หลวงปู่ขุ้ย วัดซับตะเคียน


หลวงปู่ขุ้ย ฐิตธัมโม พระเกจิลุ่มแม่น้ำกง

คอลัมน์ มงคลข่าวสด

พระอธิการวิชัยรัตน์ ฐิตธัมโม หรือที่ชาวบ้านทั่วไปรู้จักดีในนาม หลวงปู่ขุ้ย ฐิตธัมโม เป็นพระเกจิอาจารย์ศิษย์เอกสืบสายวิทยาคมจากพระครูวิชิตพัชราจารย์ หรือ หลวงพ่อทบ วัดช้างเผือก อ.เมืองเพชรบูรณ์ อดีตพระเกจิชื่อดังแห่งเพชรบูรณ์

หลวงปู่ขุ้ย เป็นพระภิกษุที่มีใจใฝ่ปฏิบัติธรรมและรักษาธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด อีกทั้งยังเป็นพระนักปฏิบัติที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัยเป็นอย่างยิ่ง

ปัจจุบันหลวงปู่ขุ้ย สิริอายุ 87 พรรษา 65 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดซับตะเคียน ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

อัตโนประวัติ ถือกำเนิดในสกุล ท่อนทอง เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2464 ที่บ้านท่ามะทัน ต.ท่าอีบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โยมบิดา-มารดา ชื่อนายทองดีและนางทองสุข ท่อนทอง

ช่วงวัยเยาว์เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่บ้านเกิด พออายุได้ 12 ปี บิดาถึงแก่กรรม จึงได้บรรพชาบวชหน้าไฟให้โยมบิดา แต่ด้วยความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า แม้จะเสร็จงานศพบิดา แต่ไม่ยินยอมลาสึก ขออนุญาตโยมมารดา บวชเรียนต่อไป

ต่อมา ได้ทราบถึงกิตติศัพท์หลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาท อ.ชนแดน เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีประชาชนเคารพนับถือ จึงเกิดศรัทธา เดินทางจากบ้านเกิดไปยัง อ.ชนแดน เพื่อฝากตัวเป็นลูกศิษย์อยู่รับใช้อุปัฏฐาก ตักน้ำ เทกระโถนน้ำหมาก ล้างบาตร ปัดกวาดเสนาสนะ

ด้วยความเมตตาหลวงพ่อทบ จึงได้ถ่ายทอดสรรพวิชาคาถา การทำตะกรุดโทน ลงเลขยันต์คาถา ผ้ายันต์ และได้ศึกษาวิปัสสนากัมมัฏฐานและกำหนดจิต มีความรู้แก่กล้าตามลำดับ สามารถเสกข้าวสารให้ไก่กิน และศึกษาเรียนรู้ในการจัดสร้างพระกริ่ง หล่อ ตามประเพณีโบราณ

ผลสัมฤทธิ์ได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้สามเณรขุ้ยมีความชำนาญอย่างยิ่ง

ครั้นอายุได้ 22 ปี จึงเข้าพิธีอุปสมบท ที่วัดศรีมงคล อ.หล่มสัก เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2486 โดยมีพระมหาหยวก เจ้าคณะอำเภอหล่มสัก เป็นพระอุปัชฌาย์, พระอธิการคำปัน เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอธิการวันดี เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ได้รับฉายาว่า ฐิตธัมโม หมายความว่า ผู้มีจิตใจตั้งมั่นในธรรม

ภายหลังอุปสมบท อยู่ปรนนิบัติรับใช้พระอุปัชฌาย์ 2 พรรษา จึงได้กราบลา เดินทางไปจำพรรษายังวัดชนแดน เพื่อศึกษาเล่าเรียนวิทยาคมและปฏิบัติกัมมัฏฐานจากหลวงพ่อทบอีกครั้งหนึ่ง เมื่อการปฏิบัติธรรมแก่กล้า ท่านได้กราบลาหลวงพ่อทบ ออกเดินท่องธุดงควัตรไปยังสถานที่ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

พ.ศ.2486 ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะตำบลท่าอีบุญ ปกครองพระสงฆ์-สามเณร ได้ระยะหนึ่ง เกิดความเบื่อหน่าย จึงได้ขอลาออก และออกเดินธุดงค์ไปตามสถานที่ต่างๆ อาทิ แขวงจำปาสัก ประเทศลาว ประเทศเขมร

ตลอดระยะเวลาในการถือธุดงควัตร ท่านได้สนทนาธรรมกับพระสายวัดป่าหลายรูป และศึกษาไสยเวทจากอาจารย์เขมรและลาวหลายรูป

พ.ศ.2517 หลวงปู่ขุ้ย ได้เดินธุดงควัตรตามแนวเทือกเขาเพชรบูรณ์ มุ่งหน้าขึ้นทิศตะวันออก ในที่สุด หลวงปู่ได้เดินทางมายังบ้านท่าด้วง ได้เล็งเห็นความเจริญที่จะเกิดขึ้นแก่หมู่บ้านนี้ในอนาคต ประกอบกับมีป่าไม้ แหล่งน้ำไหลผ่าน ท่านจึงได้หยุดธุดงค์ และชักชวนชาวบ้าน สร้างวัดขึ้นที่หมู่บ้านซับตะเคียน

บ้านซับตะเคียน เป็นบ้านป่า ดงดิบ เต็มไปด้วย เสือ ช้าง และสัตว์มีเขี้ยวพิษนานาชนิด เต็มไปด้วยไข้ป่า อยู่ห่างจาก อ.หนองไผ่กว่า 40 ก.ม. ถ้าจะเดินทางมายังที่ตั้งตัวจังหวัด ต้องใช้เวลาเป็นแรมเดือน เมื่อชาวบ้านเจ็บไข้ไม่สบาย หลวงปู่ขุ้ยได้เข้าป่าหาสมุนไพร มารักษาชาวบ้านด้วยตนเอง แทนยาจากในเมือง

เมื่อคราวเกิดโรคห่าระบาด หลวงปู่ได้นำยาสมุนไพรรักษาชาวบ้านจนหายป่วย เรื่องยาสมุนไพรเป็นที่ขึ้นชื่อมาก แม้ถึงทุกวันนี้ ยังมีชาวบ้านที่เจ็บป่วยไปให้ท่านทำการรักษาอยู่เป็นประจำ

หลวงปู่ขุ้ย อยู่จำพรรษาชักชวนชาวบ้านเข้าวัด ฟังธรรม รักษาศีล จนเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของชาวบ้าน รวมทั้งได้รับแต่งตั้งจากคณะสงฆ์ให้เป็นเจ้าอาวาสวัดซับตะเคียนแห่งนี้

ด้านวัตถุมงคล หลวงปู่ขุ้ยได้รับการถ่ายทอดวิชาจากหลวงพ่อทบ บรรดาคณะศิษยานุศิษย์ที่รู้ในกิตติศัพท์ด้านวิทยาคมของท่าน จึงได้ขอร้องให้ท่านจัดสร้างวัตถุมงคล เพื่อนำเงินมาจัดสร้างเสนาสนะ ศาลา อุโบสถ

หลวงปู่ขุ้ย ได้จัดสร้างวัตถุมงคลขึ้นมาหลายรุ่น เป็นที่เชื่อถือในความศักดิ์สิทธิ์ ในด้านเมตตามหานิยม และแคล้วคลาด จึงมีผู้ศรัทธาเลื่อมใส ไปขอบูชามามากมายจนชื่อเสียงของท่านโด่งดังไปในหลายจังหวัด

วัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมสูงคือ ตะกรุดโทน ตะกรุด 9 ชั้น รูปหล่อลอยองค์ และอีกหลายรุ่น วัตถุมงคลที่สร้างขึ้นมีผู้มาขอบูชาหมดไปในเวลาไม่นาน และผู้ที่เช่าหาวัตถุมงคลของท่านต่างมีประสบการณ์แคล้วคลาดต่างๆ มากมาย

นอกจากนี้ ยังมี กริ่งเพชรกลับ ที่หลวงปู่สร้างขึ้นตามตำรับโบราณ ที่ร่ำเรียนมาจากหลวงพ่อทบ ได้รับความนิยมสูง จนกลายเป็นของหายาก

ในด้านการเผยแผ่ธรรม หลวงปู่ขุ้ยเป็นพระที่ทันสมัย ใช้ธรรมะสั่งสอนชาวบ้าน ให้รู้จักทำมาหากินด้วยความสุจริต มีความอดทน ขยันหมั่นเพียร มิให้ลุ่มหลงมัวเมาในอบายมุข ใช้ชีวิตอย่างสมถะ และพอเพียง ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หลวงปู่ขุ้ย ได้สั่งสอนให้ชาวบ้านได้เจริญภาวนาสมาธิ ให้ยึดมั่นในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามศีล 5 ศีล 8 หรืออุโบสถศีล อย่างเคร่งครัด ให้เป็นคนคิดดี ทำดี พูดดี ไม่เบียดเบียนผู้อื่น หรือทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน

หลวงปู่ขุ้ย ถือเป็นผู้นำทางคุณธรรมศีลธรรมของชาวบ้านซับตะเคียนอย่างแท้จริง ด้วยความที่เป็นพระที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ไม่สะสม และยึดติดในอติเรกลาภ ชาวบ้านทั้งอำเภอ ต่างจังหวัด จึงให้ความเคารพศรัทธา ด้วยกุศลจิตอย่างแท้จริง

แม้ล่วงวัย 87 ปี แต่หลวงปู่ขุ้ย ยังคงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไปกิจนิมนต์ไกลๆ ได้โดยไม่เหน็ดเหนื่อย

หลวงปู่บอกว่า ที่ท่านอายุยืน มิเจ็บไข้ได้ป่วย เป็นเพราะว่า ท่านทำสมาธิ เจริญภาวนา และทำจิตใจให้ผ่องใสตลอดเวลา ไม่โกรธ ไม่โลภ ไม่หลง ส่วนมากจะฉันอาหารประเภทผัก ผลไม้ เป็นประจำ

หลวงปู่ขุ้ย เป็นพระสายปฏิบัติและเป็นศิษย์รูปสุดท้ายของหลวงพ่อทบ

วัดของท่านอยู่ติดเทือกเขาเพชรบูรณ์ เขตแดนติดต่ออ.หนองบัวแดง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ถ้าไม่มีกิจนิมนต์ที่ใด ส่วนมากท่านจะอยู่ที่วัดเป็นประจำ

นับเป็นพระดีอีกรูปหนึ่งของเมืองมะขามหวาน

ที่มา...คอลัมน์ มงคลข่าวสดผู้ตั้งกระทู้ Admin กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์ โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2007-10-25 18:54:16


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2051250)

ท่านใดที่บูชาของหลวงปู่ขุ้ยโปรดดูที่ประกาศของทางวัดด้วยนะครับอยากให้บูชาที่วัดจัดสร้างครับเงินที่ได้เข้าวัดทุกบาททุกสตางค์ครับไม่ใช่เข้ากระเป๋านายทุนครับโดยการนำเงินมาถวายและขออนุญาตจัดสร้างครับ เพราะตอนนี้มีของที่วัดไม่ได้จัดสร้างออกมาเยอะมากจนคนที่ศรัทธา งง ไปหมดแล้วว่ารุ่นไหนเป็นรุ่นไหนถ้าไม่แน่ใจโปรดโทรติดต่อสอบถามกับทางวัดได้ที่เบอร์นี้ครับ 087-8025443,081-3999155  ปี 2550 ที่วัดจัดสร้างมีแค่นี้ครับ

ประกาศ
ศิษย์ยานุศิษย์ และสาธุชนทั้งหลาย
ทางวัดซับตะเคียนไม่เคยรับจองวัตถุมงคลใด ๆ ทั้งสิ้น วัตถุมงคลที่ทงวัดจัดสร้างมีดังนี้
1.
ชูชก ( เฒ่าเจ้าทรัพย์)
2.
ตะกรุดนะกลืนจิต - พระเจ้ากลืนใจ
3.
ตะกรุดคู่ชีวิต รุ่น 1,2
4.
ลูกอมชานหมากถักเชือสีขาวมีรูปหลวงปู่
5.
ตะกรุดนางตะเคียน
6.
ฤษีปู่สมิงนารายณ์
7.
พระผงนารายณ์ทรงครุฑหลังรูปเหมือนมหาทาน
8.
ตะกรุดเทหล่อรุ่นแรก
9.
รูปหล่อรุ่นแก้ววิเชียรรัตน์
10.
พระกริ่งไตรมาส
11.
ฤษีถำเขาแก้ว (ขนาดบูชา)
12.
ลิงลม
13.
ล็อคเก็ตกายทิพย์
14.
ตะกรุดพิศมรเงินเต็มไหร้อยไหม 7 สี
15.
ตะกรุดช้างพลายผสมโขลง

โปรดดูเอกสารจริงพร้อมลายเซ็นต์หลวงปู่และคณะกรรมการวัดซับตะเคียน และตราประจำวัดซับตะเคียน ซึ่งแสดงถึงวุตถุมงคลนั้น ๆ จัดทำโดยวัดซับตะเคียน

ผู้แสดงความคิดเห็น jame วันที่ตอบ 2007-11-26 14:37:14


ความคิดเห็นที่ 2 (2052875)
ดีครับที่ทางคณะกรรมการได้ออกมาเเจ้งให้ทราบ ช่วยให้ทุกๆคนตาสว่าง ผมอยากเช่าวัตถุมงคลของหลวงปุ่ขุ้ยช่วยกรุณาด้วยครับติดต่อได้ที่ไหนครับ(ของเเท้) ขอบคุณครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น เจี๊ยบ (jan-pakkret-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2008-07-12 09:26:58


ความคิดเห็นที่ 3 (2052876)
ดีครับที่ทางคณะกรรมการได้ออกมาเเจ้งให้ทราบ ช่วยให้ทุกๆคนตาสว่าง ผมอยากเช่าวัตถุมงคลของหลวงปุ่ขุ้ยช่วยกรุณาด้วยครับติดต่อได้ที่ไหนครับ(ของเเท้) ขอบคุณครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น เจี๊ยบ (jan-pakkret-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2008-07-12 09:28:06


ความคิดเห็นที่ 4 (2052906)

มีหลวงปู่ขุ้ย รุ่นปืนแตดครับ ไม่แพง แท้ 100%ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น 007 วันที่ตอบ 2008-09-16 10:57:43


ความคิดเห็นที่ 5 (2052907)
0846660455
ผู้แสดงความคิดเห็น 007 วันที่ตอบ 2008-09-16 10:59:01


ความคิดเห็นที่ 6 (2053007)

ประกาศทางวัดซับตะเคียนขอเปลี่ยนเบอร์การติดต่อจากหมายเลขเดิมคือ086-1993554และ081-1716356เป็นหมายเลขใหม่คือ081-1108704(พระอาจารย์ลอย)และ083-9538444(กรรมการวัดและคนขับรถหลวงปู่)

ผู้แสดงความคิดเห็น กรรมการวัด วันที่ตอบ 2009-02-01 22:41:34


ความคิดเห็นที่ 7 (2053184)
อ้าว...แล้วตะกรุดลูกปืนแบบหล่อ นั้นใช่ที่วัดดำเนินการจัดสร้างหรือปล่าวครับ ..ท่านผู้รู้ช่วยตอบหน่วย
ผู้แสดงความคิดเห็น ศิษย์ วันที่ตอบ 2009-04-15 10:34:25


ความคิดเห็นที่ 8 (2053251)

ไม่ใช่นะคับ นั่นหลวงปู่อธิษฐานบารมีเเละเงินก้อไปช้วยสร้างวัดอื่นไม่ได้ออกวัดซับตะเคียนโดยตรง คับเเต่ก้อได้บุญคับ

ผู้แสดงความคิดเห็น เฟยหง วันที่ตอบ 2009-04-26 17:36:25


ความคิดเห็นที่ 9 (2053325)

ผมอยู่ที่ สกลนคร สนใจเช่าบูชาวัตถุมงคลหลวงปู่ขุ้ยต้องติดต่อใครครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น Thanin (mon-dot-md-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-05-07 18:17:33


ความคิดเห็นที่ 10 (2053344)
ผมอยากทราบว่าเบี้ยแก้กับหมูเตโชออกวัดซับตะเคียนหรือเปล่าครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น บ (teebaza_212-at-hptmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-05-11 02:04:37


ความคิดเห็นที่ 11 (2053345)
ผมอยากทราบว่าหมูพุทธคุณกับล็อกเก็ตรวยเปิดโลกและเหรียญนารายณ์มหาจักรพรรดิออกวัดซับตะเคียนหลวงปู่ขุ้ยท่านสร้างเองรึเปล่าหรือพวกนายทุนเป็นผู้สร้างไครมีความรู้ช้วยไห้ความสว่างด้วยขอขอบคุณมากครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น บอย (teebaza_212-at-hptmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-05-11 02:17:17


ความคิดเห็นที่ 12 (2053346)

รูปที่ติดมากับพระถ้าไม่มีรอยปั๊มและเป็นรูปหลวงปู่ขุ้ยไส่หมวกไช่พระของแท้จากวัดหรือเปล่าครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น บอย (teebaza_212-at-hptmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-05-11 02:34:14[1]