลี
คาถาหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พระคาถาเรียกทรัพย์
คาถามงกุฎพระพุทธเจ้า
คาถาพระเจ้าห้าพระองค์
คาถาแผ่ส่วนกุศล
คาถาแผ่เมตตาตนเอง
คาถาแผ่เมตตา ให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย
คาถามงคลจักรวาล 8 ทิศ
บารมี ๓๐ ทัศ บารมีสามสิบทัศ
มงคลจักรวาฬใหญ่
พระคาถาอิติปิโส ๘ ทิศ
คาถามงคลจักรวาฬทั้งแปดทิศ
คาถาชุมนุมเทวดา
คาถาสมเด็จพระพุฒาจารย์โต
พุทธชัยมงคลคาถา
คำสวดธัมมะจักร
คาถาพาหุงมหากา บทสวดมนต์หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี
พระคาถาชินบัญชร สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี article[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (87854)
สุกยอดคราบผม ขอบคุณมากๆเลยนะคราบที่ช่วงทำเว็บนี้ขึ้นมาอะ
ผู้แสดงความคิดเห็น okeybc1 วันที่ตอบ 2009-07-30 15:34:25 IP : 119.63.78.250


ความคิดเห็นที่ 2 (87867)
สุดยอดคาถาที่ผมได้สวด   มานานหลายปี เราได้รู้เห็นในสิ่งที่เราไม่ได้เห็นในปัจุบัน  ช่วยในการดำเนินชีวิตของเราภายในชาตินี้   และชาติหน้าแม้ตัวของเราเองจะเกิดมาเป็นสิ่งใด ๆ ในชาติใหน ๆ ก็ตาม
ผู้แสดงความคิดเห็น หลี่ถัง วันที่ตอบ 2009-07-31 13:06:57 IP : 119.42.68.49


ความคิดเห็นที่ 3 (88510)

ยอดเยี่ยมมากครับ  ขออนุโมทนาบุญกุศลที่ท่านได้เผยแพร่เป็นวิทยาธรรมครั้งนี้ด้วย ขอผลานิสงส์ส่งท่านเป็นผู้เปรี่ยมด้วยปัญญา บารมี มั่งมีศรีสุขทุกสมัยเทอญ  สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น Anantachit วันที่ตอบ 2009-09-30 18:15:38 IP : 203.172.199.254


ความคิดเห็นที่ 4 (88615)

ดีมากๆๆๆๆเลยค่ะ  ขออนุโมทนาบุญกุศลที่ท่านได้เผยแพร่เป็นวิทยาธรรมครั้งนี้ด้วย ขอผลานิสงส์ส่งท่านเป็นผู้เปรี่ยมด้วยปัญญา บารมี มั่งมีศรีสุขทุกสมัยเทอญ  สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น Dhanutporn (boonsheuy-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2009-10-11 15:41:51 IP : 202.57.175.207


ความคิดเห็นที่ 5 (106233)
ขอให้มีบุญบารมีมากๆ นะคะ
ผู้แสดงความคิดเห็น Vichy วันที่ตอบ 2010-01-19 10:38:50 IP : 125.26.122.253


ความคิดเห็นที่ 6 (106339)
คนนครศรีใจกว้างมากๆ
ผู้แสดงความคิดเห็น เงา วันที่ตอบ 2010-02-01 00:34:23 IP : 118.173.35.156


ความคิดเห็นที่ 7 (106521)
ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ ขอให้เจริญยิ่งๆขึ้นไป สาธุ
ผู้แสดงความคิดเห็น ดาริกา วันที่ตอบ 2010-02-21 01:40:49 IP : 125.26.224.60


ความคิดเห็นที่ 8 (106581)
สวดแล้ว ดีมากเลยครับ พบเจอกับตัวเอง มหัศจรรย์ เหนือสิ่งอื่นใด ลองสวดดูนะครับ สิ่งที่ต้องการจะได้ในเร็ววัน
ผู้แสดงความคิดเห็น คนธรรม วันที่ตอบ 2010-02-26 04:05:36 IP : 58.64.17.2


ความคิดเห็นที่ 9 (107035)

คับ ขอบคุณ จั๊ดนักคับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ผมคับ วันที่ตอบ 2010-04-23 21:31:26 IP : 117.47.221.177


ความคิดเห็นที่ 10 (107418)
ขอบคุณมากนะคะ จะตั้งมั่นค่ะ พร้อมความดีที่สามารถทำได้
ผู้แสดงความคิดเห็น ค้ำจุนด้วยบุญ วันที่ตอบ 2010-06-10 18:22:31 IP : 124.157.172.162


ความคิดเห็นที่ 11 (107547)

ขอบพระคุณมากนะครับ ที่ให้หยิบยืมพระคาถาต่างๆครับ กระผมจะตั้งใจฝึกให้สำเร็จครับ 

ผู้แสดงความคิดเห็น จงก้าวไปด้วยแสงแห่งปัญญา (justingorehim-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-06-24 11:13:31 IP : 125.25.201.192


ความคิดเห็นที่ 12 (135359)

เป็นสุดยอดคาถาจริงๆเลยครับ โดยทั่วไปตัวผมไม่ค่อยชอบสวดมนต์ไหว้พระ แต่พอได้ลองสวดมนต์บทนี้ดูแล้ว

รู้สึกดีมากถ้าวันไหนไม่ได้สวดนอนไม่หลับ ที่ร้านอาหารของผมขายดีมากๆน่าแปลกใจ เป็นสุดยอดคาถาเสียจริงๆครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ศิทย์พ่อแก่ผู้รักษาศิล วันที่ตอบ 2010-09-14 00:39:16 IP : 58.8.181.123


ความคิดเห็นที่ 13 (135561)
ขอบคุณคับ
ผู้แสดงความคิดเห็น tea วันที่ตอบ 2010-10-07 22:47:43 IP : 202.142.215.158


ความคิดเห็นที่ 14 (135730)
ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น ลูกศิษย์ปู่ปัญญาวัดถ้ำลอดเนินมะปรางพิษณุโลก วันที่ตอบ 2010-10-28 23:24:03 IP : 10.2.0.42


ความคิดเห็นที่ 15 (147296)
ขอบคุณมากๆ ที่ให้เป็นวิทยาทาน 
ผู้แสดงความคิดเห็น พีเค (p-dot-k_love-at-msn-dot-com)วันที่ตอบ 2011-03-05 11:45:22 IP : 101.109.74.210


ความคิดเห็นที่ 16 (148217)

ขอบคุณมากครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น คนไทย วันที่ตอบ 2011-09-02 02:52:27 IP : 10.2.0.50


ความคิดเห็นที่ 17 (148245)

ดีจังเลย ขอบคุณมากค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ple วันที่ตอบ 2011-09-07 00:15:39 IP : 10.2.0.50


ความคิดเห็นที่ 18 (150259)
Thankyou
ผู้แสดงความคิดเห็น Rin วันที่ตอบ 2011-10-24 12:39:38 IP : 223.207.19.190


ความคิดเห็นที่ 19 (151180)

ดีใจที่ได้รู้จกบดสวดมนนี้จ๋า

ผู้แสดงความคิดเห็น phonesavanh (soulinthonejoy-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2012-07-25 19:33:20 IP : 101.78.11.202[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล