dot
>...ตั้มศรีวิชัย TumAmulet ...< Thailand Amulet Charms
dot
bulletคำแนะนำจากตำรวจเมื่อถูกโกง
bulletเงื่อนไขการรับประกัน การันตีพระเครื่อง
dot
สารบัญพระเครื่องเมืองนคร
dot
bulletทำเนียบพระกรุเมืองนคร
bulletทำเนียบพระเครื่องเมืองนคร
bulletชมรมพระเครื่อง
dot
บูชาพระเครื่อง เครื่องรางของขลัง Amulets Charms Talismans
dot
bulletตลาดพระ amulet for you
bulletเช่า-บูชา เครื่องรางของขลัง
bulletพระหลวงปู่ทวด วัดต่างๆ
dot
จตุคาม-รามเทพ หลักเมืองนคร Jatukamramtep (Jatukarm)
dot
bulletหลักเมืองนครศรีธรรมราช
bulletจตุคาม ของดีนำมาโชว์
bulletบทความ น่ารู้องค์พ่อจตุคาม
bulletJatukam Amulets
bulletบทความจตุคามรามเทพ
dot
ลิงค์น่าสนใจ
dot
bulletหนังสือพิมพ์
bulletลิ้งค์เพื่อนบ้าน
bulletเทศกาล วันสำคัญ
bulletดวง ดูดวง หน้าหลัก
bulletบทความดีๆ
bulletนิทานสอนใจ
bulletวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย
bulletบทสวดมนต์ สำหรับชาวพุทธ
dot
พระเครื่อง นานาสาระ
dot
bulletพระพุทธรูปสำคัญของไทย
bulletคาถา-อาคม พระคาถาอาคม
bulletพระพุทธรูปปางต่างๆ
bulletพุทธศาสนสุภาษิต
bulletข่าวพระเครื่อง
bulletบทความพระเครื่อง
bulletThai Buddha Amulets
bulletข่าวพระพุทธศาสนา
bulletข่าวเครื่องรางของขลัง
bulletสาระพระเครื่องไทย
bulletประวัติพระวิปัสสนาจารย์


พระเครื่อง


วันมาฆบูชา 2558"วันจาตุรงคสันนิบาต" วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

วันมาฆบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันมาฆบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันขึ้น 15 ค่ำ กลางเดือน 3

วันมาฆบูชา "วันจาตุรงคสันนิบาต" วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันมาฆบูชา หรือ วันจาตุรงคสันนิบาต ตรงกับขึ้น 15 ค่ำ กลางเดือน 3 หรือประมาณราวเดือนกุมภาพันธ์ แต่หากเป็นปีอธิกมาส (ปีที่มีเดือน 8 สองหน) วันมาฆบูชาจะเลื่อนไปเป็น วันขึ้น 15 ค่ำกลางเดือน 4 หรือประมาณเดือนมีนาคม สำหรับปีนี้ วันมาฆบูชา ตรงกับวันที่ 4 มีนาคม ปี พ.ศ. 2558

วันมาฆบูชา ในปฏิทินสุริยคติ

สำหรับปีนี้ วันมาฆบูชา ปี 2553 ตรงกับวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
                
วันมาฆบูชา ปี 2554 ตรงกับวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
               
วันมาฆบูชา ปี55 ตรงกับวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2555
               วันมาฆบูชา ปี 2556 ตรงกับวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
               
วันมาฆบูชา ปี 2557 ตรงกับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
               วันมาฆบูชา ปี 2558 ปีนี้ตรงกับวันที่   4 มีนาคม พ.ศ. 2558                                             
                                             ตรงกับวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
                                             ตรงกับวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

วันมาฆบูชา "วันจาตุรงคสันนิบาต" วันสำคัญของพระพุทธศาสนา

ประวัติวันมาฆบูชา ในส่วนที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า หลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ 9 เดือนขณะนั้นเมื่อเสร็จพุทธกิจแสดงธรรมที่ถ้ำสุกรขาตาแล้ว เสด็จมาประทับที่วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ ประเทศอินเดียในปัจจุบัน วันนั้นตรงกับวันเพ็ญ เดือนมาฆะหรือเดือน 3ในเวลาบ่ายพระอรหันต์สาวกของพระพุทธเจ้า มาประชุม พร้อมกัน ณ ที่ประทับของพระพุทธเจ้า นับเป็นเหตุอัศจรรย์ ที่มีองค์ประกอบสำคัญ 4 ประการ คือ วันมาฆบูชา ย่อมาจากคำว่า "มาฆปุรณมีบูชา" แปลว่า การบูชาพระในวันเพ็ญเดือน 3 ถือเป็น "วันจาตุรงคสันนิบาต" แปลว่า การประชุมอันประกอบด้วยองค์ 4 ซึ่งเป็นเหตุการณ์อัศจรรย์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันในสมัยพุทธกาล คือ

1.วันมาฆบูชา เป็นวันที่ พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป ซึ่งจาริกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสถานที่ต่างๆ ได้เดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ วัดเวฬุวันมหาวิหาร วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ที่เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนมาฆะ (วันเพ็ญกลางเดือน 3 พระจันทร์เต็มดวง) 

2.วันมาฆบูชา เป็นวันที่พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูปเหล่านี้ ล้วนเป็นพระอรหันต์ เป็นผู้ทรงอภิญญา 6 และเป็นพระสงฆ์ที่ได้รับการบวชจากพระพุทธเจ้าโดยตรง ซึ่งเรียกว่า "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" 

3.พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป ต่างมาประชุมพร้อมเพรียงกันโดยมิได้มีการนัดหมาย กันในวันมาฆบูชานี้

4.วันมาฆบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมเทศนา อันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา คือ "โอวาทปาติโมกข์" โอวาทปาติโมกข์ เป็นหลักคำสอนอันเป็นหลักหรือหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนา ซึ่งได้แก่ การไม่ทำความชั่วทั้งปวง ทำความดีให้ถึงพร้อม ทำจิตใจให้หมดจดบริสุทธิ์ผ่องใส เป็นการปฏิบัติด้วยกาย วาจา ใจ

การประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา ในวันมาฆบูชา
โดยทั่วไปจะนิยมทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา รับศีล รับพร ถวายสังฆทาน เวียนเทียนรอบอุโบสถ
กิจกรรมต่างๆ ที่ควรปฏิบัติในวันมาฆบูชา คือ ทำบุญใส่บาตร, ปฏิบัติธรรม และฟังธรรมเทศนา, เวียนเทียนที่วัด หรือตามสถานที่ต่างๆ ที่มีการจัดงาน, ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือน เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัวสืบไป

การเตรียมตัวก่อนประกอบพิธีเวียนเทียน ในวันมาฆบูชา วันขึ้น 15 ค่ำ 3

1. อาบน้ำ ชำระร่างกายให้สะอาด ทำจิตใจให้เบิกบาน

2. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย เหมาะสมกับสถานที่

3. เตรียมดอกไม้ ธูป เทียน ตลอดจนเครื่องบูชาให้เรียบร้อย

4. เมื่อถึงวัดแล้วควรอยู่ในอาการสำรวม ไม่พูดคุยหยอกล้อ วิ่งเล่น หรือทำกิจกรรมอันไม่เหมาะสม

เวียนเทียนรอบที่ 1 รำลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า โดยภาวนาบท อิติปิโส ภะคะวาฯ ไปจนจบ เพื่อให้จิตใจมีสมาธิ

เวียนเทียนรอบที่ 2 รำลึกถึงคุณพระธรรม ภาวนาบทสวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโมฯ ไปจนจบ

เวียนเทียนรอบที่ 3 รำลึกคุณพระสงฆ์ ภาวนาบทสุปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆฯ ไปจนจบ ระหว่างนั้นต้องทำจิตใจให้สงบ แน่วแน่กับบทบูชา เมื่อเวียนเทียนครบ 3 รอบแล้ว นำดอกไม้ธูปเทียนไปวางในจุดที่กำหนด

ปัจจุบัน
วันมาฆบูชา เป็นวันหยุดราชการ ของประเทศไทย
วันสำคัญเทศกาลต่างๆของไทย

วันปีใหม่ สวัสดีปีใหม่ Happy News year
วันรับเจ้าลงจากสวรรค์ 2560 (ซิ้งเลาะที 神下天) ไหว้รับเทพเจ้า
วันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ ปี2560 (ซิ้งเจียที 神上天) 2017 ก่อนตรุษจีน
วันอาสาฬหบูชา มีความสําคัญอย่างไร ปี2558 ตรงกับวันที่30ก.ค.
วันวิสาขบูชา มีความสําคัญอย่างไร ปี2559 ตรงกับวันที่ 20 พ.ค.
วันตรุษจีน 2560 หรือ ปีใหม่จีน 2017
วันลอยกระทง 2558 ประวัติและตำนานของประเพณี ที่สืบทอดกันมา[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (69045)

วันมาฆบูชา

ผู้แสดงความคิดเห็น ๆส วันที่ตอบ 2010-02-16 12:55:43


ความคิดเห็นที่ 2 (106091)

ดีจ้า..... วันมาฆบูชา 2553 อย่าลืมไปทำบุญกันนะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ok วันที่ตอบ 2010-02-16 12:56:49


ความคิดเห็นที่ 3 (106494)
"มาฆะ" เป็นชื่อของเดือน ๓ มาฆบูชานั้น ย่อมาจากคำว่า"มาฆบุรณมี" แปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญ เดือน ๓ วันมาฆบูชาจึงตรงกับวันขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๓ แต่ถ้าปีใดมีเดือน อธิกมาส คือมีเดือน ๘ สองครั้ง วันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ เป็นวันสำคัญวันหนึ่ง ในวันพุทธศาสนา คือวันที่มีการประชุมสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพุทธศาสนา ที่เรียกว่า "จาตุรงคสันนิบาต" และเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดง โอวาทปฎิโมกข์ แก่พระสงฆ์สาวกเป็นครั้งแรก ณ เวฬุวันวิหาร กรุงราชคฤห์ เพื่อให้พระสงฆ์นำไปประพฤติปฏิบัติ เพื่อจะยังพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป คำว่า "จาตุรงคสันนิบาต" แยกศัพท์ได้ดังนี้ คือ "จาตุร" แปลว่า ๔ "องค์" แปลว่า ส่วน "สันนิบาต" แปลว่า ประชุม ฉะนั้นจาตุรงคสันนิบาตจึงหมายความว่า "การประชุมด้วยองค์ ๔" กล่าวคือมีเหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นพร้อมกันในวันนี้ คือ ๑. เป็นวันที่ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า จำนวน ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมพร้อมกันที่เวฬุวันวิหาร ในกรุงราชคฤห์ โดยมิได้นัดหมาย ๒. พระภิกษุสงฆ์เหล่านี้ล้วนเป็น "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" คือเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจาก พระพุทธเจ้าทั้งสิ้น ๓. พระภิกษุสงฆ์ทุกองค์ที่ได้มาประชุมในครั้งนี้ ล้วนแต่เป็นผุ้ได้บรรลุพระอรหันต์แล้วทุก ๆองค์ ๔. เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงกำลังเสวยมาฆฤกษ การปฎิบัติตนสำหรับพุทธศาสนาในวันนี้ก็คือ การทำบุญ ตักบาตรในตอนเช้า หรือไม่ก็จัดหาอาหารคาวหวานไปทำบุญฟังเทศน์ที่วัด ตอนบ่ายฟังพระแสดงพระธรรมเทศนา ในตอนกลางคืน จะพากันนำดอกไม้ ธูปเทียน ไปที่วัดเพื่อชุมนุมกันทำพิธีเวียนเทียน รอบพระอุโบสถ พร้อมกับพระภิกษุสงฆ์โดยเจ้าอาวาสจะนำว่า นะโม ๓ จบ จากนั้นกล่าวคำ ถวาย ดอกไม้ธูปเทียน ทุกคนว่าตาม จบแล้วเดิน เวียนขวา ตลอดเวลาให้ระลึกถึง พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ จนครบ ๓ รอบ แล้วนำดอกไม้ ธูปเทียนไปปักบูชาตามที่ทางวัด เตรียมไว้ เป็นอันเสร็จพิธี
ผู้แสดงความคิดเห็น ดิเดกเ วันที่ตอบ 2010-02-18 09:09:51


ความคิดเห็นที่ 4 (106587)

ดีคัฟ ผมว่ามันดีมากเลยให้ความรู้

ผู้แสดงความคิดเห็น แบงค? {ศรีฐานคร๊าฟ (nuyt-at-22-dot-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-02-26 12:39:11


ความคิดเห็นที่ 5 (106588)

ผม แบงค์ศรีฐานคร๊าฟ    ผมชอบวันมาฆบูชามากคร๊าฟ                       ผมแบงค์ช่วยไม่ได้ใช่มันร๊าก♥

ผู้แสดงความคิดเห็น แบงค? {ศรีฐานคร๊าฟ☺♥♥♥b วันที่ตอบ 2010-02-26 12:43:17


ความคิดเห็นที่ 6 (106592)
ดีมาก
ผู้แสดงความคิดเห็น สูดยอด วันที่ตอบ 2010-02-26 15:17:57


ความคิดเห็นที่ 7 (106601)
พรุ่งนี้ต้องไปทำบุญให้ได้ ตอนแรกคิดว่าวันนี้นึกว่าพลาดแล้ว !!!  อย่าลืมไปทำบุญกันนะคะ
ผู้แสดงความคิดเห็น ต่าย วันที่ตอบ 2010-02-27 19:44:40


ความคิดเห็นที่ 8 (135170)

วันที่28กุมภาตรงกับวันอะไรหรอ(จันทร์-อาทิตย์นะ)

ผู้แสดงความคิดเห็น อาร์ท วันที่ตอบ 2010-08-17 16:48:25


ความคิดเห็นที่ 9 (135258)
ดีที่สุดเลย
ผู้แสดงความคิดเห็น นิชาดา วันที่ตอบ 2010-08-28 14:13:17


ความคิดเห็นที่ 10 (147149)

จาก โคราช       

   ดีมากจบมา

  SF

นะ

อิอิ   ^^

ผู้แสดงความคิดเห็น .. วันที่ตอบ 2011-02-07 14:22:41


ความคิดเห็นที่ 11 (147151)

อย่างให้มีคนสืบทอดต่อไป

ผู้แสดงความคิดเห็น นพวรรณ มาตย์นอก (www-dot-eyeye45fre-at-fre-dot-com)วันที่ตอบ 2011-02-08 13:25:54


ความคิดเห็นที่ 12 (147152)
ดีค่ะ0807638142
ผู้แสดงความคิดเห็น อาย (www-dot-eyeye45fre-at-fre-dot-com)วันที่ตอบ 2011-02-08 13:27:47


ความคิดเห็นที่ 13 (147172)
ก็ดีนะครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น สุดยอด ดวงดี วันที่ตอบ 2011-02-14 18:32:37


ความคิดเห็นที่ 14 (147173)

สืบสานวัฒนธรรมไทยกันนะคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น เด็กไทยไฝ่ดี วันที่ตอบ 2011-02-14 20:31:21


ความคิดเห็นที่ 15 (147174)
วันแห่งความรักความสามัคคีของชาวพุทธ
ผู้แสดงความคิดเห็น มะเดี่ยว วันที่ตอบ 2011-02-14 23:27:15


ความคิดเห็นที่ 16 (147179)

ยอดเยี่ยม เราไปทำบุญกันนะครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น พี่เก้า วันที่ตอบ 2011-02-15 13:20:38


ความคิดเห็นที่ 17 (147184)

วันมาฆบูชาจะไปทำบุญ

ผู้แสดงความคิดเห็น 456 วันที่ตอบ 2011-02-16 17:06:11


ความคิดเห็นที่ 18 (147187)

ไปทำบุญตักบาตร เวียนเทียน กราบหลวงตามหานิยม เจ้าอาวาสวัดเทพกุญช(โคกช้าง) อ.เมือง จ.พิษณุโลก ครับๆๆๆๆ

ผู้แสดงความคิดเห็น อุ้ย วันที่ตอบ 2011-02-16 23:23:50


ความคิดเห็นที่ 19 (147196)
ความหมายของโอวาทปาฏิโมกข์

โอวาทปาฏิโมกข์มักถูกกล่าวถึงในแง่หลักธรรม 3 อย่างเดียวว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา อย่างไรก็ตามพระพุทธพจน์ 3 คาถากึ่ง อาจสรุปใจความได้เป็นสามส่วนคือ หลักการ 3 อุดมการณ์ 4 และวิธีการ 6 ดังนี้

พระพุทธพจน์คาถาแรก

ทรงกล่าวถึงอุดมการณ์อันสูงสุดของพระภิกษุและบรรพชิตในพระพุทธศาสนานี้ อันมีลักษณะที่แตกต่างจากศาสนาอื่น อันอาจเรียกได้ว่า อุดมการณ์ 4 ของพระพุทธศาสนา ได้แก่
 1. ความอดทนอดกลั้นเป็นสิ่งที่นักบวชในศาสนานี้พึงยึดถือและเป็นสิ่งที่ต้องใช้เมื่อประสบกับสิ่งที่ไม่ชอบใจทุกอย่างที่ต้องเจอในชีวิตนักบวช เช่น ประสงค์ร้อนได้เย็น ประสงค์เย็นได้ร้อน
 2. การมุ่งให้ถึงพระนิพพานเป็นเป้าหมายหลักของผู้ออกบวช มิใช่สิ่งอื่นนอกจากพระนิพพาน
 3. พระภิกษุและบรรพชิตในพระธรรมวินัยนี้(เช่นภิกษุณี สามเณร สามเณรี สิกขมานา)ไม่พึงทำผู้อื่นให้ลำบากด้วยการทำความทุกข์กายหรือทุกข์ทางใจไม่ว่าจะในกรณีใดๆ
 4. พระภิกษุตลอดจนบรรพชิตในพระธรรมวินัยนี้ต้องขอแก่ทายกด้วยอาการที่ไม่เบียดเบียน( คือการไม่เอ่ยปากเซ้าซี้ขอและไม่ใช้ปัจจัยสี่อย่างฟุ่มเฟือยจนเดือดร้อนทายก)

 พระพุทธพจน์คาถาที่สอง

ทรงกล่าวถึง "หลักการอันเป็นหัวใจสำคัญเพื่อเข้าถึงจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาแก่พุทธบริษัททั้งปวงโดยย่อ" หรือ หลักการ 3 กล่าวกันเป็นเป็นการสรุปรวบยอดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางที่พุทธบริษัทพึงปฏิบัติ ได้แก่
 1. การไม่ทำบาปทั้งปวง
 2. การทำกุศลให้ถึงพร้อม
 3. การทำจิตใจให้บริสุทธิ์
 

 พระพุทธพจน์คาถาที่สาม

หมายถึงวิธีการที่ธรรมทูตผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาถือเป็นกลยุทธ พระภิกษุที่ออกเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งมีเป็นจำนวนมากให้ใช้วิธีการเหมือนกันเพื่อจะได้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและถูกต้องเป็นธรรม ได้แก่ วิธีการทั้ง 6

 1. การไม่กล่าวร้าย (เผยแผ่ศาสนาด้วยการไม่กล่าวร้ายโจมตีดูถูกความเชื่อผู้อื่น)
 2. การไม่ทำร้าย (เผยแผ่ศาสนาด้วยการไม่ใช้กำลังบังคับข่มขู่ด้วยวิธีการต่างๆ)
 3. ความสำรวมในปาฏิโมกข์ (รักษาความประพฤติให้น่าเลื่อมใส)
 4. ความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหาร (เสพปัจจัยสี่อย่างรู้ประมาณพอเพียง)
 5. ที่นั่งนอนอันสงัด (สันโดษไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะ)
 6. ความเพียรในอธิจิต (พัฒนาจิตใจเสมอมิใช่ว่าเอาแต่สอนแต่ตนเองไม่กระทำตามที่สอน)
ผู้แสดงความคิดเห็น ชาวพุทธ วันที่ตอบ 2011-02-18 09:09:43


ความคิดเห็นที่ 20 (147199)

มาฆนี้ไปเวียนเทียน

ผู้แสดงความคิดเห็น วรวีร์ วันที่ตอบ 2011-02-18 17:05:00


ความคิดเห็นที่ 21 (147201)

 การประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา ในวันมาฆบูชา
โดยทั่วไปจะนิยมทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา รับศีล รับพร ถวายสังฆทาน เวียนเทียนรอบอุโบสถ กิจกรรมต่างๆ ที่ควรปฏิบัติในวันมาฆบูชา คือ ทำบุญใส่บาตร, ปฏิบัติธรรม และฟังธรรมเทศนา, เวียนเทียนที่วัด หรือตามสถานที่ต่างๆ ที่มีการจัดงาน, ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือน เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัวสืบไป

ผู้แสดงความคิดเห็น 123456789 วันที่ตอบ 2011-02-19 08:36:03


ความคิดเห็นที่ 22 (147202)

ดีมากเลย

ผู้แสดงความคิดเห็น ปริตา (prita_rungriung-at-homail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-02-19 09:56:37


ความคิดเห็นที่ 23 (147229)
                                          สืบสานวัฒนธรรมมกันต่อไปนะค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น จิ๊บ วันที่ตอบ 2011-02-23 11:38:53


ความคิดเห็นที่ 24 (147294)

สอบถามหน่อยใครพอทราบเรื่องพยนต์กุมารบ้าง เราได้มาองค์หนึ่งมีเส้นผมผูกติดคอมาเราสงสารก็เลยดึงเส็นผมออก ยังงี้จะทำให้ความขลังหมดไปหรือเปล่า ใครรู้ช่วยตอบเราทีนะอยากรู้มากเลย

 

ผู้แสดงความคิดเห็น nudee (prapaisri-at-limpanich-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2011-03-05 10:22:00


ความคิดเห็นที่ 25 (147349)

วันมาฆบูชาดีจัง

ผู้แสดงความคิดเห็น ออย (oil-at-oil-dot-com)วันที่ตอบ 2011-03-14 13:49:14


ความคิดเห็นที่ 26 (147355)
อยากให้วันมาฆบูชามีนานๆและอยากทำบุญด้วย
ผู้แสดงความคิดเห็น ออย (oil-at-oil-dot-com)วันที่ตอบ 2011-03-16 09:34:16


ความคิดเห็นที่ 27 (147962)
ดีมากค่ะ!!
ผู้แสดงความคิดเห็น คะแนน (Sonneiy2537-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-07-08 16:56:46


ความคิดเห็นที่ 28 (150637)
5 ดาวครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น โอมมี่ วันที่ตอบ 2012-01-25 20:24:17


ความคิดเห็นที่ 29 (150691)

มันดีมากๆฮิ

ผู้แสดงความคิดเห็น ตาหน่อง (zdfhgzdgsef-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-02-08 13:55:31


ความคิดเห็นที่ 30 (150699)
เนื้อหาก็พอใช่ได้  อ่นแล้วก็มีความรู้เพิ่ม
ผู้แสดงความคิดเห็น yokkoh วันที่ตอบ 2012-02-11 14:14:16


ความคิดเห็นที่ 31 (150757)
ดีจังได้ข้อมูลทำรายงาน
ผู้แสดงความคิดเห็น pingpong วันที่ตอบ 2012-03-02 14:35:28


ความคิดเห็นที่ 32 (150769)
ดีมากค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น สุดสวย วันที่ตอบ 2012-03-04 09:07:38


ความคิดเห็นที่ 33 (150784)
คนไทยเราควรที่อนุรักษ์ความเป็นไทยนะครับทุกๆคน
ผู้แสดงความคิดเห็น อภิสิทธิ์์ อาจไพรินทร์ วันที่ตอบ 2012-03-07 17:35:26


ความคิดเห็นที่ 34 (150785)

ผมเป็นคนไทย

ผู้แสดงความคิดเห็น ซัน วันที่ตอบ 2012-03-08 13:58:32


ความคิดเห็นที่ 35 (151047)

วันมาฆบูชาเป็นวันดี

 

ผู้แสดงความคิดเห็น เเนน วันที่ตอบ 2012-06-06 18:56:38


ความคิดเห็นที่ 36 (151533)

ไปทำบุญกันวันดีๆเพื่อเจอเนื้อคู่กัน

ผู้แสดงความคิดเห็น นักเขียนRu_sa_ly (mya_30_43-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-02-13 09:08:59


ความคิดเห็นที่ 37 (151552)

สืบสานประเพณีและวัฒนาธรรมไทยให้อยู่กับประเทศไทยตลอดไป

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ถูเก็ต วันที่ตอบ 2013-02-21 12:44:48


ความคิดเห็นที่ 38 (151553)

ความดีเท่านั้นที่อยู่คู่กับตัว      จงทำดี

ผู้แสดงความคิดเห็น ถูเก็ต วันที่ตอบ 2013-02-21 12:51:54


ความคิดเห็นที่ 39 (151555)

 วันมาฆบูชาไปทำบุญกันให้มากนะคะ 

ผู้แสดงความคิดเห็น เด็กสระแก้ว วันที่ตอบ 2013-02-22 10:29:21


ความคิดเห็นที่ 40 (151558)

 ดีมากเลย ตรงกับวันเกิดของฉันพอดี 

ผู้แสดงความคิดเห็น เพลง วันที่ตอบ 2013-02-23 17:09:47


ความคิดเห็นที่ 41 (152077)

 วันนี้วันวาเลนไทน์เดย์ ซึ่งบังเอิญตรงกับวันมาฆบูชา ลองจูงมือคนรักหรือใครไม่มีคนรักก็ลองไปดูนะคะ เผื่อจะเจอเนื้อคู่แบบไม่ได้นัดหมายเพราะตอนนี้ที่วัดสระเกศ ( ภูเขาทอง ) มีกิจกรรมเก๋ๆไม่ต้องบินไปถึงแดนไกล แบบที่เกาหลี หรือ ฝรั่งเศส โรแมนติคแบบไทยๆ เขียนคำอธิฐานความรักบนใบโพธิ์ อย่าอ่านแล้วงงนะคะ บนใบโพธิ์ค่ะไม่ผิด เพราะใบโพธิ์เนี้ยเป็นรูปหัวใจไง ก็เขียนคำอธิฐานของเรากับคนรักแล้วประกบติดกัน จะได้อยู่กันตลอดไป หวานแหววจริงๆ อย่าลืมไปนะคะ ลองไปสวีทแบบไทยๆดูบ้างเนอะ อย่าลืมถ่ายรูปมาอวดกันด้วยล่ะ :)

ผู้แสดงความคิดเห็น Jirayu วันที่ตอบ 2014-02-14 17:21:19[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล